TÌM KIẾM VĂN BẢN

Văn bản điện tử
Số/Ký hiệu Trích yếu Đính kèm
730-TB/TU Thông báo số 730-TB/TU: Về việc điều chỉnh Chương trình công tác tháng 10 năm 2018
590-MH/TU Mời họp số 590-MH/TU: Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh tổ chức họp đề nghị xét, công nhận huyện Nghi Xuân đạt chuẩn Huyện nông thôn mới
589-MH/TU Mời họp số 589-MH/TU: Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp đánh giá tình hình, kết quả thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và một số nội dung khác.
326/TB-UBND Thông báo số 326/TB-UBND: Về thời gian làm việc mùa đông
67-TB/VPTU Thông báo số 67-TB/VPTU: Về việc phân công nhiệm vụ của lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy
66-TB/VPTU Thông báo số 66-TB/VPTU: Về việc giới thiệu chức danh và chữ ký của đồng chí Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Hà Tĩnh
588-GM/TU Giấy mời số 588-GM/TU: Thường trực Tỉnh ủy gặp mặt cán bộ, công chức nhân Kỷ niệm ngày truyền thống các ban Đảng, Ủy ban Kiểm tra, Văn phòng Tỉnh ủy
587-MH/TU Mời họp số 587-MH/TU: Thường trực Tỉnh ủy tổ chức gặp mặt cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý được nghỉ chế độ bảo hiểm xã hội đợt thứ 4 năm 2018 và giao ban tuần.
586-GM/TU Giấy mời số 586-GM/TU: Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đi kiểm tra tình hình, kết quả xây dựng nông thôn mới và kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII tại huyện Cẩm Xuyên
721-TB/TU Thông báo số 721-TB/TU: Về việc hoãn tổ chức Hội nghị
92-KL/TU Kết luận số 92-KL/TU: Một số vấn đề về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII)
585-MH/TU Mời họp số 585-MH/TU: Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa X về "Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng"
Số 854-MH/TU Mời họp số 854-MH/TU: Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Thường trực Đảng ủy Tổng Công ty Viễn thông Mobifone để nghe đánh giá kết quả hai năm thực hiện Quy chế phối hợp giữa Tỉnh ủy Hà Tĩnh với Đảng ủy Tổng Công ty Viễn thông Mobifone.
Số 853-MH/TU Mời họp số 853-MH/TU: Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh tổ chức họp đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới tháng 9 năm 2018, triển khai nhiệm vụ thời gian tới.
Số 582-MH/TU Mời họp số 582-MH/TU: Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp nghe và cho ý kiến về tình hình, kết quả Chương trình phát triển đô thị trên địa bàn Hà Tĩnh và bàn nội dung về công tác cán bộ.
Số 581-MH/TU Mời họp số 581-MH/TU: Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức Hội nghị lần thứ 24 để bầu bổ sung Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020
740-GM/UBKTTU Giấy mời số 740-GM/UBKTTU: Thực hiện ý kiến của Thường Trực Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tổ chức chung kết Hội thi cán bộ kiểm tra cơ sở giỏi năm 2018
1691-CV/BTCTU Công văn số 1691 - CV/BTCTU : Về việc đăng ký cán bộ tham gia lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quản lý, năm 2018
1186-CV/TU Công văn số 1186-CV/TU: về việc thực hiện nghi thức Quốc tang đồng chí Trần Đại Quang.
710-TB/TU Thông báo số 710-TB/TU: Về việc điều chỉnh Chương trình công tác tháng 9/2018 của cấp ủy
579-MH/TU Mời họp số 579-MH/TU: Thường trực Tỉnh ủy làm việc với lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy và các cơ quan khối Nội chính để nghe, cho ý kiến chỉ đạo về tình hình, kết quả hoạt động thời gian qua, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.
578-MH/TU Mời họp số 578-MH/U: Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp nghe Đề án thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII của Huyện Đức Thọ; kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII của tỉnh; nghe và cho ý kiến về tình hình, kết quả Chương trình phát triển đô thị và bàn nội dung công tác cán bộ
577-MH/TU Mời họp số 577-MH/TU: Thường trực Tỉnh ủy họp giao ban để triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.
730-GM/UBKTTU Giấy mời số 730-GM/UBKTTU: Thực hiện ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tổ chức chung kết Hội thi cán bộ kiểm tra cơ sở giỏi năm 2018
576-MH/TU Mời họp số 576-MH/TU: Ban Chỉ đạo Xây dựng cơ sở tỉnh tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm tổ chức và hoạt động cụm an toàn làm chủ - sẵn sàng chiến đấu liên huyện.