Thực hiện Kế hoạch số 97-KH/TU, ngày 23/11/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc đã tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII.

Thời gian qua, các cấp ủy đảng huyện Đức Thọ đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác khoa giáo, góp phần quan trọng vào việc đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực, nâng cao dân trí và phát triển kinh tế, văn hoá - xã hội của địa phương.

Sáng ngày 10/11/2017, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Kỳ Anh tổ chức Hội nghị mở rộng đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ nhiệm vụ chính trị 10 tháng đầu năm, bàn nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm những tháng cuối năm 2017; đánh giá kết quả đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2017 - 2020 và báo cáo cáo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 6.

Thời gian qua, được sự chỉ đạo của cấp ủy, sự hỗ trợ của chính quyền, ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức thành viên huyện Thạch Hà đã tích cực triển khai thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền huyện Đức Thọ đã chú trọng công tác dạy nghề, tạo việc làm cho lao động nông thôn gắn với thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới nhằm đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn.

Vừa qua, ban chấp hành đảng bộ các huyện, thành phố, thị xã đã tổ chức hội nghị đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị 9 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2017. Trang Thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh giới thiệu kết quả đạt được và phương hướng, nhiệm vụ của một số địa phương:

Chiều ngày 17/10/2017, huyện Đức Thọ tổ chức Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg, ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế (gọi tắt là Quyết định số 49).

Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, vừa qua, các cấp ủy từ cơ sở đến huyện đã tiến hành tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII) về “Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” một cách nghiêm túc, đánh giá khách quan kết quả đạt được, chỉ ra những khó khăn, hạn chế và nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm và đề ra phương hướng, nhiệm vụ để thực hiện tốt hơn công tác cán bộ vừa được Hội nghị trung ương 6 khóa XII đề ra.

Được sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy, trong 9 tháng đầu năm 2017, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể huyện Nghi Xuân đã tích cực triển khai các mặt công tác, đặc biệt là tăng cường vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện các phong trào thi đua yêu nước.

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Quyết định số 2832/QĐ-UBND về việc công nhận xã Đồng Lộc (huyện Can Lộc) là đô thị loại V.

Vụ Đông năm nay, huyện Thạch Hà có kế hoạch gieo trồng 1.660ha diện tích cây trồng các loại (800ha rau, 500 ha khoai, 260 ha ngô sinh khối, 100 ha ngô lấy hạt và trồng thử nghiệm 42ha cây chà là, duy trì 26,7 ha rau công nghệ cao trên cát...), đồng thời phát triển chăn nuôi theo chuỗi liên kết sản phẩm, phấn đấu tổng đàn trâu bò đạt 26.856 con, đàn lợn 256.502 con, đàn gia cầm 1.350.000 con.

Bão số 10 đi qua để lại hậu quả hết sức nặng nề cho thị xã Kỳ Anh, huyện Kỳ Anh và nhiều địa phương của tỉnh Hà Tĩnh. Trước hoàn cảnh đó, cả hệ thống chính trị và nhân dân địa phương đã nỗ lực khắc phục hậu quả với sự quan tâm giúp đỡ của các cơ quan, doanh nghiệp, cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang, người dân từ khắp mọi miền.

Sáng ngày 21/9/2017, Ban Thường vụ Huyện ủy Can Lộc tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương khóa VIII về “Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.

Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc triển khai các biện pháp phòng, chống Bão số 10, ngày 13/9/2017, Ban Thường vụ Thị ủy Kỳ Anh đã kịp thời ban hành Công điện số 293-CĐ/Th.U chỉ đạo công tác phòng, chống bão.

Bão số 10 (tên quốc tế là Doskuri) di chuyển vào khu vực Bắc Trung bộ sáng ngày 15/9/2017 với cường độ rất mạnh, trong đó có Hà Tĩnh bị ảnh hưởng trực tiếp. Với sự chỉ đạo sát sao của cấp ủy, chính quyền các cấp, các địa phương đã giảm thiểu được thiệt hại và hiện đang nỗ lực khắc phục hậu quả, ổn định đời sống nhân dân, khôi phục sản xuất. Trang Thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh điểm tin một số địa phương:

Ban Thường vụ Huyện ủy Hương Sơn vừa tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa VIII về "Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước".

Xã Đức Vĩnh nằm ở vùng ngoài đê huyện Đức Thọ, dân số ít, khó khăn trong phát triển kinh tế, một bộ phận người dân đi làm ăn xa quê nên việc quy hoạch, đào tạo nguồn cán bộ hết sức khó khăn. Dẫu vậy, khi Nghị quyết Trung ương 3 khóa VIII về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước được ban hành đã giúp Đảng bộ xã có một cái nhìn mới, từng bước quy hoạch, đào tạo để hôm nay Đức Vĩnh có được đội ngũ cán bộ cơ bản đáp ứng yêu cầu, đạt chuẩn tiêu chí Hệ thống chính trị - xã hội theo Chương trình xây dựng nông thôn mới.

Chiều ngày 06/9/2017, Ban Thường vụ Huyện ủy Can Lộc tổ chức Hội nghị bàn sản xuất vụ Đông năm 2017.

Thời gian qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của Đoàn cấp trên và các cấp ủy Đảng, sự quan tâm tạo điều kiện của chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ của các đoàn thể cùng với sự nỗ lực của cán bộ, đoàn viên, thanh niên, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thành phố Hà Tĩnh đã đạt được kết quả tích cực.

Sáng ngày 24/8/2017, Ủy ban nhân dân huyện Kỳ Anh tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2016 - 2017; triển khai nhiệm vụ năm học 2017 - 2018  và trao tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú. Nhà giáo ưu tú Trần Trung Dũng, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đến dự.