Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Nghi Xuân vừa tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2016.

Sáng ngày 21/9/2016, Ủy ban nhân dân xã Thanh Lộc, huyện Can Lộc tổ chức Lễ ra mắt mô hình Tổ tự quản về an ninh trật tự.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể huyện Thạch Hà vừa tổ chức Hội nghị lấy ý kiến phản biện các chính sách của tỉnh về nông nghiệp, nông dân, nông thôn giai đoạn 2011- 2015.

Chiều ngày 20/9/2016, Ban Chỉ đạo Công nghệ thông tin của cơ quan Đảng huyện Lộc Hà họp đánh giá kết quả ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan Đảng thời gian qua, triển khai một số nội dung trọng tâm thời gian tới.

Sự bùng nổ về công nghệ thông tin, sự phát triển mạnh mẽ của báo điện tử... đang dần khiến báo in trở thành “món ăn” khó theo kịp “khẩu vị” bạn đọc. Tuy nhiên, nhờ sự vào cuộc mạnh mẽ, quyết liệt và vận dụng những cách làm sáng tạo, Bưu điện Thạch Hà đã liên tiếp vươn lên vị trí dẫn đầu toàn tỉnh về công tác phát hành báo Đảng trong nhiều năm liền.

Sáng ngày 16/9/2016, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Hương Khê phối hợp các ban xây dựng Đảng huyện tổ chức khai giảng lớp Sơ cấp lý luận chính trị khóa I năm 2016.

Căn cứ các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh, Ban Thường vụ Huyện ủy Lộc Hà đã xây dựng Kế hoạch về học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; thành lập Ban Chỉ đạo học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết, phân công nhiệm vụ cho các thành viên; xây dựng Chương trình hành động số 04 triển khai thực hiện Nghị quyết; chỉ đạo tổ chức quán triệt, thảo luận, chấm bài thu hoạch.

Ngay sau khi ra đời (03/02/1930), Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo nhân dân ta vùng lên đấu tranh chống thực dân Pháp và phong kiến tay sai, làm nên cao trào cách mạng Xô viết Nghệ - Tĩnh (1930 - 1931). Đây là một trong những mốc son chói lọi trong tiến trình đấu tranh cách mạng của Đảng và nhân dân ta. Lần đầu tiên trong lịch sử dân tộc, lá cờ đỏ búa liềm tung bay, vẫy gọi công nông vùng lên đấu tranh, lập nên các "làng Đỏ" ở nhiều thôn, xã ở hai tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh.

Chiều 07/9/2016, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết số số 02-NQ/Th.U, ngày 29/8/2016 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng xây dựng thành phố Hà Tĩnh đạt đô thị loại II vào năm 2018 và phát triển theo hướng văn minh, hiện đại, bền vững. Dự hội nghị có đồng chí Lê Đình Sơn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; đại diện lãnh đạo các ban Đảng, Ủy ban Kiểm tra, Văn phòng Tỉnh ủy, các sở, ngành và trên 550 cán bộ cốt cán toàn Thành phố.

Lộc Hà là huyện đồng bằng ven biển, có tiềm năng kinh tế biển rất lớn với chiều dài bờ biển 12km. Trước yêu cầu của sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới và vấn đề tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông đang diễn biến hết sức phức tạp đặt ra yêu cầu ngày càng cao cho các cấp, các ngành và mọi lực lượng trong công tác tuyên truyền, đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo quê hương.

Huyện Kỳ Anh vừa tổ chức Hội nghị Tổng kết 15 năm thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, giai đoạn 2000 - 2015.

Ngày 31/8/2016, Ban Thường vụ Huyện ủy Lộc Hà tổ chức Hội thảo góp ý xây dựng Đề án nâng cao chất lượng hoạt động hệ thống chính trị cơ sở. Dự Hội thảo có đại diện Ban Tổ chức Tỉnh ủy, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị huyện và bí thư đảng ủy các xã.

Ngày 29/8/2016, Ban Thường vụ Huyện ủy Can Lộc tổ chức hội nghị bàn kế hoạch thực hiện Kết luận 05-KL/TU, ngày 29/6/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về một số chủ trương nâng cao năng lực, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng về sắp xếp, tinh giản bộ máy, biên chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị (gọi tắt là Kết luận 05).

Đổi mới, tổ chức lại sản xuất trong nông nghiệp tạo chuyển biến căn bản về quy mô, năng suất, chất lượng, hiệu quả và khả năng cạnh tranh của các sản phẩm nông, lâm, thủy sản có tiềm năng, lợi thế… là mục tiêu cơ bản trong Nghị quyết số 02-NQ/HU, ngày 13/7/2016 cuả Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXV.

Nhìn lại 5 năm nghiêm túc triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, huyện Cẩm Xuyên đã xuất hiện nhiều mô hình, điển hình làm theo gương Bác.

Chiều ngày 15/8/2016, Thường trực Thành ủy làm việc với Ủy ban nhân dân thành phố Hà Tĩnh và các phường Bắc Hà, Nam Hà, Nguyễn Du, Trần Phú để nghe và cho ý kiến về công tác quản lý, chỉnh trang đô thị, xây dựng đô thị văn minh.

Huyện ủy Thạch Hà vừa mới tổ chức hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận số 05-KL/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "một số chủ trương nâng cao năng lực, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng về sắp xếp, tinh giản bộ máy, biên chế, hoạt động hiệu lực, hiệu quả của các cơ quan, đơn vị" cho đội ngũ cán bộ cốt cán toàn huyện.

Ban Thường vụ Huyện ủy Can Lộc vừa tổ chức họp bàn về nhiệm vụ giáo dục và đào tạo năm học 2016 - 2017.

Ngày 09/8/2016, Ban Thường vụ Huyện ủy Lộc Hà tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Kết luận 05-KL/TU, ngày 29/6/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy "về một số chủ trương nâng cao năng lực, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng về sắp xếp, tinh giản bộ máy, biên chế, hoạt động hiệu lực, hiệu quả của các cơ quan, đơn vị" cho cán bộ cốt cán toàn huyện.

Tập trung thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, những năm qua Đảng bộ và nhân dân huyện Đức Thọ đã dành được nhiều kết quả khá trên các lĩnh vực. Kinh tế tăng trưởng cao, nông nghiệp có nhiều chuyển biến tích cực, phong trào xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả, từng bước làm thay đổi diện mạo nông thôn; văn hóa - xã hội, giáo dục, y tế được ưu tiên đầu tư, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân từng bước được nâng lên, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn mới đến nay còn 6,54%, hộ cận nghèo còn 8,06%; quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được quan tâm.