TÌM KIẾM VĂN BẢN

Văn bản điện tử
Số/Ký hiệu Trích yếu Đính kèm
612-MH/TU Mời họp số 612-MH/TU: Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII tổ chức Hội nghị lần thứ 27 đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2018, định hướng mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2019 và cho ý kiến về một số Đề án trình Hội đồng nhân dân tỉnh
808-QĐ/TU Quyết định số 808-QĐ/TU: Phê duyệt chỉ tiêu nâng ngạch công chức chuyên viên lên chuyên viên chính và nhân viên, cán sự lên chuyên viên năm 2018
806-QĐ/TU Quyết định số 806-QĐ/TU phê duyệt danh sách cán bộ, công chức dự thi nâng ngạch lên chuyên viên và chuyên viên chính năm 2018
CTCT Chương trình công tác tháng 12 năm 2018
Mời họp 611-MH/TU: Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp và nghe cho ý kiến tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2018, định hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2019; nội dung các đề án trình Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII và triển khai một số nội dung quan trọng khác
610-MH/TU Mời họp số 610-MH/TU: Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị thực hiện công tác quy hoạch cán bộ diện Trung ương quản lý
609-MH/TU Mời họp số 609-MH/TU: Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức Hội nghị lần thứ 26 thực hiện công tác quy hoạch cán bộ diện Trung ương quản lý
608-MH/TU Mời họp số 608-MH/TU: Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị cán bộ cốt cán toàn tỉnh thực hiện công tác quy hoạch cán bộ diện Trung ương quản lý
607-MH/TU Mời họp số 607-MH/TU: Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị thực hiện công tác quy hoạch cán bộ diện Trung ương quản lý
606-MH/TU Mời họp số 606-MH/TU: Thường trực Tỉnh ủy họp giao ban để triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới
605-MH/TU Mời họp 605-MH/TU: Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Ban Thượng vụ Thị ủy Hồng Lĩnh về tình hình, kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị thời gian qua, định hướng nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới
604-MH/TU Mời họp số 604-MH/TU: Tổ giúp việc Đoàn Công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng làm việc với các cơ quan, đơn vị liên quan của tỉnh Hà Tĩnh theo Công văn số 3420-CV/BNCTW, ngày 20/11/2018 của Ban Nội chính Trung ương
748-TB/TU Thông báo số 748-TB/TU: Thay đổi thành phần tại các điểm cầu ở tỉnh dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 8 khóa XII
747-TB/TU Thông báo số 747-TB/TU: Về việc điều chỉnh Chương trình công tác của cấp ủy
603-GM/TU Giấy mời số 603-GM/TU: Nhân kỷ niệm 72 năm Ngày truyền thống Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (23/11/1946 - 23/11/2018), Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Đoàn chúc mừng Hội Chữ thập đỏ tỉnh
602-MH/TU Mời họp số 602-MH/TU: Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8 khóa XII.
145-KH/TU Kế hoạch số 145-KH/TU: Học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng
143-KH/TU Kế hoạch số 143-KH/TU: Chúc mừng kỷ niệm 36 năm Ngày nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2018)
600-GM/TU Giấy mời số 600-GM/TU: Nhân kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2018), Thường trực Tỉnh ủy đi chúc mừng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh
1263-Cv/TU Công văn số 1263-CV/TU: Thực hiện phong trào "Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam/dioxin"
743-TB/TU Thông báo số 743-TB/TU: Về điều chỉnh Chương trình công tác tháng 11/2018 của Tỉnh ủy
02-HD/BTCTU Hướng dẫn số 02 - HD/BTCTU: Về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức Đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp hằng năm.
138-KH/TU Kế hoạch số 138-KH/TU: Tổ chức thi nâng ngạch công chức và xét thăng hạng viên chức hạng II trong cơ quan, đơn vị khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh Hà Tĩnh năm 2018.
599-MH/TU Mời họp số 599-MH/TU: Thường trực Tỉnh ủy họp giao ban để triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.
598-MH/TU Mời họp số 598-MH/TU: Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức Hội nghị lần thứ 25 để đánh giá tình hình, kết quả giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020