TÌM KIẾM VĂN BẢN

Công văn : 2403-CV/TU
Loại văn bản Công văn
Số/ Ký hiệu 2403-CV/TU
Trích yếu Công văn số 2403-CV/TU: Về phổ biến nội dung kết quả Hội nghị Trung ương 9 khóa XIII
Ngày ban hành 27/05/2024 Ngày hết hạn
Người ký Phạm Hùng Cường Chức vụ Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy
Cơ quan ban hành Tỉnh ủy Hà Tĩnh
Đính kèm