TÌM KIẾM VĂN BẢN

Văn bản điện tử
Số/Ký hiệu Trích yếu Đính kèm
596-MH/TU Mời họp số 596-MH/TU: Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh họp đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới tháng 10 năm 2018; nghe đề án 3 huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020; thống nhất sửa đổi một số nội dung Bộ Tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2017 - 2020 và triển khai nhiệm vụ thời gian tới.
595-MH/TU Mời họp số 595-MH/TU: Thường trực Tỉnh ủy họp giao ban với bí thư cấp ủy, chủ tịch ủy nhân dân các huyện, thành phố, thị xã để nghe tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ 10 tháng đầu năm 2018 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.
LCT Chương trình công tác tháng 11 năm 2018
594-GM/TU Giấy mời số 594-GM/TU: Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Thị ủy Kỳ Anh về tình hình, kết quả xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; kết quả giải quyết vụ việc tồn đọng và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII
592-MH/TU Mời họp số 592-MH/TU: Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Thường vụ Đảng ủy Bộ đội Biên phòng về một số nội dung công tác cán bộ
593-MH/TU Mời họp số 593-MH/TU: Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa X về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng và Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 26/3/2008 của Bộ Chính trị khóa X về tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới.
730-TB/TU Thông báo số 730-TB/TU: Về việc điều chỉnh Chương trình công tác tháng 10 năm 2018
590-MH/TU Mời họp số 590-MH/TU: Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh tổ chức họp đề nghị xét, công nhận huyện Nghi Xuân đạt chuẩn Huyện nông thôn mới
589-MH/TU Mời họp số 589-MH/TU: Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp đánh giá tình hình, kết quả thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và một số nội dung khác.
326/TB-UBND Thông báo số 326/TB-UBND: Về thời gian làm việc mùa đông
67-TB/VPTU Thông báo số 67-TB/VPTU: Về việc phân công nhiệm vụ của lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy
66-TB/VPTU Thông báo số 66-TB/VPTU: Về việc giới thiệu chức danh và chữ ký của đồng chí Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Hà Tĩnh
588-GM/TU Giấy mời số 588-GM/TU: Thường trực Tỉnh ủy gặp mặt cán bộ, công chức nhân Kỷ niệm ngày truyền thống các ban Đảng, Ủy ban Kiểm tra, Văn phòng Tỉnh ủy
587-MH/TU Mời họp số 587-MH/TU: Thường trực Tỉnh ủy tổ chức gặp mặt cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý được nghỉ chế độ bảo hiểm xã hội đợt thứ 4 năm 2018 và giao ban tuần.
586-GM/TU Giấy mời số 586-GM/TU: Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đi kiểm tra tình hình, kết quả xây dựng nông thôn mới và kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII tại huyện Cẩm Xuyên
721-TB/TU Thông báo số 721-TB/TU: Về việc hoãn tổ chức Hội nghị
92-KL/TU Kết luận số 92-KL/TU: Một số vấn đề về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII)
585-MH/TU Mời họp số 585-MH/TU: Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa X về "Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng"
Số 854-MH/TU Mời họp số 854-MH/TU: Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Thường trực Đảng ủy Tổng Công ty Viễn thông Mobifone để nghe đánh giá kết quả hai năm thực hiện Quy chế phối hợp giữa Tỉnh ủy Hà Tĩnh với Đảng ủy Tổng Công ty Viễn thông Mobifone.
Số 853-MH/TU Mời họp số 853-MH/TU: Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh tổ chức họp đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới tháng 9 năm 2018, triển khai nhiệm vụ thời gian tới.
Số 582-MH/TU Mời họp số 582-MH/TU: Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp nghe và cho ý kiến về tình hình, kết quả Chương trình phát triển đô thị trên địa bàn Hà Tĩnh và bàn nội dung về công tác cán bộ.
Số 581-MH/TU Mời họp số 581-MH/TU: Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức Hội nghị lần thứ 24 để bầu bổ sung Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020
740-GM/UBKTTU Giấy mời số 740-GM/UBKTTU: Thực hiện ý kiến của Thường Trực Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tổ chức chung kết Hội thi cán bộ kiểm tra cơ sở giỏi năm 2018
1691-CV/BTCTU Công văn số 1691 - CV/BTCTU : Về việc đăng ký cán bộ tham gia lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quản lý, năm 2018
1186-CV/TU Công văn số 1186-CV/TU: về việc thực hiện nghi thức Quốc tang đồng chí Trần Đại Quang.