Ban Thường vụ Huyện ủy Can Lộc vừa tổ chức họp bàn về nhiệm vụ giáo dục và đào tạo năm học 2016 - 2017.

Ngày 09/8/2016, Ban Thường vụ Huyện ủy Lộc Hà tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Kết luận 05-KL/TU, ngày 29/6/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy "về một số chủ trương nâng cao năng lực, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng về sắp xếp, tinh giản bộ máy, biên chế, hoạt động hiệu lực, hiệu quả của các cơ quan, đơn vị" cho cán bộ cốt cán toàn huyện.

Tập trung thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, những năm qua Đảng bộ và nhân dân huyện Đức Thọ đã dành được nhiều kết quả khá trên các lĩnh vực. Kinh tế tăng trưởng cao, nông nghiệp có nhiều chuyển biến tích cực, phong trào xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả, từng bước làm thay đổi diện mạo nông thôn; văn hóa - xã hội, giáo dục, y tế được ưu tiên đầu tư, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân từng bước được nâng lên, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn mới đến nay còn 6,54%, hộ cận nghèo còn 8,06%; quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được quan tâm.

Ngày 03/8/2016, Thường trực Huyện ủy Can Lộc làm việc với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể cấp huyện để nghe, cho ý kiến về kết quả thực hiện nhiệm vụ từ đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ những tháng cuối năm 2016.

Nhân kỷ niệm 69 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ ( 27/7/1947 - 27/7/2016), các địa phương trong tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động đền ơn đáp nghĩa.

Ngày 20/7/2016, Ban Thường vụ Huyện ủy Hương Khê tổ chức Hội nghị cốt cán toàn huyện học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận số 05-KL/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về một số chủ trương nâng cao năng lực, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng về sắp xếp, tinh giản bộ máy, biên chế, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan, đơn vị; Nghị quyết số 02-NQ/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng thị trấn Hương Khê đạt chuẩn văn minh đô thị; Chỉ thị số 10-CT/HU, Kế hoạch số 376-KH/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy về kỷ niệm 150 năm thành lập huyện (1867-2017).

Huyện đoàn Cẩm Xuyên vừa tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016.

Chiều ngày 12/7/2016, Thị ủy Kỳ Anh tổ chức Hội nghị báo cáo viên quý II/2016 để đánh giá tình hình hoạt động báo cáo viên thời gian qua, cung cấp thông tin và triển khai một số nhiệm vụ thời gian tới. Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Hoàng Trung Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Sáng ngày 13/7/2016, Ban Thường vụ Huyện ủy Lộc Hà tổ chức Hội nghị quán triệt Chỉ thị số 50-CT/TW, ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; Chỉ thị số 52-CT/TW, ngày 09/01/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho công nhân lao động khu công nghiệp, khu chế xuất và Kết luận số 03-KL/TW, ngày 13/5/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Quyết định số 290-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về “Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị”.

Vừa qua Thường trực Thành ủy tổ chức giao ban bí thư, chủ tịch ủy ban nhân dân các xã, phường, trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể Thành phố để nghe báo cáo tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2016.

Sáng ngày 12/7/2016, Đảng bộ huyện Kỳ Anh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016. Dự Hội nghị có các đồng chí phó đoàn công tác thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo, kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại huyện Kỳ Anh, đại diện lãnh đạo, cán bộ các ban Đảng, Ủy ban Kiểm tra, Văn phòng Tỉnh ủy và toàn thể cán bộ cốt cán huyện Kỳ Anh.

Từ ngày 07 - 09/7/2016, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Thạch Hà tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng cho 350 đồng chí cán bộ cốt cán, báo cáo viên trên toàn huyện.

Thực hiện kế hoạch của Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Thường trực Huyện ủy Cẩm Xuyên vừa tổ chức duyệt nội dung Đại hội Hội Liên hiệp phụ nữ huyện lần thứ XXX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Dự hội nghị có đồng chí Dương Thị Hằng, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh.

Sáng ngày 06/7/2016, Huyện ủy Can Lộc tổ chức Hội nghị báo cáo viên tháng 7 để đánh giá tình hình hoạt động báo cáo viên thời gian qua, cung cấp thông tin và triển khai một số nhiệm vụ công tác tuyên truyền thời gian tới.

Trong 6 tháng đầu năm 2016, được sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh, các sở, ban ngành cấp tỉnh, cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và các tầng lớp nhân dân huyện Hương Khê đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Sáng ngày 29/6/2016, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Vũ Quang tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016.

Ban Thường vụ Huyện ủy Hương Khê vừa tổ chức Hội nghị quán triệt Kết luận số 03-KL/TW, ngày 13/5/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Quyết định số 290-QĐ/TW của Bộ Chính trị khóa X về “Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị” và sơ kết công tác dân vận, hoạt động của Ban Chỉ đạo Xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, Ban Chỉ đạo Phong trào thi đua “Dân vận khéo”, Ban Chỉ đạo Công tác tôn giáo 6 tháng đầu năm; triển khai thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016.

Chiều ngày 22/6/2016, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Lộc Hà tổ chức Hội nghị lần thứ 5 (Khóa III) đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016.

Trong hai ngày 20 và 21/6/2016, Huyện ủy Lộc Hà tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng cho đội ngũ cán bộ cốt cán toàn huyện.

Hưởng ứng đợt thi đua chào mừng Đại hội phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021, thời gian qua, Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Can Lộc đã chỉ đạo Hội Liên hiệp phụ nữ các xã, thị trấn làm tốt công tác tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ tích cực xây dựng các công trình chào mừng trên nhiều lĩnh vực.