Huyện ủy Nghi Xuân sơ kết, tổng kết thực hiện Nghị quyết của Trung ương
EmailPrintAa
17:25 24/08/2023

Chiều ngày 22/8/2023, Huyện ủy Nghi Xuân đã tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII về “tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới” và tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Các đại biểu dự Hội nghị

Theo báo cáo và các ý kiến thảo luận, cấp ủy các cấp huyện Nghi Xuân đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, tuyên truyền, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW bằng các hình thức phong phú, phù hợp. Các lực lượng tham gia công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng, tham gia “tác chiến” trên không gian mạng một cách tích cực, hiệu quả; chú trọng tuyên truyền các mô hình hay, hiệu quả, gương người tốt, việc tốt với phương châm “lấy cái đẹp, dẹp cái xấu”; tuyên truyền để cán bộ, đảng viên và Nhân dân không nghe theo các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, chấp hành nghiêm kỷ luật phát ngôn, luật an ninh mạng… Sau 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, nhận thức của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn huyện về vị trí, vai trò của công tác dân vận trong tình hình mới ngày càng sâu sắc hơn. Các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể huyện Nghi Xuân đã xây dựng chương trình hành động, tổ chức thực hiện Nghị quyết với những mục tiêu và giải pháp cụ thể, qua đó nâng cao trách nhiệm phục vụ Nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức. Công tác tiếp dân, đối thoại với nhân dân của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền đi vào nền nếp. Trong 10 năm, toàn huyện đã tổ chức tiếp trên 3.100 lượt công dân, trong đó có 75 đoàn đông người. Thông qua công tác tiếp công dân đã tiếp nhận, xử lý 1.335 vụ việc, chủ yếu liên quan đến lĩnh vực đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng các dự án, sự cố môi trường biển. Các vụ việc tiếp nhận qua công tác tiếp công dân cơ bản được tiếp nhận trả lời trực tiếp hoặc giao cơ quan, đơn vị tham mưu trả lời công dân bằng văn bản, qua đó, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với cấp ủy, chính quyền, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Phong trào thi đua “Dân vận khéo” được gắn với các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn. Toàn huyện đã huy động xã hội hóa được gần 300 tỷ đồng, hiến gần 10 nghìn m 2 đất để đóng góp xây dựng Nông thôn mới. Hiện nay, Nghi Xuân có 01 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, 05 xã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao và 86 khu dân cư Nông thôn mới kiểu mẫu được tỉnh công nhận đạt chuẩn, toàn huyện có 18 sản phẩm OCOP 3 sao, 4 sao. Toàn huyện có trên 1.300 mô hình “Dân vận khéo” trên tất cả các lĩnh vực.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đánh giá rõ hơn về kết quả đạt được, những khó khăn, hạn chế trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW và Nghị quyết số 25-NQ/TW; đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp để triển khai thực hiện hiệu quả thời gian tới.

Đồng chí Nguyễn Xuân Hải, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy,

Chủ tịch Hội nhà báo tỉnh phát biểu

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Hải, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội nhà báo tỉnh ghi nhận, đánh giá cao kết quả huyện Nghi Xuân đạt được trong thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW và Nghị Quyết số 25-NQ/TW. Đồng chí đề nghị huyện Nghi Xuân tiếp tục quán triệt tuyên truyền, triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết, chú trọng tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận, đặc biệt công tác dân vận chính quyền; chú trọng đối thoại, gặp gỡ, giúp đỡ bà con trong phát triển hạ tầng, xây dựng mô hình kinh tế; nhân rộng các mô hình dân vận khéo; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thực hiện các nội dung của Nghị quyết.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện đề nghị các cấp ủy, địa phương, đơn vị tiếp tục tập trung thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, nhất là tuyên truyền để đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu rõ những âm mưu, thủ đoạn chống phá Đảng, nhà nước của các thế lực thù địch, gắn kết chặt chẽ giữa “xây và chống, xây là cơ bản, chống là tích cực”. Về thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, cần tiếp tục xây dựng hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở trong sạch vững mạnh, đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện tốt quy chế dân chủ, nguyên tắc tập trung dân chủ; nâng cao chất lượng hoạt động đối thoại giữa người đứng đầu với Nhân dân để kịp thời giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của Nhân dân; quan tâm công tác dân vận chính quyền, công tác cải cách hành chính; nêu cao tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ, kịp thời xử lý nghiêm những cán bộ, công chức vi phạm; xây dựng và duy trì hoạt động hiệu quả các mô hình về đảm bảo an ninh trật tự, các mô hình dân vận khéo. Về nhiệm vụ trước mắt, cần tập trung cao cho nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; thu ngân sách; đẩy nhanh tiến độ các dự án; tập trung cho công tác phòng, chống thiên tai, dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi; tập trung hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch của năm 2023.

Lãnh đạo huyện trao tặng Giấy khen cho các tập thể

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tặng Giấy khen cho 11 tập thể có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW.

Nguyễn Thị Ngọc Trâm (Ban Tuyên giáo Huyện ủy Nghi Xuân)


    Ý kiến bạn đọc