TÌM KIẾM VĂN BẢN

Văn bản điện tử
Số/Ký hiệu Trích yếu Đính kèm
1042-MH/TU Mời họp số 1042-MH/TU: Ban Thường vụ Tỉnh ủy duyệt nội dung Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Cẩm Xuyên lần thứ XXXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
1040-MH/TU Mời họp số 1040-MH/TU: Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp nghe và cho ý kiến về một số nội dung trình Kỳ họp thứ 15 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII
1037-MH/TU Mời họp số 1037-MH/TU: Ban Thường vụ Tỉnh ủy duyệt nội dung Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
1032-MH/TU Mời họp số 1032-MH/TU: Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Thường trực Huyện ủy Kỳ Anh, Thường trực Thị ủy Hồng Lĩnh và Thường trực Huyện ủy Lộc Hà.
1034-MH/TU Mời họp số 1034-MH/TU: Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Thường trực Thành ủy Hà Tĩnh và Thường trực Huyện ủy Đức Thọ nghe báo cáo quy trình công tác nhân sự Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025.
1032-MH/TU Mời họp số 1032-MH/TU: Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Thường trực Huyện ủy Kỳ Anh, Thường trực Thị ủy Hồng Lĩnh và Thường trực Huyện ủy Lộc Hà.
1031-MH/TU: Mời họp số 1031-MH/TU: Thường trực Tỉnh ủy họp giao ban triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm, bàn một số nội dung về công tác cán bộ.
1030-MH/TU Mời họp số 1030-MH/TU: Ban Chỉ đạo tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 255 năm Ngày sinh, tưởng niệm 200 năm Ngày mất Đại thi hào Nguyễn Du họp triển khai nhiệm vụ.
44-CT/TU Chỉ thị số 44-CT/TU: Về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo phục hồi sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy phát triển kinh tế trong điều kiện phòng, chống dịch Covid-19
1391-QĐ/TU Quyết định số 1391-QĐ/TU: Thành lập Ban Chỉ đạo tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 255 năm Ngày sinh, tưởng niệm 200 năm Ngày mất Đại thi hào Nguyễn Du
1028-MH/TU Mời họp số 1028-MH/TU: Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Thường trực Huyện ủy Hương Khê và Thường trực Huyện ủy Cẩm Xuyên.
1286-TB/TU Thông báo số 1286-TB/TU: Tiếp dân định kỳ tháng 6 năm 2020 của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh và đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
1027-GM/TU: Giấy mời số 1027-GM/TU: Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh và đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức phiên tiếp dân định kỳ tháng 6/2020.
1285-TB/TU Thông báo số 1285-TB/TU: về bổ sung, điều chỉnh Chương trình công tác tháng 6 năm 2020 của Tỉnh ủy
1026-MH/TU: Mời họp số 1026-MH/TU: Ban Thường vụ Tỉnh ủy duyệt nội dung Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Kỳ Anh nhiệm kỳ 2020 - 2025.
1024-MH/TU Mời họp số 1024-MH/TU: Ban Thường vụ Tỉnh ủy duyệt nội dung Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Hương Khê nhiệm kỳ 2020 - 2025.
1023-MH/TU Mời họp số 1023-MH/TU: Tiểu ban Tổ chức Phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 họp nghe báo cáo tình hình triển khai các nhiệm vụ chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.
1022- MH/TU Mời họp số 1022- MH/TU: Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh và Thường trực Huyện ủy Vũ Quang.
1021-MH/TU Mời họp số 1021-MH/TU: Thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững và Mỗi xã một sản phẩm tỉnh họp nghe báo cáo về Đề án xây dựng huyện Hương Khê đạt chuẩn nông thôn mới.
1020-MH/TU Mời họp số 1020-MH/TU: Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp kết luận kiểm tra đối với Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tỉnh và thống nhất một số nội dung về công tác cán bộ.
1280-TB/TU Thông báo số 1280-TB/TU: về hoãn Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ngày 04/6/2020
1016-MH/TU Mời họp số 1016-MH/TU: Thường trực Tỉnh uỷ nghe và cho ý kiến về dự kiến nội dung, chủ đề tham luận của các địa phương, đơn vị tại Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 và giao ban tuần.
1014-MH/TU Mời họp số 1014-MH/TU: Ban Thường vụ Tỉnh ủy duyệt nội dung Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Vũ Quang lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
1012-MH/TU Mời họp số 1012-MH/TU: Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Ban Nội chính Tỉnh ủy để nghe báo cáo tình hình, kết quả thực hiện các nhiệm vụ Thường trực Tỉnh ủy giao Ban Nội chính Tỉnh ủy thời gian qua, nhiệm vụ trọng tâm công tác thời gian tới.
1013-MH/TU Mời họp số 1013-MH/TU: Ban Thường vụ Tỉnh ủy duyệt nội dung Đại hội Đảng bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025.