TÌM KIẾM VĂN BẢN

Văn bản điện tử
Số/Ký hiệu Trích yếu Đính kèm
565-GM/TU Giấy mời số 565-GM/TU: Nhân kỳ niệm 73 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2018), Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức Đoàn đại biểu dâng hoa, thắp hương tại Khu Lưu niệm Bác Hồ tại thành phố Hà Tĩnh
564-GM/TU Giấy mời số 564-GM/TU: Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đi kiểm tra tình hình sản xuất, đời sống nhân dân, công tác xây dựng Đảng và đảm bảo an ninh trật tự tại huyện Nghi Xuân và huyện Lộc Hà
563-GM/TU Giấy mời số 563-GM/TU: Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đi kiểm tra tình hình sản xuất, đời sống, công tác xây dựng Đảng và đảm bảo an ninh trật tự tại thị xã Kỳ Anh, huyện Kỳ Anh; tình hình sản xuất, kinh doanh, đời sống, việc làm, môi trường tại Công ty TNHH Hưng Nghiệp gang thép và cảng nước sâu Sơn Dương Formosa
CTCT Chương trình công tác tháng 9 năm 2018
562-MH/TU Mời họp số 562-MH/TU: Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Thị ủy Kỳ Anh nghe và cho ý kiến về tình hình, kết quả giải quyết các vụ việc tồn đọng theo Kết luận số 12-KL/TU, ngày 27/3/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và kết quả xây dựng Thị xã Kỳ Anh đạt đô thị loại III.
561-MH/TU Mời họp số 561-MH/TU: Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức Hội nghị bàn nội dung công tác cán bộ.
560-MH/TU Mời họp số 560-MH/TU: Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn tỉnh bàn nội dung công tác cán bộ.
559-MH/TU Mời họp số 559-MH/TU: Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tổ chức họp bàn nội dung công tác cán bộ.
558-MH/TU Mời họp số 558-MH/TU: Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức Hội nghị bàn nội dung công tác cán bộ.
557-MH/TU Mời họp số 557-MH/TU: Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức họp bàn nội dung công tác cán bộ.
556-MH/TU Mời họp số 556-MH/TU: Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh tổ chức họp đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2018, triển khai nhiệm vụ thời gian tới.
698-TB/TU Thông báo số 698-TB/TU: Về việc điều chỉnh Chương trình công tác của cấp ủy
555-MH/TU Mời họp số 555-MH/TU: Thường trực Tỉnh ủy duyệt nội dung Đại hội Hội Nông dân tỉnh nhiệm kỳ 2018 - 2023
554-MH/TU Mời họp số 554-MH/TU: Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp nghe báo cáo tiến độ thực hiện rà soát, điều chỉnh Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh
553-MH/TU Mời họp số 553-MH/TU: Thường trực Tỉnh ủy nghe báo cáo về tình hình, tiến độ Dự án khu xử lý rác thải tập trung của huyện Hương Khê; nghe báo cáo các phương án bài trí, thờ tự trong Văn Miếu Hà Tĩnh và giao ban tuần.
694-TB/TU Thông báo số 694-TB/TU: Về việc điều chỉnh Chương trình công tác của cấp ủy
688-TB/TU Thông báo số 688-TB/TU: Về việc điều chỉnh Chương trình công tác của cấp ủy
552-MH/TU Mời họp số 552-MH/TU: Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII tổ chức Hội nghị lần thứ 22 để bầu bổ sung Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020
686-TB/TU Thông báo số 686-TB/TU: Về việc điều chỉnh thời gian và nội dung Hội nghị
685-TB/TU Thông báo số 685-TB/TU: Về việc thay đổi thời gian tổ chức Hội nghị
551-MH/TU Mời họp số 551-MH/TU: Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 7 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2018
550-MH/TU Mời họp số 550-MH/TU: Thường trực Tỉnh ủy duyệt nội dung Đại hội Hội Nông dân tỉnh, làm việc với Thường trực Huyện ủy Nghi Xuân và giao ban tuần
549-MH/TU Mời họp số 549-MH/TU: Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW và 9 năm thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU về nông nghiệp, nông dân, nông thôn
540-GM/TU Giấy mời số 540-GM/TU: Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức nghỉ dưỡng Hè năm 2018 và gặp mặt cán bộ lãnh đạo tỉnh, huyện, thành phố, thị xã đã nghỉ hưu
CTCT Chương trình công tác tháng 8 năm 2018