TÌM KIẾM VĂN BẢN

Văn bản điện tử
Số/Ký hiệu Trích yếu Đính kèm
25 - MH/VPTU Mời họp triển khai công tác chuẩn bị phục vụ Lễ kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Đồng Lộc
CTCT Chương trình công tác tháng 7 năm 2018
521-GM/TU Giấy mời số 521-GM/TU: Đồng chí Lê Đình Sơn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Can Lộc về công tác đảm bảo an ninh trật tự; tình hình xây dựng nông thôn mới; việc triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII.
519-MH/TU Mời họp số 519-MH/TU: Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức Hội nghị lần thứ 19 tổng kết thực hiện Chỉ thị 36-CT/TW, ngày 30/5/2014 của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.
518-MH/TU Mời họp số 518-MH/TU: Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết Trung ương 7, khóa XII của Đảng.
654-TB/TU Thông báo số 654-TB/TU: Về việc điều chỉnh Chương trình công tác tháng 6 năm 2018
517-MH/TU Mời họp số 517-MH/TU: Ban Chỉ đạo tổ chức kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Đồng Lộc (24/7/1968 - 24/7/2018) tổ chức họp đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ thời gian qua, nghe báo cáo nội dung chi tiết chương trình Lễ kỷ niệm, Chương trình Nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Đồng Lộc và triển khai nhiệm vụ thời gian tới
515-MH/TU Mời họp số 515-MH/TU: Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức Hội nghị lần thứ 18 nghe và cho ý kiến về tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm, định hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018; Đề án chính sách phát triển giáo dục - đào tạo đến năm 2025 và những năm tiếp theo; Đề án sắp xếp, tinh giảm bộ máy biên chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Ngành Y tế Hà Tĩnh.
516-MH/TU Mời họp số 516-MH/TU: Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh họp đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 6; nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm; triển khai thực hiện tháng cao điểm đẩy mạnh xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu; nghe về Đề án "Mỗi xã một sản phẩm tỉnh Hà Tĩnh, giai đoạn 2017 - 2020, định hướng đến năm 2030" theo Quyết định số 490/QĐ-TTg, ngày 07/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018 – 2020
66-QĐ/TW Quy định số 66-QĐ/TW: Về thể loại, thẩm quyền ban hành và thể thức văn bản của Đảng
2094-QĐ/VPTW Quyết định số 2094-QĐ/VPTW: Về ban hành Đề án phát triển công tác văn thư, lưu trữ đảng và tổ chức chính trị - xã hội giai đoạn 2018 - 2025, tầm nhìn đến năm 2035
36-HD/VPTW Hướng dẫn số 36-HD/VPTW: Về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản của Đảng
648-TB/TU Thông báo số 648-TB/TU: Về việc điều chỉnh Chương trình công tác tháng 6 năm 2018
24-MH/VPTU Mời họp số 24-MH/VPTU: Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản về công tác văn thư, lưu trữ.
514-MH/TU Mời họp số 514-MH/TU: Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp nghe và cho ý kiến về Đề án chính sách phát triển giáo dục - đào tạo đến năm 2025 và những năm tiếp theo; kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm, định hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018; tình hình, tiến độ các công trình, dự án trọng điểm.
513-MH/TU Mời họp số 513-MH/TU: Thường trực Tỉnh ủy họp giao ban để triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.
512-GM/TU Giấy mời số 512-GM/TU: Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị gặp mặt đại diện các cơ quan báo chí địa phương và báo chí Trung ương, các tỉnh bạn thường trú trên địa bàn, nhân kỷ niệm 93 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2018), Kỷ niệm 50 năm chiến thắng Đồng Lộc (24/7/1968 - 24/7/2018) và sơ kết công tác báo chí 6 tháng đầu năm 2018
511-GM/TU Giấy mời số 511-GM/TU: Đồng chí Lê Đình Sơn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đi kiểm tra tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII; tình hình, kết quả xây dựng nông thôn mới tại các huyện Lộc Hà và Can Lộc.
510-MH/TU Mời họp số 510-MH/TU: Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết 22 - NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; sơ kết thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới.
509-GM/TU Giấy mời số 509-GM/TU: Ban Thường vụ Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Báo Nhân dân và Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức họp báo tuyên truyền kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Đồng Lộc và tưởng niệm 10 Nữ Thanh niên xung phong hy sinh tại Ngã ba Đồng Lộc (24/7/1968 - 24/7/2018).
508-MH/TU Mời họp số 508-MH/TU: Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết của Tỉnh ủy về phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng Đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp; Nghị quyết của Tỉnh ủy về công tác tuyên giáo; Quy định người đứng đầu đối thoại với nhân dân.
505-MH/TU Mời họp số 505-MH/TU: Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Hội Người mù Việt Nam để nghe các nội dung liên quan đến việc sáp nhập tổ chức Hội Người mù tỉnh
641-TB/TU Thông báo số 641-TB/TU: Về việc điều chỉnh thời gian làm việc tại huyện Nghi Xuân
503-MH/TU Mời họp Ban chỉ đạo tổ chức Kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Đồng Lộc
504-MH/TU Giấy mời tham gia đoàn kiểm tra với đồng chí Bí thư Tỉnh ủy về tình hình triển khai Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII tại Đức Thọ và Nghi Xuân