Ban Tuyên giáo Huyện ủy Can Lộc tổ chức Hội nghị Báo cáo viên tháng 8/2023
EmailPrintAa
20:22 15/08/2023

Sáng ngày 15/8/2023, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Can Lộc tổ chức Hội nghị Báo cáo viên tháng 8/2023.

Các đại biểu dự Hội nghị

Tại Hội nghị, các Báo cáo viên cấp ủy huyện và cơ sở, cùng lãnh đạo các ngành đã được quán triệt những nội dung cơ bản của Chỉ thị số 17-CT/TW, ngày 21/10/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới; Chỉ thị số 23-CT/TW, ngày 25/05/2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới; Nghị quyết số 15-NQ/TU, ngày 31/05/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị đến năm 2030 và những năm tiếp theo và Chỉ thị số 33-CT/TU, ngày 06/06/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục tăng cường, đổi mới công tác dân vận của các cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới.

Các đại biểu cũng đã được xem phim phóng sự tài liệu về vụ việc xảy ra ngày 11/06/2023 tại tỉnh Đắc Lắk và Quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Đồng chí Võ Xuân Linh,Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy,

Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Võ Xuân Linh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện đề nghị các đơn vị, địa phương căn cứ tình hình thực tiễn, xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện đảm bảo hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên, đồng thời tiếp tục triển khai các nghị quyết chuyên đề của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy về xây dựng nông thôn mới; tập trung chuyển đổi, tích tụ ruộng đất; tăng cường phát triển đảng viên mới; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các chi đoàn, chi hội... Tập trung thực hiện  hiệu quả phong trào thi đua xây dựng “Chi bộ 4 tốt”, “Đảng bộ cơ sở 4 tốt” giai đoạn 2023-2025; tuyên truyền, tổ chức các hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 78 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 02/9 (1945-2023) và các sự kiện chính trị, các ngày lễ kỷ niệm của quê hương, đất nước; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tăng cường công tác nắm bắt tình hình dư luận xã hội và đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Võ Quang Đạt (Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy Can Lộc)


    Ý kiến bạn đọc