TÌM KIẾM VĂN BẢN

Quyết định : 880-QĐ/TU
Loại văn bản Quyết định
Số/ Ký hiệu 880-QĐ/TU
Trích yếu Quyết định số 880-QĐ/TU: Khen thưởng thành tích trong tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 24/9/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Tiếp tục xây dựng đội ngũ công nhân và tổ chức Công đoàn Hà Tĩnh đến năm 2020 và những năm tiếp theo”
Ngày ban hành 21/05/2024 Ngày hết hạn
Người ký Trần Thế Dũng Chức vụ Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy
Cơ quan ban hành Tỉnh ủy Hà Tĩnh
Đính kèm