TÌM KIẾM VĂN BẢN

Văn bản điện tử
Số/Ký hiệu Trích yếu Đính kèm
641-TB/TU Thông báo số 641-TB/TU: Về việc điều chỉnh thời gian làm việc tại huyện Nghi Xuân
503-MH/TU Mời họp Ban chỉ đạo tổ chức Kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Đồng Lộc
504-MH/TU Giấy mời tham gia đoàn kiểm tra với đồng chí Bí thư Tỉnh ủy về tình hình triển khai Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII tại Đức Thọ và Nghi Xuân
CTCT Chương trình công tác tháng 6 năm 2018
Mời họp số 502-MH/TU: Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp nghe và cho ý kiến về các đề án và bàn một số nội dung về công tác cán bộ.
500-GM/TU Giấy mời số 500-GM/TU: Thực hiện Quy chế tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp với nhân dân trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh ban hành kèm theo Quyết định số 657-QĐ/TU, ngày 04/4/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tiếp xúc, đối thoại với cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên năm 2018
636-TB/TU Thông báo số 636-TB/TU: Về việc điều chỉnh Chương trình công tác của cấp ủy
498-MH/TU Mời họp số 498-MH/TU: Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh họp đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 5; triển khai nhiệm vụ thời gian tới.
499-MH/TU Mời họp số 499-MH/TU: Ban Chỉ đạo tổ chức kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Đồng Lộc (24/7/1968 - 24/7/2018) tổ chức họp đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ thời gian qua, triển khai nhiệm vụ thời gian tới.
630-TB/TU Thông báo số 630-TB/TU: Về việc điều chỉnh Chương trình công tác của cấp ủy
497-MH/TU Mời họp số 497-MH/TU: Thường trực Tỉnh ủy tổ chức họp và cho ý kiến phương án sắp xếp, tổ chức các tổ chức hội quần chúng đặc thù cấp tỉnh theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 6 (khóa XII) và giao ban tuần.
628-TB/TU Thông báo số 628-TB/TU: Về việc hoãn đối thoại giữa Bí thư Tỉnh ủy với cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên
496-GM/TU Giấy mời số 496-GM/TU: Nhân kỷ niệm 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2018), Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức Đoàn đại biểu dâng hoa, thắp hương tại Khu Lưu niệm Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh.
495-GM/TU Giấy mời số 495-GM/TU: Thực hiện Quy chế tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền các cấp với Nhân dân trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh ban hành kèm theo Quyết định số 657-QĐ/TU, ngày 04/4/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tiếp xúc, đối thoại với cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên năm 2018
493-MH/TU Mời họp số 493-MH/TU: Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".
494-MH/TU Mời họp số 494-MH/TU: Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghe và cho ý kiến về Đề án công nhận thành phố Hà Tĩnh đạt đô thị loại 2 trực thuộc tỉnh; thống nhất một số nội dung sửa đổi, bổ sung các quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ và bàn một số nội dung công tác cán bộ.
263-TB/TU Thông báo số 263-TB/TU về việc điều chỉnh chương trình công tác tháng 5/2018
492-MH/TU Mời họp số 492-MH/TU: Thường trực Tỉnh ủy làm việc với lãnh đạo Hội Kiều học Việt Nam và giao ban tuần.
491-GM/TU Giấy mời số 491-GM/TU: Thường trực Ban Chỉ đạo tổ chức kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Đồng Lộc đi kiểm tra tình hình công tác chuẩn bị các hoạt động kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Đồng Lộc tại xã Đồng Lộc, huyện Can Lộc vào chiều ngày 03/5/2018 (thứ năm)
488-MH/TU Mời họp số 488-MH/TU: Thường trực Tỉnh ủy tổ chức gặp mặt cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý đến tuổi nghỉ hưu và giao ban tuần.
489-MH/TU Mời họp số 489-MH/TU: Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII tổ chức Hội nghị lần thứ 15 nghe và cho ý kiến về Đề án Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh trong tình hình mới; Đề án Đẩy mạnh phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tỉnh Hà Tĩnh năm 2025 và những năm tiếp theo; bàn một số nội dung về công tác cán bộ.
607-TB/TU Thông báo số 607-TB/TU: Về việc điều chỉnh Chương trình công tác tháng 4 năm 2018
487-MH/TU Mời họp số 487-MH/TU: Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị chuyên đề "Quán triệt một số nội dung cơ bản của Bộ Luật Hình sự, Bộ Luật Tố tụng Hình sự năm 2015; công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí và đạo đức công vụ Tư pháp" do đồng chí Trung tướng Trần Văn Độ, Phó Giáo sư, Tiến sỹ, nguyên Phó Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao, nguyên Chánh án Tòa án Quân sự Trung ương truyền đạt
486-MH/TU Mời họp số 486-MH/TU: Ban Chỉ đạo tổ chức kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Đồng Lộc tổ chức họp đánh giá tình hình, kết quả thực hiện các hoạt động kỷ niệm thời gian qua, triển khai nhiệm vụ thời gian tới.
484-MH/TU Mời họp số 484-MH/TU: Thường trực Tỉnh ủy tổ chức làm việc với Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh về một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới và giao ban tuần.