TÌM KIẾM VĂN BẢN

Văn bản điện tử
Số/Ký hiệu Trích yếu Đính kèm
901-MH/TU Mời họp số 901-MH/TU: Thường trực Tỉnh ủy họp giao ban để triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.
226-KH/TU Kế hoạch số 226-KH/TU: Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề của Trung ương, chủ đề của tỉnh năm 2020
900-MH/TU Mời họp số 900-MH/TU: Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng và kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát của các đoàn công tác Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại địa phương, cơ sở năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020 và thực hiện quy trình rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.
TC Thông cáo báo chí của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
898-MH/TU Mời họp số 898-MH/U: Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội thảo trực tuyến toàn quốc “Đảng Cộng sản Việt Nam - trí tuệ, bản lĩnh, đổi mới vì độc lập dân tộc và vì chủ nghĩa xã hội” kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.
1061-TB/TU Thông báo số 1061-TB/TU: Tiếp dân định kỳ tháng 01 năm 2020 của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh và đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
896-GM/TU Giấy mời số 896-GM/TU: Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh và đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức phiên tiếp dân định kỳ tháng 01/2020.
895-MH/TU Mời họp số 895-MH/TU: Thường trực Tỉnh ủy giao ban với Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội và các hội quần chúng đặc thù cấp tỉnh để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020; quán triệt Kết luận số 158-KL/TW, ngày 02/01/2020 của Ban Bí thư về hội quần chúng.
893-MH/TU Mời họp số 893-MH/TU: Thường trực Tỉnh ủy tổ chức gặp mặt đại biểu trí thức, văn nghệ sỹ, nghệ nhân, nhà báo tiêu biểu nhân dịp kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 90 năm thành lập Đảng bộ tỉnh và mừng Đảng, mừng Xuân 2020.
156-KL/TU Kết luận số 156-KL/TU: Về chủ trương luân chuyển cán bộ trẻ được quy hoạch các chức vụ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các huyện, thành, thị ủy quản lý
892-MH/TU Mời họp số 892-MH/TU: Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững và mỗi xã một sản phẩm tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến Tổng kết công tác xây dựng nông thôn mới năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020.
891-GM/TU Giấy mời số 891-GM/TU: Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức gặp mặt các đồng chí nguyên cán bộ cốt cán tỉnh qua các thời kỳ đã nghỉ hưu trên địa bàn tỉnh nhân dịp kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020), 90 năm thành lập Đảng bộ tỉnh và Mừng Xuân Canh Tý 2020.
1060-TB/TU Thông báo số 1060-TB/TU: Về bổ sung, điều chỉnh Chương trình công tác tháng 01 năm 2020 của Tỉnh ủy
03-TB/HĐXTH Thông báo số 03-TB/HĐXTH: Về công bố kết quả thẩm định (chấm điểm) hồ sơ xét thăng hạng viên chức hạng II trong cơ quan, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2019
888-MH/TU Mời họp số 888-MH/TU: Ban Chỉ đạo tổ chức các ngày lễ lớn trong hai năm 2020 - 2021 tổ chức họp bàn về công tác chuẩn bị tổ chức kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020), 90 năm thành lập Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh (3/1930 - 3/2020) và Mừng Xuân Canh Tý; triển khai một số nhiệm vụ thời gian tới.
887-MH/TU Mời họp số 887-MH/TU: Ban Dân vận Trung ương phối hợp với Ban cán sự đảng Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác dân vận và đánh giá kết quả thực hiện “Năm dân vận chính quyền” 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020.
1051-TB/TU Thông báo số 1051-TB/TU: Về tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020
886-MH/TU Mời họp số 886-MH/TU: Tổ nghiên cứu Chuyên đề “Xây dựng, phát triển văn hóa và con người Hà Tĩnh giai đoạn 2020 - 2025 và những năm tiếp theo” họp thảo luận về dự thảo Chuyên đề.
885-MH/TU Mời họp số 885-MH/TU: Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của tập thể, cá nhân năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020.
884-MH/TU Mời họp số 884-MH/TU: Thường trực Tỉnh ủy nghe báo cáo Chuyên đề “Xây dựng chiến lược cán bộ các cấp, nhất là cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”.
882-MH/TU Mời họp số 882-MH/TU: Thường trực Tỉnh ủy họp giao ban để triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.
883-MH/TU Mời họp số 883-MH/TU: Ngày 25/12/2019, Tỉnh ủy có Giấy mời số 874-MH/TU, nay Ban Nội chính Trung ương có Văn bản số 4870-CV/BNCTW, ngày 02/1/2020 về thay đổi, bổ sung thành phần đại biểu dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác nội chính Đảng năm 2019; Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tại điểm cầu của tỉnh như sau:
881-MH/TU Mời họp số 881-MH/TU: Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020; quán triệt, triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm cho các xã mới sau sắp xếp đơn vị hành chính.
877-MH/TU Mời họp số 877-MH/TU: Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và công tác nội chính, cải cách tư pháp, phòng, chống tham nhũng năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020.
880-MH/TU Mời họp số 880-MH/TU: Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 họp nghe và cho ý kiến về Dự thảo lần 2 Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII trình Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XIX.