Ban Tuyên giáo Thành ủy tổ chức Hội nghị giao ban khối Khoa giáo - Văn hóa
EmailPrintAa
18:15 26/06/2023

Chiều ngày 23/6/2023, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị giao ban khối Khoa giáo - Văn hóa.

Đồng chí Phan Ngọc Long Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu tại Hội nghị

Báo cáo và các ý kiến thảo luận tại Hội nghị đã nêu bật những kết quả đạt được, hạn chế, khó khăn và nguyên nhân, đề ra giải pháp khắc phục, phối hợp tham mưu thực hiện nhiệm vụ khoa giáo trong thời gian tới.

Trong 6 tháng đầu năm, Ban Tuyên giáo Thành ủy đã tập trung tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp các ngành trong khối khoa giáo tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương; các nghị quyết chuyên đề của Thành ủy và chủ đề học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm năm 2023…, góp phần thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của thành phố. Trong đó, tiếp tục tập trung tham mưu chỉ đạo thực hiện các phong trào thi đua của ngành giáo dục và đào tạo, trọng tâm là phong trào thi đua “Hai tốt”, phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập”, xây dựng “Trường học hạnh phúc”. Duy trì tốt công tác khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho Nhân dân, tăng cường cơ sở vật chất, chất lượng đội ngũ y bác sỹ để phục vụ bệnh nhân đến khám và điều trị; thực hiện nghiêm các quy định về y đức, kỷ luật kỷ cương hành chính; thực hiện tốt các quy chế chuyên môn; công tác chuyển tuyến; công tác khám tạo lập hồ sơ sức khỏe điện tử toàn dân được quan tâm thực hiện. Chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động lĩnh vực văn hóa; làm tốt công tác thông tin tuyên truyền. Phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chủ trương của Trung ương, của tỉnh đến toàn thể cán bộ, công chức, người lao động, lực lượng vũ trang và toàn thể Nhân dân bằng nhiều hình thức. Công tác bảo vệ môi trường được chú trọng, thường xuyên tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường, bước đầu thực hiện hiệu quả Đề án thu gom, xử lý rác thải trên địa bàn...

Đại biểu phát biểu tại Hội nghị

Bên cạnh kết quả đạt được, công tác khoa giáo vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc, như: Việc theo dõi, định hướng hoạt động khoa giáo thiếu đội ngũ cán bộ chuyên sâu, đặc biệt là cán bộ ngành y tế. Công tác phối hợp kiểm tra, xử lý các loại hình dịch vụ văn hóa - thông tin nhất là công tác kiểm tra hoạt động quảng cáo, kinh doanh dịch vụ karaoke trên địa bàn các phường chưa thường xuyên, liên tục…

Kết luận Hội nghị, đồng chí Phan Ngọc Long, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực của các ngành thuộc khối Khoa giáo - Văn hóa đã vượt qua khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ chính trị, góp phần vào kết quả chung của Thành phố trong 6 tháng đầu năm. Trong thời gian tới, Thành phố tiếp tục đẩy nhanh triển khai nhiệm vụ chiến lược, quan trọng, như: Mở rộng địa giới hành chính; điều chỉnh quy hoạch chung Thành phố, hoàn thành các quy hoạch phân khu, triển khai các hạ tầng giao thông chiến lược, Dự án Hạ tầng ưu tiên và phát triển đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu thành phố Hà Tĩnh (vốn vay ADB), nâng cao các tiêu chí đô thị loại II, xây dựng đô thị văn minh, nông thôn mới kiểu mẫu, cải cách hành chính, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ…, đang đặt ra nhiều nhiệm vụ nặng nề, cần phải nỗ lực, tập trung cao lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện, do vậy các ngành trong khối cần tiếp tục bám sát nhiệm vụ được giao, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, chủ động tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác khoa giáo và nhiệm vụ chuyên môn từng ngành, từng lĩnh vực, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023.

Trần Thị Thúy (Văn phòng Thành ủy Hà Tĩnh)


    Ý kiến bạn đọc