TÌM KIẾM VĂN BẢN

Văn bản điện tử
Số/Ký hiệu Trích yếu Đính kèm
710-TB/TU Thông báo số 710-TB/TU: Về việc điều chỉnh Chương trình công tác tháng 9/2018 của cấp ủy
579-MH/TU Mời họp số 579-MH/TU: Thường trực Tỉnh ủy làm việc với lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy và các cơ quan khối Nội chính để nghe, cho ý kiến chỉ đạo về tình hình, kết quả hoạt động thời gian qua, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.
578-MH/TU Mời họp số 578-MH/U: Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp nghe Đề án thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII của Huyện Đức Thọ; kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII của tỉnh; nghe và cho ý kiến về tình hình, kết quả Chương trình phát triển đô thị và bàn nội dung công tác cán bộ
577-MH/TU Mời họp số 577-MH/TU: Thường trực Tỉnh ủy họp giao ban để triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.
730-GM/UBKTTU Giấy mời số 730-GM/UBKTTU: Thực hiện ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tổ chức chung kết Hội thi cán bộ kiểm tra cơ sở giỏi năm 2018
576-MH/TU Mời họp số 576-MH/TU: Ban Chỉ đạo Xây dựng cơ sở tỉnh tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm tổ chức và hoạt động cụm an toàn làm chủ - sẵn sàng chiến đấu liên huyện.
575-MH/TU Mời họp số 575-MH/TU: Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 22/9/2008 của Bộ Chính trị (khóa X) về việc tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới.
708-TB/TU Thông báo số 708-TB/TU: Về việc điều chỉnh thời gian kiểm tra, làm việc tại huyện Thạch Hà
1174-CĐ/TU Công điện số 1174-CĐ/TU: Công điện Ban Thường vụ Tỉnh ủy điện về bão số 5 năm 2018
573-MH/TU Mời họp số 573-MH/TU: Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp tỉnh tổ chức họp triển khai một số nội dung trọng tâm trong thời gian tới.
572-GM/TU Giấy mời số 572-GM/TU: Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đi kiểm tra tình hình, kết quả xây dựng nông thôn mới; tình hình triển khai thưc hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII; tại huyện Thạch Hà.
571-GM/TU Giấy mời số 571-GM/TU: Ngày 14 tháng 9 năm 2018, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đi kiểm tra tình hình, kết quả xây dựng nông thôn mới; tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII tại xã huyện Hương Khê và Vũ Quang.
570-GM/TU Giấy mời số 570-GM/TU: Thường trực Tỉnh ủy gặp mặt Đoàn đại biểu Công đoàn tỉnh Hà Tĩnh dự Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII (nhiệm kỳ 2018 - 2023)
569-MH/TU Mời họp số 569-MH/TU: Thường trực Tỉnh ủy họp giao ban để triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.
565-GM/TU Giấy mời số 565-GM/TU: Nhân kỳ niệm 73 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2018), Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức Đoàn đại biểu dâng hoa, thắp hương tại Khu Lưu niệm Bác Hồ tại thành phố Hà Tĩnh
564-GM/TU Giấy mời số 564-GM/TU: Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đi kiểm tra tình hình sản xuất, đời sống nhân dân, công tác xây dựng Đảng và đảm bảo an ninh trật tự tại huyện Nghi Xuân và huyện Lộc Hà
563-GM/TU Giấy mời số 563-GM/TU: Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đi kiểm tra tình hình sản xuất, đời sống, công tác xây dựng Đảng và đảm bảo an ninh trật tự tại thị xã Kỳ Anh, huyện Kỳ Anh; tình hình sản xuất, kinh doanh, đời sống, việc làm, môi trường tại Công ty TNHH Hưng Nghiệp gang thép và cảng nước sâu Sơn Dương Formosa
CTCT Chương trình công tác tháng 9 năm 2018
562-MH/TU Mời họp số 562-MH/TU: Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Thị ủy Kỳ Anh nghe và cho ý kiến về tình hình, kết quả giải quyết các vụ việc tồn đọng theo Kết luận số 12-KL/TU, ngày 27/3/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và kết quả xây dựng Thị xã Kỳ Anh đạt đô thị loại III.
561-MH/TU Mời họp số 561-MH/TU: Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức Hội nghị bàn nội dung công tác cán bộ.
560-MH/TU Mời họp số 560-MH/TU: Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn tỉnh bàn nội dung công tác cán bộ.
559-MH/TU Mời họp số 559-MH/TU: Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tổ chức họp bàn nội dung công tác cán bộ.
558-MH/TU Mời họp số 558-MH/TU: Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức Hội nghị bàn nội dung công tác cán bộ.
557-MH/TU Mời họp số 557-MH/TU: Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức họp bàn nội dung công tác cán bộ.
556-MH/TU Mời họp số 556-MH/TU: Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh tổ chức họp đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2018, triển khai nhiệm vụ thời gian tới.