TÌM KIẾM VĂN BẢN

Văn bản điện tử
Số/Ký hiệu Trích yếu Đính kèm
33-CT/TU Chỉ thị số 33-CT/TU: Về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống, khống chế bệnh dịch tả lợn Châu Phi
738-MH/TU Mời họp số 738-MH/TU: Thường trực Tỉnh ủy giao ban nội bộ; Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp nghe và cho ý kiến về thành lập các tiểu ban Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025.
736-MH/TU Mời họp số 736-MH/TU: Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt các nội dung Hội nghị Trung ương 10, khóa XII và Chỉ thị 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Mời họp số 735-MH/TU: Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Công ty Cổ phần Nafoods Group.
734-MH/TU Mời họp số 734-MH/TU: Thường trực Tỉnh ủy nghe báo cáo phương án rà soát, điều chỉnh quy hoạch, cải tạo, xây dựng Nhà làm việc Cơ quan Tỉnh ủy.
733-MH/TU Mời họp số 733-MH/TU: Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW, ngày 18/3/2002 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể.
731-MH/TU Mời họp số 731-MH/TU: Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.
730-MH/TU Mời họp số 730-MH/TU: Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Ban Nội chính Tỉnh ủy và các cơ quan khối Nội chính nghe và cho ý kiến về tình hình, kết quả hoạt động thời gian qua, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.
729-MH/TU Mời họp số 729-MH/TU: Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp nghe và cho ý kiến Phương án tổng thể sáp nhập xã theo Nghị quyết 37-NQ/TW, ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị; Nghị quyết 653/2019/UBTVQH14, ngày 12/3/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Nghị quyết 32/NQ-CP, ngày 14/5/2019 của Chính phủ.
727-GM/TU Giấy mời số 727-GM/TU: Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nghe báo cáo tình hình, kết quả thực hiện kết luận tại các phiên tiếp dân tháng 3, tháng 4 năm 2019 theo Quy định số 11-QĐi/TW, ngày 18/2/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân.
CTCT Chương trình công tác tháng 6 năm 2019
Mời họp số 728-MH/TU: Ban Chỉ đạo Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững và mỗi xã một sản phẩm tỉnh họp đánh giá tình hình, kết quả thực hiện tháng 5 và triển khai nhiệm vụ thời gian tới.
884-TB/TU Thông báo số 884-TB/TU: Bổ sung Chương trình công tác tháng 5/2019 của Tỉnh ủy
1528-CĐ/TU Công điện số 1528-CĐ/TU: của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tập trung chỉ đạo phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi và chỉ đạo sản xuất vụ Hè Thu - Mùa năm 2019
725-MH/TU Mời họp số 725-MH/TU: Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị phó bí thư thường trực các huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc nghe đánh giá về công tác xây dựng Đảng ở cơ sở.
874-TB/TU Thông báo số 874-TB/TU: Thay đổi thời gian tổ chức Lễ Báo công với Bác Hồ
723-GM/TU Giấy mời số 723-GM/TU: Nhân dịp kỷ niệm 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2019), hướng tới kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Người, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tổ chức Lễ Báo công với Bác Hồ.
868-TB/TU Thông báo số 868-TB/TU: Điều chỉnh Chương trình công tác tháng 5/2019 của Tỉnh ủy
720-MH/TU Mời họp số 720-MH/TU: Thường trực Tỉnh ủy nghe Đoàn công tác của tỉnh báo cáo kết quả tìm hiểu thực tế một số nhà máy xử lý rác sản xuất điện năng và cơ sở sản xuất thiết bị sử dụng cho nhà máy điện rác tại Nhật Bản và Trung Quốc
714-MH/TU Mời họp số 714-MH/TU: Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp nghe và cho ý kiến Phương án sáp nhập xã của các huyện, thành phố, thị xã theo Nghị quyết 37-NQ/TW, ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14, ngày 12/3/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
711-MH/TU Mời họp số 711-MH/TU: Thường trực Tỉnh ủy công bố các quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ; làm việc với đại diện lãnh đạo Tổng Cục Thi hành án dân sự và giao ban tuần.
710-GM/TU Giấy mời số 710-GM/TU: Đồng chí Lê Đình Sơn, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đi kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng Dự án thủy lợi Ngàn Trươi - Cẩm Trang tại các huyện Đức Thọ, Can Lộc
709-MH/TU Mời họp số 709-MH/TU: Đồng chí Lê Đình Sơn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh nghe báo cáo công tác bảo vệ môi trường của huyện Hương Khê.
CTCT Chương trình công tác tháng 5 năm 2019
167-KH/TU Kế hoạch số 167-KH/TU: Đón tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Trung ương về khảo sát kết quả sau 10 năm thực hiện Quyết định số 221-QĐ/TW, ngày 27/4/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa X