Nằm ở khu vực đồng bằng ven biển, huyện Lộc Hà có bờ biển dài 13 km và một số nhánh sông, số lượng tàu thuyền đánh bắt hải sản tương đối lớn; mỗi khi lụt bão xảy ra thường gây thiệt hại về người, tài sản của Nhà nước và nhân dân. Do vậy, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền huyện Lộc Hà đã quan tâm chỉ đạo công tác phòng, chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn.

Chiều ngày 02/8/2017, Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Kỳ Anh tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TU, ngày 13/4/2006 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XVI) “về tăng cường lãnh đạo công tác tái định cư, giải phóng mặt bằng đến năm 2010 và những năm tiếp theo”. Đến dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Lê Đình Sơn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; đại diện lãnh đạo các ban Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.

Gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, từ năm 2016 đến nay, Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy, các đoàn công tác chỉ đạo cơ sở huyện Thạch Hà đã tăng cường đối thoại trực tiếp với cán bộ, đảng viên và nhân dân, coi đây là khâu đột phá trong đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, góp phần giải quyết hiệu quả những vấn đề tồn đọng và những vấn đề mới phát sinh từ cơ sở.

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TU, ngày 13/4/2006 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “tăng cường lãnh đạo công tác tái định cư, giải phóng mặt bằng đến năm 2010 và những năm tiếp theo”, Thành ủy đã tổ chức quán triệt, học tập và tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, nhân dân thực hiện. Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã ban hành Nghị quyết số 01-NQ/ThU, ngày 05/12/2006 về “đẩy mạnh huy động nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng phát triển đô thị đến năm 2020 và những năm tiếp theo”, Chỉ thị số 06-CT/ThU về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư dự án cải thiện môi trường đô thị Miền Trung, đồng thời, chỉ đạo Ủy ban nhân dân thành phố ban hành quy định về công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư các dự án xây dựng cơ bản, trong đó các bước tiến hành công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phải đảm bảo tính minh bạch, công khai, dân chủ, đúng pháp luật.

Vừa qua, ban chấp hành đảng bộ các huyện, thành, thị ủy đã tổ chức hội nghị sơ kết, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017. Kết quả đạt được cho thấy sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền và các tầng lớp nhân dân trong điều kiện có nhiều khó khăn.

Thị xã Kỳ Anh có 936 liệt sỹ, 971 thương binh, 236 bệnh binh, 297 đối tượng bị nhiễm chất độc hóa học, 06 người bị địch bắt tù đày, 02 Mẹ Việt Nam Anh hùng hiện còn sống; tổng cộng có trên 2.000 đối tượng người có công với cách mạng và thân nhân người có công đang hưởng trợ cấp thường xuyên.

Tiếp nối truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây” của dân tộc ta, những năm qua, Đảng bộ và nhân dân huyện Can Lộc luôn quan tâm đến các đối tượng, gia đình chính sách, đẩy mạnh thực hiện phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”.

Hướng tới Kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ  (27/7/1947 - 27/7/2017), thời gian qua, cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị huyện Thạch Hà đã triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực, thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với người có công, góp phần giáo dục truyền thống lịch sử cách mạng, “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” cho thế hệ trẻ.

Sáng ngày 14/7/2017, Ban Thường vụ Thị ủy Kỳ Anh tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW, ngày 27/4/2007 của Bộ Chính trị về “Công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước”.

Ngày 11/7/2017, Ủy ban kiểm tra Huyện ủy Đức Thọ tổ chức Hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017.

Ngày 28/6/2017, Ban Thường vụ Huyện ủy Lộc Hà tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết số 02-NQ/TU, ngày 12/5/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh “về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở trong thời gian tới” và tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TU, ngày 13/4/2006 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XVI) về “tăng cường lãnh đạo công tác tái định cư, giải phóng mặt bằng đến năm 2010 và những năm tiếp theo”.

Ngày 23/6/2017, Ban Thường vụ Huyện ủy Đức Thọ tổ chức Hội nghị cốt cán toàn huyện học tập, quán triệt Nghị quyết số 02-NQ/TU, ngày 12/5/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở trong thời gian tới” và tập huấn công tác tôn giáo năm 2017.

Thị ủy Hồng Lĩnh vừa tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TU, ngày 13/4/2006 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XVI) “về tăng cường lãnh đạo công tác tái định cư, giải phóng mặt bằng đến năm 2010 và những năm tiếp theo” và quán triệt Nghị quyết số 02-NQ/TU, ngày 12/5/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh “về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở trong thời gian tới”. 

Đảng bộ thị xã Hồng Lĩnh có 33 tổ chức cơ sở đảng gồm: 06 đảng bộ phường, xã, 07 đảng bộ cơ quan, trường học, lực lượng vũ trang, đơn vị sự nghiệp, 13 chi bộ cơ quan, đơn vị sự nghiệp, trường học và 07 chi bộ doanh nghiệp với tổng số 3.256 đảng viên. Trên địa bàn hiện có 284 doanh nghiệp còn đăng ký hoạt động, phần lớn là công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần với quy mô nhỏ, hoạt động chủ yếu ở các lĩnh vực xây dựng, thương mại, dịch vụ. Tuy nhiên, chỉ còn 138 doanh nghiệp hoạt động có doanh thu và phát sinh thuế, hầu hết các doanh nghiệp còn lại tạm ngừng hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Can Lộc vừa tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình, kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội, công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017.

Nhận thức được vị trí, tầm quan trọng của hệ thống truyền thanh cơ sở, những năm qua, cấp ủy, chính quyền các địa phương trên địa bàn huyện Thạch Hà đã có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo từng bước nâng cao chất lượng thu phát sóng, kịp thời chuyển tải các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các thông tin tổng hợp trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh phục vụ nhu cầu đời sống tinh thần cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn.

Những năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự vào cuộc của các ngành, đoàn thể, sự hưởng ứng của nhân dân nên phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập ở thành phố Hà Tĩnh có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân tài, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Sáng ngày 05/6/2017, Ban Thường vụ Huyện ủy Đức Thọ tổ chức gặp mặt kỷ niệm 170 năm ngày sinh Đình nguyên Tiến sỹ Phan Đình Phùng - Lãnh tụ phong trào Cấn Vương (06/6/1847 - 06/6/2017).

Chiều ngày 27/5/2017, Ban Thường vụ Huyện ủy Can Lộc tổ chức Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; triển khai chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017; báo cáo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII.

Ngày 24/5/2017, Ban Tuyên giáo Huyện ủy phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Thạch Hà tổ chức Hội thi giảng viên lí luận chính trị giỏi năm 2017.