TÌM KIẾM VĂN BẢN

Văn bản điện tử
Số/Ký hiệu Trích yếu Đính kèm
623-MH/TU Mời họp số 623-MH/TU: Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tối cao làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh
424/TB-UBND Thông báo số 424/TB-UBND: Về thời gian nghỉ Tết Dương lịch năm 2019
CTCT Chương trình công tháng 01 năm 2019
622-MH/TU Mời họp số 622-MH/TU: Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo xây dựng cơ sở tỉnh tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả công tác xây dựng cơ sở xã, phường, thị trấn vững mạnh toàn diện, cụm an toàn làm chủ - sẵn sáng chiến đấu và kết quả phối hợp thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng giữa Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh với các sở, ngành, đoàn thể liên quan năm 2018.
768-TB/TU Thông báo số 768-TB/TU: về điều chỉnh thời gian họp
616-MH/TU Mời họp số 616-MH/TU: Thường trực Tỉnh ủy Họp giao ban để triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.
617-MH/TU Mời họp số 617-MH/TU: Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp nghe và cho ý kiến các Đề án thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII và các nội dung liên quan đến công tác cán bộ, kiểm điểm, đánh giá tổ chức đảng, đảng viên cuối năm 2018.
620-GM/TU Mời họp số 620-GM/TU: Nhân kỷ niệm 74 năm Ngày thành lập Quân dội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2018) và 29 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2018), Thường trực Tỉnh ủy tổ chức chúc mừng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.
764-TB/TU Thông báo số 764-TB/TU: Về việc điều chỉnh Chương trình công tác tháng 12 năm 2018
615-MH/TU Mời họp số 615-MH/TU: Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập chuyên đề năm 2019 "Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"
614-MH/TU Mời họp số 614-MH/TU: Thường trực Tỉnh ủy họp giao ban nghe công tác chuẩn bị Lễ kỷ niệm 240 năm sinh Danh nhân Nguyễn Công Trứ, Lễ công bố quyết định huyện Nghi Xuân đạt chuẩn nông thôn mới, Gặp mặt sỹ quan cấp tướng là con em, dâu, rể quê hương Hà Tĩnh, Lễ hội Cam năm 2018 và bàn một số nhiệm vụ quan trọng khác.
103-TB/HĐ Thông báo số 103-TB/HĐ: Về triệu tập thí sinh dự thi nâng ngạch lên chuyên viên và chuyên viên chính năm 2018
613-MH/TU Mời họp số 613-MH/TU: Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh tổ chức họp đánh gián tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới tháng 12 năm 2018, triển khai nhiệm vụ thời gian tới.
612-MH/TU Mời họp số 612-MH/TU: Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII tổ chức Hội nghị lần thứ 27 đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2018, định hướng mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2019 và cho ý kiến về một số Đề án trình Hội đồng nhân dân tỉnh
808-QĐ/TU Quyết định số 808-QĐ/TU: Phê duyệt chỉ tiêu nâng ngạch công chức chuyên viên lên chuyên viên chính và nhân viên, cán sự lên chuyên viên năm 2018
806-QĐ/TU Quyết định số 806-QĐ/TU phê duyệt danh sách cán bộ, công chức dự thi nâng ngạch lên chuyên viên và chuyên viên chính năm 2018
CTCT Chương trình công tác tháng 12 năm 2018
Mời họp 611-MH/TU: Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp và nghe cho ý kiến tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2018, định hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2019; nội dung các đề án trình Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII và triển khai một số nội dung quan trọng khác
610-MH/TU Mời họp số 610-MH/TU: Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị thực hiện công tác quy hoạch cán bộ diện Trung ương quản lý
609-MH/TU Mời họp số 609-MH/TU: Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức Hội nghị lần thứ 26 thực hiện công tác quy hoạch cán bộ diện Trung ương quản lý
608-MH/TU Mời họp số 608-MH/TU: Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị cán bộ cốt cán toàn tỉnh thực hiện công tác quy hoạch cán bộ diện Trung ương quản lý
607-MH/TU Mời họp số 607-MH/TU: Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị thực hiện công tác quy hoạch cán bộ diện Trung ương quản lý
606-MH/TU Mời họp số 606-MH/TU: Thường trực Tỉnh ủy họp giao ban để triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới
605-MH/TU Mời họp 605-MH/TU: Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Ban Thượng vụ Thị ủy Hồng Lĩnh về tình hình, kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị thời gian qua, định hướng nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới
604-MH/TU Mời họp số 604-MH/TU: Tổ giúp việc Đoàn Công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng làm việc với các cơ quan, đơn vị liên quan của tỉnh Hà Tĩnh theo Công văn số 3420-CV/BNCTW, ngày 20/11/2018 của Ban Nội chính Trung ương