Huyện Can Lộc: Tổ chức Hội nghị giao ban công tác khoa giáo, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022
EmailPrintAa
12:47 13/12/2022

Vừa quan, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Can Lộc tổ chức Hội nghị giao ban công tác khoa giáo, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023.

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Trong năm 2022, mặc dù tình hình có nhiều khó khăn, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo tuyên truyền, quán triệt và sơ kết, tổng kết việc thực hiện các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng trên lĩnh vực khoa giáo. Chủ trì xây dựng kế hoạch, phối hợp tổ chức hội nghị bồi dưỡng chính trị năm 2022 cho cán bộ, giáo viên ngành Giáo dục theo hình thức trực tuyến, từ tỉnh đến điểm cầu cấp huyện và 22 điểm cầu tại cơ sở với trên 2.000 cán bộ, giáo viên tham gia học tập; tham mưu Huyện ủy tổ chức nhiều hội nghị về lĩnh vực khoa giáo.

Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã tổ chức cho các đơn vị trong Khối khoa giáo ký kết quy chế phối hợp, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa các đơn vị, đáp ứng yêu cầu của tình hình nhiệm vụ mới; chỉ đạo các ngành, cơ quan chuyên môn tiếp tục thực hiện các nghị quyết, chỉ thị và nhiệm vụ đề ra trên từng lĩnh vực. Tích cực tham mưu cho cấp ủy và chỉ đạo các ngành xây dựng các báo cáo tổng kết, sơ kết chỉ thị, nghị quyết các cấp. Các ngành đã có sự phối hợp khá chặt chẽ, trao đổi chuyên môn nghiệp vụ, tổ chức các hoạt động tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ của từng ngành; thường xuyên cung cấp các thông tin có liên quan, lồng ghép tuyên truyền nội dung của các ngành theo từng thời điểm tại các hội nghị giao ban công tác khoa giáo, báo cáo viên để từng bước đưa các chủ trương, nghị quyết đi vào cuộc sống.

Nổi bật là, ngành Giáo dục tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đưa sự nghiệp giáo dục của Huyện tiếp tục phát triển. Chất lượng giáo dục toàn diện năm học 2021-2022 được nâng lên. Toàn huyện có 82 em đạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 cấp tỉnh, 143 lượt học sinh giỏi tỉnh các môn văn hóa cấp trung học phổ thông và 01 học sinh giỏi quốc gia. Mạng lưới y tế từ huyện tới cơ sở được củng cố và hoàn thiện; tiếp tục duy trì ổn định 18 xã đạt chuẩn Quốc gia về y tế xã giai đoạn đến năm 2020; công tác khám chữa bệnh từ tuyến huyện đến cơ sở từng bước được đổi mới; thực hiện tiêm vắc xin phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cho các đối tượng. Công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình, lĩnh vực trẻ em được quan tâm. Đến nay, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế ước đạt 95%, số người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đạt 93,4%, bảo hiểm xã hội tự nguyện đạt 93,6% kế hoạch. Ngành Văn hóa từ huyện tới cơ sở đã tập trung cao cho các hoạt động văn nghệ, thể thao chào mừng các ngày lễ, ngày kỷ niệm lớn; thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn người dân ứng dụng các tiến bộ khoa học, công nghệ vào sản xuất.

Tuy nhiên, phối hợp giữa một số đơn vị trong khối khoa giáo có lúc chưa đồng bộ, hiệu quả chưa cao; tiến độ xây dựng các hạng mục cơ sở vật chất trường học chậm, thực hiện một số tiêu chí trường chuẩn chưa vững chắc; hoạt động xã hội hoá, huy động các nguồn lực để phát triển sự nghiệp y tế chưa mạnh mẽ; công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân ứng dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất còn hạn chế; công tác quản lý nhà nước về giết mổ gia súc, gia cầm chưa chặt chẽ...

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hoài, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy kết luận Hội nghị

Để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ công tác khoa giáo năm 2023, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy đề nghị các ngành tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của cấp ủy các cấp về các lĩnh vực khoa giáo. Thực hiện phương châm hướng về cơ sở, nắm bắt tình hình thực tiễn, phát hiện và nhân rộng các mô hình, các điển hình tiên tiến. Đẩy mạnh các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn. Thực hiện tốt công tác xã hội hóa giáo dục, tập trung xây dựng đội ngũ nhà giáo và cơ sở vật chất trường học. Tăng cường xã hội hoá công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân, thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh; tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia các loại hình bảo hiểm. Tham mưu kịp thời cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện và sơ kết, tổng kết các chủ chương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác trí thức, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, thể dục - thể thao, gia đình, trẻ em, môi trường, y tế, dân số và phòng, chống dịch bệnh. Tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa các ngành trong khối khoa giáo, thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa Ban Tuyên giáo với các ngành.

Võ Quang Đạt (Văn phòng Huyện ủy Can Lộc )


    Ý kiến bạn đọc