TÌM KIẾM VĂN BẢN

Văn bản điện tử
Số/Ký hiệu Trích yếu Đính kèm
1102-TB/TU Thông báo số 1102-TB/TU: Tiếp dân chuyên đề tháng 3 năm 2020 của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh và đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
948-GM/TU Giấy mời số 948-GM/TU: Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh và đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức phiên tiếp dân chuyên đề tháng 3/2020.
947-MH/TU Mời họp số 947-MH/TU: Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp cho ý kiến về Đề án Xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, nghe báo cáo việc thực hiện Thông báo số 677-TB/TU, ngày 20/7/2018 về sắp xếp các tổ chức hội quần chúng đặc thù trên địa bàn tỉnh.
946-MH/TU Mời họp số 946-MH/TU: Thường trực Tỉnh ủy làm việc với các Ban quản lý các dự án tỉnh về tình hình triển khai thực hiện các dự án trên địa bàn và phương hướng nhiệm vụ thời gian tới.
945-MH/TU Mời họp số 945-MH/TU: Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp, thống nhất một số nội dung về công tác cán bộ và triển khai một số nhiệm vụ thời gian tới.
944-MH/TU Mời họp số 944-MH/TU: Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh để rút kinh nghiệm qua công tác tổ chức đại hội điểm đảng bộ cấp xã và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.
943-MH/TU Mời họp số 943-MH/TU: Thường trực Tỉnh ủy nghe tình hình, diễn biến và công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 thời gian qua và phương án chuyển giai đoạn phòng, chống dịch bệnh thời gian tới; triển khai nhiệm vụ trọng tâm và thống nhất một số nội dung về công tác cán bộ.
2087-CĐ/TU Công điện số 2087-CĐ/TU: Về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới.
940-MH/TU Mời họp số 940-MH/TU: Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 họp nghe và cho ý kiến về Dự thảo (lần 5) Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. (Thay thế giấy Mời họp số 935-MH/TU, ngày 28/02/2020)
42-CT/TU Chỉ thị số 42-CT/TU: Về tổ chức phong trào thi đua lập thành tích chào mừng đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng
1085-TB/TU Thông báo số 1085-TB/TU: về việc thay đổi thời gian và hình thức Hội nghị
938-MH/TU Mời họp số 938-MH/TU: Thường trực Tỉnh ủy làm việc với lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam.
937-MH/TU Mời họp số 937-MH/TU: Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị cán bộ cốt cán toàn tỉnh để quán triệt Quy chế bầu cử trong Đảng; Chỉ thị số 42-CT/TU, ngày 28/02/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và phát động phong trào thi đua cao điểm chào mừng đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng; triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.
936-MH/TU Mời họp 936-MH/TU: Tiểu ban Nhân sự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 họp nghe Dự thảo phương hướng nhân sự và thành phần Tổ khảo sát nhân sự; giao ban Thường trực Tỉnh ủy.
935-MH/TU Mời họp 935-MH/TU: Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 họp nghe và cho ý kiến về Dự thảo (lần 5) Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.
933-MH/TU Mời họp 933-MH/TU: Thường trực Tỉnh uỷ duyệt nội dung Đại hội Hội Khuyến học tỉnh lần thứ V (nhiệm kỳ 2020-2025) và giao ban tuần.
CTrCT Chương trình công tác tháng 3 năm 2020
932-MH/TU Mời họp số 932-MH/TU: Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TU, ngày 09/4/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tổ chức các cuộc hội nghị, họp; lễ kỷ niệm; lễ khởi công, khánh thành các công trình, dự án từ vốn ngân sách trên địa bàn tỉnh.
931-MH/TU Mời họp số 931-MH/TU: Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Ban cán sự Đảng Tòa án nhân dân Tối cao về công tác cán bộ.
930-MH/TU Mời họp số 930-MH/TU: Thường trực Tỉnh ủy họp nghe báo cáo đánh giá tình hình, kết quả thực hiện mô hình thí điểm nhất thể hóa các chức danh lãnh đạo và chủ trương luân chuyển, biệt phái cán bộ ở cấp xã và cấp huyện.
929-MH/TU Mời họp số 929-MH/TU: Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh họp thảo luận về Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và thực hiện một số nội dung về công tác cán bộ.
928-MH/TU Mời họp số 928-MH/TU: Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Vũ Quang về tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị thời gian qua, định hướng nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới; nghe báo cáo công tác chuẩn bị đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.
105-TB/VPTU Thông báo số 105-TB/VPTU: Giới thiệu chức danh và chữ ký của đồng chí Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Hà Tĩnh
926-MH/TU Mời họp số 926-MH/TU: Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị quán triệt Chỉ thị số 41-CT/TU, ngày 22/01/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đề án về nâng cao hiệu quả công tác tín ngưỡng, tôn giáo trong tình hình mới và hướng dẫn “Sổ tay công tác tôn giáo”.
62-HD/VPTW Hướng dẫn số 62-HD/VPTW: Lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ đại hội đảng bộ các cấp