Huyện Kỳ Anh tập trung thực hiện công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, cải cách tư pháp
EmailPrintAa
21:40 15/09/2023

Xác định tầm quan trọng của công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, cải cách tư pháp, thời gian qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Kỳ Anh đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền và các cơ quan trong khối nội chính, tư pháp phối hợp triển khai đồng bộ các chủ trương, quy định của Trung ương, của tỉnh và chương trình, kế hoạch của huyện về lĩnh vực này.

Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức Hội nghị sơ kết công tác nội chính, phòng,

chống tham nhũng, tiêu cực, cải cách tư pháp 6 tháng đầu năm 2023

Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành các kết luận, kế hoạch, chương trình công tác trọng tâm về nội chính, cải cách tư pháp, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023. Các cơ quan trong khối nội chính đã chủ động nắm, tham mưu xử lý các vụ việc liên quan đến an ninh quốc gia, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; nhiệm vụ quân sự, quốc phòng được thực hiện theo đúng kế hoạch đề ra. Công tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ án đảm bảo đúng quy định pháp luật, không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm. Trong 8 tháng đầu năm 2023, Công an huyện đã phát hiện, đấu tranh làm rõ 116 vụ vi phạm về trật tự, an toàn xã hội; đã khởi tố 21 vụ, 33 đối tượng, xử lý vi phạm hành chính 131 đối tượng; số vụ phạm tội về trật tự xã hội giảm 36% so với cùng kỳ năm 2022. Viện kiểm sát đã thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra 60 vụ, kiểm sát truy tố 43 vụ, kiểm sát xét xử 54 vụ. Toà án nhân nhân huyện đã thụ lý 196 vụ án, giải quyết 143 vụ. Cơ quan Thi hành án dân sự đã thi hành xong 86 việc, đạt tỷ lệ gần 69,3%, với số tiền trên 5,1 tỉ đồng. Tăng cường công tác bảo vệ an ninh thông tin truyền thông, an ninh mạng; phát hiện xử lý 03 vụ việc đăng tải thông tin xấu độc, vi phạm luật an ninh mạng, bóc gỡ 31 bài viết, 06 hội nhóm, trang mạng xã hội chứa thông tin xấu độc.

Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo tuyên truyền chủ trương, quan điểm, nhiệm vụ về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đến cán bộ, đảng viên và nhân dân; tổ chức học tập, quán triệt tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và nhà nước ta trong sạch vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Thực hiện nghiêm quy định về công khai, minh bạch trong chuyển đổi, tuyển dụng, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ, công chức; công khai trong lĩnh vực đầu tư, quản lý đất đai, kiểm soát tài sản, thu nhập... Tăng cường công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, đối thoại trực tiếp với nhân dân, giải quyết kịp thời, ổn định những vụ việc phát sinh, nhất là khiếu nại về bồi thường giải phóng mặt bằng Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam đoạn qua địa bàn. Trong 8 tháng đầu năm, toàn huyện đã tổ chức tiếp 305 lượt công dân; tổ chức 12 cuộc đối thoại của người đứng đầu với nhân dân; tiếp nhận giải quyết 85/103 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

Đảng bộ xã Kỳ Tây tổ chức sinh hoạt chuyên đề về tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Những kết quả đạt được đã góp phần siết chặt kỷ luật, kỷ cương, thực hiện nghiêm các quy định của nhà nước trong thực thi công vụ; củng cố lòng tin của nhân dân; giữ vững an ninh chính trị, trật tư, an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Tuy vậy, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, lãng phí chưa sâu rộng. Sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong khối nội chính, tư pháp có lúc, có việc thiếu chặt chẽ, kịp thời. Vẫn còn tình trạng đơn thư, khiếu kiện kéo dài; vướng mắc, tồn đọng trong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, công tác giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm trên địa bàn. Công tác kiểm tra, giám sát, giữ gìn kỷ luật, kỷ cương ở một số địa phương, đơn vị chưa thường xuyên.

Để nâng cao hiệu quả công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, cải cách tư pháp trong thời gian tới, cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở, các cơ quan trong khối nội chính, các địa phương, đơn vị cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Thứ nhất, tăng cường công tác tuyên truyền, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của tỉnh về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, cải cách tư pháp. Tiếp tục tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Quy định số 114-QĐ/TW, ngày 11/7/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ. Xây dựng, hoàn thiện Đề án về “tăng cường các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, kiềm chế, đẩy lùi một số vấn đề xã hội mang tính tiêu cực” trên địa bàn huyện đến năm 2025 và những năm tiếp theo.

Thứ hai, nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát; tập trung vào những lĩnh vực có nguy cơ phát sinh tham nhũng, tiêu cực; những vấn đề nổi cộm, gây dư luận trong nhân dân như quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên khoáng sản; quản lý vốn, tài sản nhà nước; công tác tiếp nhận, bổ nhiệm cán bộ. Kịp thời ngăn chặn, xử lý nghiêm tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà đối với nhân dân; kiên quyết xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên tham nhũng, tiêu cực, suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống.

Thứ ba, tăng cường sự phối hợp giữa Công an, Ban Chỉ huy Quân sự huyện và Đồn Biên phòng Kỳ Khang trong thực hiện nhiệm vụ, đảm bảo ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Chủ động dự báo, nắm chắc tình hình để kịp thời tham mưu, đề xuất cấp ủy chỉ đạo xử lý các vấn đề phức tạp, nổi cộm, không để bị động bất ngờ, hình thành “điểm nóng”. Xây dựng lực lượng công an thật sự trong sạch vững mạnh, tinh nhuệ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Thực hiện công tác tuyển quân đảm bảo theo quy định.

Thứ tư, phối hợp đồng bộ, chặt chẽ giữa hoạt động thanh tra, kiểm tra của Đảng với hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án và giữa các cơ quan tư pháp trong thực thi pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Xử lý nghiêm, đồng bộ, kịp thời các vụ việc, vụ án tham nhũng, sai phạm về kinh tế trên địa bàn.

Thứ năm, tập trung chỉ đạo giải quyết đơn thư tồn đọng; tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, nhất là những vụ việc liên quan đến lĩnh vực đất đai, công tác giải phóng mặt bằng các dự án như Dự án cấp nước Khu Kinh tế Vũng Áng, Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, đảm bảo công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị, địa phương, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, giữ vững quốc phòng - an ninh trên địa bàn huyện.

Lê Thùy Linh (Chuyên viên Văn phòng Huyện ủy Kỳ Anh)


    Ý kiến bạn đọc