TÌM KIẾM VĂN BẢN

Văn bản điện tử
Số/Ký hiệu Trích yếu Đính kèm
850-MH/TU Mời họp số 850-MH/TU: hường trực Tỉnh ủy nghe báo cáo về phương án kiến trúc, công năng sử dụng của Dự án cải tạo, sửa chữa Nhà làm việc Cơ quan Tỉnh ủy.
849-MH/TU Mời họp số 849-MH/TU: Đoàn công tác số 2 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng công bố quyết định, kế hoạch kiểm tra tại tỉnh Hà Tĩnh.
1019-TB/TU Thông báo số 1019-TB/TU: Thay đổi địa điểm tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 11 khóa XII và các nghị quyết, quy định, kết luận của Trung ương, của tỉnh mới ban hành
848-MH/TU Mời họp số 848-MH/TU: Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp nghe tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TU, ngày 25/10/2017, Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức, quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”, các chủ trương, nghị quyết của tỉnh về lĩnh vực giáo dục và đào tạo, y tế; nghe và cho ý kiến về báo cáo sửa đổi, bổ sung Quy định số 682-QĐ/TU, ngày 17/5/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và bàn một số nội dung về công tác cán bộ.
847-MH/TU Mời họp số 847-MH/TU: Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 11 khóa XII, Nghị quyết số 50-NQ/TW, ngày 20/8/2019 của Bộ Chính trị về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030; Nghị quyết số 51-NQ/TW, ngày 05/9/2019 của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia; Nghị quyết số 52-NQ/TW, ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; Quy định số 205-QĐ/TW, ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền và một số nghị quyết, kết luận của Trung ương, của tỉnh mới ban hành.
1018-TB/TU Thông báo số 1018-TB/TU: Điều chỉnh Chương trình công tác tháng 11 năm 2019
844-MH/TU Mời họp số 844-MH/TU: Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Ban Nội chính Tỉnh ủy và các cơ quan khối Nội chính nghe và cho ý kiến về tình hình, kết quả hoạt động 10 tháng đầu năm 2019 và nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.
1871-CV/TU Công văn số 1871-CV/TU: Thực hiện Cuộc vận động "Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực"
376-BC/TU Báo cáo số 376-BC/TU: Tháng 10 năm 2019
843-MH/TU Mời họp số 843-MH/TU: Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp nghe báo cáo sửa đổi, bổ sung Quy định số 682-QĐ/TU, ngày 17/5/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cho ý kiến triển khai thực hiện Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW, Hướng dẫn số 21-HD/BTCTW ngày 18/10/2019 của Ban Tổ chức Trung ương, bàn về công tác cán bộ và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.
842-MH/TU Mời họp số 842-MH/TU: Tổ Biên tập chuẩn bị các văn kiện trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 họp rà soát, thống nhất Đề cương chi tiết Báo cáo chính trị Đại hội XIX.
841-MH/TU Mời họp số 841-MH/TU: Ban Chỉ đạo Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững và mỗi xã một sản phẩm tỉnh họp đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 10 và triển khai nhiệm vụ thời gian tới; nghe Đề án tổng thể về xây dựng tỉnh nông thôn mới giai đoạn 2020 - 2025, báo cáo hai huyện đề xuất đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020; Đề án về giảm nghèo cho các hộ nghèo thuộc diện được hưởng chính sách bảo trợ xã hội mà chưa có chính sách; tặng Bằng khen của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Cả tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2010 - 2020.
840-MH/TU Mời họp số 840-MH/TU: Thường trực Tỉnh uỷ làm việc với Thường trực Huyện ủy Can Lộc về kế hoạch kỷ niệm 550 năm truyền thống huyện Thiên Lộc - Can Lộc và nghe báo cáo về Dự án nhà máy sản xuất vật liệu sử dụng tro xỉ có sẵn tại Hà Tĩnh.
839-MH/TU Mời họp số 839-MH/TU: Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Lộc Hà về tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị thời gian qua, định hướng nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới và giao ban tuần.
CTrCT Chương trình công tác tháng 11 năm 2019
836-MH/TU Mời họp số 836-MH/TU: Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh họp nghe tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 10 tháng đầu năm, định hướng nhiệm vụ các tháng cuối năm 2019 và cho ý kiến về Đề cương chi tiết Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII trình Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XIX.
1848-CĐ/TU Công điện số 1848-CĐ/TU: về việc tập trung chỉ đạo công tác phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi
837-MH/TU Mời họp số 837-MH/TU: Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Thị ủy Kỳ Anh về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị 10 tháng đầu năm, kết quả xây dựng thị xã Kỳ Anh đạt đô thị loại III, đặc biệt là tình hình giải quyết các vụ việc tồn đọng và một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.
784/NQ-UBTVQH14 Nghị quyết số 784/NQ-UBTVQH14: về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư trung hạn vốn nước ngoài giai đoạn 2016- 2020 cho các dự án đã có trong kế hoạch đầu tư công trung hạn
996-TB/TU Thông báo số 996-TB/TU: Về việc điều chỉnh, bổ sung lịch công tác tháng 10/2019 của Tỉnh ủy
831-MH/TU Mời họp số 831-MH/TU: Thường trực Tỉnh uỷ làm việc với Đoàn công tác liên ngành khảo sát, đánh giá tình hình hoạt động nhân đạo và phong trào chữ thập đỏ tại tỉnh Hà Tĩnh do lãnh đạo Trung ương Hội Chữ Thập đỏ Việt Nam làm Trưởng Đoàn.
832-MH/TU Mời họp số 832-MH/TU: Thường trực Tỉnh uỷ làm việc với Ban Giám hiệu trường Đại học Hà Tĩnh để nghe tình hình, kết quả hoạt động thời gian qua và định hướng nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.
830-MH/TU Mời họp số 830-MH/TU: Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Thường trực Hội Cựu chiến binh tỉnh; nghe Thường trực Huyện ủy Hương Khê báo cáo việc triển khai dự án khu xử lý rác thải tập trung huyện Hương Khê và giao ban tuần.
987-TB/TU Thông báo số 987-TB/TU: Bổ sung, điều chỉnh Chương trình công tác tháng 10 của Tỉnh ủy
829-MH/TU Mời họp số 829-MH/TU: Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp nghe báo cáo rà soát Quy hoạch kinh tế - xã hội tỉnh giai đoạn 2015 - 2020, lập Quy hoạch tỉnh 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và thống nhất một số nội dung về công tác cán bộ.