Huyện Nghi Xuân đạt kết quả tích cực trên nhiều lĩnh vực
EmailPrintAa
21:10 10/01/2023

Năm 2022, trong điều kiện gặp nhiều khó khăn nhưng được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, giúp đỡ của tỉnh, sự đồng lòng chung sức của nhân dân và doanh nghiệp, Đảng bộ huyện Nghi Xuân đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác, đạt kết quả tích cực trên nhiều lĩnh vực.

Các đại biểu dự Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 của Huyện ủy Nghi Xuân

Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất đạt 7,08%, tổng vốn đầu tư vào địa bàn đạt trên 3.017 tỷ đồng, tăng 4,33% so với năm 2021; thu ngân sách đạt trên 300 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt 48,5 triệu đồng/người/năm. Phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh được tập trung đẩy mạnh, tạo sức lan tỏa trong nhân dân; có thêm xã Xuân Phổ đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, xã Xuân Hải và Xuân Yên đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 09 khu dân cư đạt Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, nâng tổng số khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn lên 86 khu dân cư. Các hoạt động văn hóa - xã hội chuyển biến tích cực, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,3%. Quốc phòng - an ninh được giữ vững.

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, học tập các nghị quyết, chỉ thị, trọng tâm là các Nghị quyết số 05, 06, 08, 09 của Tỉnh ủy; chuyên đề năm 2022 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết Hội nghị lần thứ Năm, lần thứ Sáu của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Đẩy mạnh tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các phong trào thi đua. Mở 39 lớp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ, đảng viên, hội viên và quần chúng với hơn 3.890 học viên tham gia. Xây dựng kế hoạch, hướng dẫn chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền các sự kiện chính trị và các ngày lễ lớn của quê hương, đất nước. Trong năm, kết nạp 120 đảng viên mới (đạt 100% chỉ tiêu). Công tác kiểm tra, giám sát, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thường xuyên được quan tâm.

Đảng bộ huyện Nghi Xuân đặt mục tiêu năm 2023 thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trong từng ngành, lĩnh vực; thu nhập bình quân đầu người đạt trên 50 triệu đồng; 100% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; kết nạp 130 đảng viên mới trở lên.

Đồng chí Võ Hồng Hải, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn công tác của BTV Tỉnh ủy chỉ đạo huyện Nghi Xuân phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Để đạt mục tiêu trên, Ban Chấp Đảng bộ tỉnh xác định một số giải pháp trọng tâm: Tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm lãnh đạo của các cấp ủy đảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền; phát huy hơn nữa vai trò gương mẫu, tiên phong, đi đầu của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị. Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên gắn với tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho nhân dân. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát; tập trung kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; xử lý nghiêm minh kịp thời tổ chức đảng, đảng viên vi phạm để giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật trong Đảng; tập trung xem xét, giải quyết đơn thư, không để tồn đọng kéo dài. Chú trọng công tác dân vận và đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể. Chỉ đạo triển khai có hiệu quả công tác tuyên truyền, tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 93 năm thành lập Đảng, mừng Xuân Quý Mão 2023 và các sự kiện chính trị trọng đại và các ngày lễ lớn của quê hương, đất nước. lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh. Thực hiện tốt công tác quản lý, bình ổn giá cả thị trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, an ninh, trật tự, phòng, chống cháy nổ và các chế độ, chính sách đảm bảo mọi người, mọi nhà có điều kiện vui Tết, đón Xuân.

Nguyễn Thị Ngọc Trâm (Ban Tuyên giáo Huyện ủy Nghi Xuân


    Ý kiến bạn đọc