TÌM KIẾM VĂN BẢN

Văn bản điện tử
Số/Ký hiệu Trích yếu Đính kèm
794-TB/TU Thông báo số 794-TB/TU: Phân công phối hợp phục vụ Lễ tang Đồng chí Nguyễn Đức Bình, nguyên Ủy viên Bộ chính trị, nguyên chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, nguyên Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
CTCT Chương trình công tác tháng 02 năm 2019
646-MH/TU Mời họp số 646-MH/TU: Thường trực Tỉnh ủy giao ban với Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và các hội quần chúng đặc thù cấp tỉnh để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019
645-MH/TU Mời họp 645-MH/TU: Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng bộ tỉnh và kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát của các đoàn công tác Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại địa phương, cơ sở năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019
643-MH/TU Mời họp số 643-MH/TU: Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức gặp mặt các đồng chí cán bộ cốt cán tỉnh qua các thời kỳ đã nghỉ hưu trên địa bàn nhân kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/2/1930 - 03/2/2019) và mừng xuân Kỷ Hợi 2019
642-MH/TU Mời họp số 642-MH/TU: Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị công bố Quyết định hợp nhất Đảng bộ Khối các cơ quan và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh
785-TB/TU Thông báo số 785-TB/TU: phân công chuẩn bị Hội nghị gặp mặt đại biểu trí thức, văn nghệ sỹ, nghệ nhân, nhà báo tiêu biểu.
641-GM/TU Giấy mời số 641-GM/TU: Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hà Tĩnh tổ chức gặp mặt đại biểu trí thức, văn nghệ sỹ, nghệ nhân, nhà báo tiêu biểu nhân dịp kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2019) và mừng Xuân Kỷ Hợi 2019.
783-TB/TU Thông báo số 783-TB/TU: Chương trình công tác trước, trong và sau Tết nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019
640-MH/TU Mời họp số 640-MH/TU: Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp nghe, cho ý kiến về phương án đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019
639-MH/TU Mời họp số 639-MH/TU: Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức Hội nghị thực hiện quy trình kiện toàn chức danh Phó Bí thứ Thường trực Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015 – 2020
638-MH/TU Mời họp số 638-MH/TU: Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt thực hiện quy trình kiện toàn chức danh Phó Bí thứ Thường trực Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015 – 2020
637-MH/TU Mời họp số 637-MH/TU: Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị thực hiện quy trình kiện toàn chức danh Phó Bí thứ Thường trực Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015 – 2020
636-MH/TU Mời họp số 636-MH/TU: Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức Hội nghị thực hiện quy trình kiện toàn chức danh Phó Bí thứ Thường trực Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015 – 2020
635-MH/TU Mời họp số 635-MH/TU: Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị thực hiện quy trình kiện toàn chức danh Phó Bí thứ Thường trực Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015 – 2020
634-MH/TU Mời họp số 634-MH/TU: Thường trực Tỉnh ủy họp giao ban để triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.
779-TB/TU Thông báo số 779-TB/TU: Về việc điều chỉnh Chương trình công tác của cấp ủy
Số 633-MH/TU Mời họp số 633-MH/TU: Thường trực Tỉnh ủy họp giao ban để triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới
632-MH/TU Mời họp số 632-MH/TU: Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nội chính, cải cách tư pháp, phòng chống tham nhũng, lãng phí năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019
630-GM/TU Mời họp số 630-GM/TU: Thực hiện chương trình công tác, Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh tổ chức Hội nghị Tổng kết xây dựng nộng thôn mới năm 2018, triển khai kế hoạch năm 2019; trao Bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới; Phát động phong trào thi đua "Cả tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới gắn với đô thị văn minh" năm 2019
629-MH/TU Mời họp số 629-MH/TU: Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy làm việc với lãnh đạo các cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc Tỉnh ủy để triển khai một số nội dung về thực hiện Đề án Văn phòng Tỉnh ủy phục vụ chung cấp ủy và các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy.
628-MH/TU Mời họp số 628-MH/TU: Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức Hội nghị lần thứ 28 để lấy phiếu đánh giá, nhận xét các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2018 theo quy định.
627-MH/TU Mời họp số 627-MH/TU: Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp nghe Đoàn Kiểm tra 666 báo cáo kết quả kiểm tra đối với Ban Thường vụ Huyện ủy và các đồng chí: Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện: Thạch Hà, Kỳ Anh; Đảng ủy và đồng chí Giám đốc, các phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; xem xét kỷ luật cán bộ; triển khai quy trình lấy phiếu đánh giá, nhận xét Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo quy định và một số nhiệm vụ quan trọng khác.
771-TB/TU Thông báo số 771-TB/TU: Về việc đảm nhiệm nhiệm vụ của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy
625-MH/TU Mời họp số 625-MH/TU: Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2018, triển khai nhiệm vụ, kế hoạch năm 2019