TÌM KIẾM VĂN BẢN

Văn bản điện tử
Số/Ký hiệu Trích yếu Đính kèm
950-TB/TU Thông báo số 950-TB/TU: Hoãn làm việc với Ban Thường vụ Thị ủy Kỳ Anh
804-MH/TU Mời họp số 804-MH/TU: Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Thị ủy Kỳ Anh về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị 8 tháng đầu năm, kết quả xây dựng thị xã Kỳ Anh đạt đô thị loại III, tình hình giải quyết các vụ việc tồn đọng và một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.
803-MH/TU Mời họp số 803-MH/TU: Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh quán triệt Kế hoạch triển khai đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về sắp xếp, bố trí và chính sách đối với cán bộ dôi dư khi thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã.
802-MH/TU Mời họp số 802-MH/TU: Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp nghe và cho ý kiến về Đề cương chi tiết Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII trình Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XIX.
801-MH/TU Mời họp số 801-MH/TU: Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 họp nghe và cho ý kiến về Đề cương chi tiết Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII trình Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XIX.
CTrCT Chương trình công tác tháng 9 năm 2019
946-TB/TU Thông báo số 946-TB/TU: Hoãn làm việc với Ban Thường vụ Thị ủy Kỳ Anh
1742-CĐ/TU Công điện số 1742-CĐ/TU: Của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về cơn bão số 4 năm 2019
800-GM/TU Giấy mời số 800-GM/TU: Nhân Kỷ niệm Ngày Quốc khánh 2/9; 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, biểu dương điển hình học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Lễ dâng hoa, dâng hương tại Khu lưu niệm Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh.
799-MH/TU Mời họp số 799-MH/TU: Thường trực Tỉnh ủy nghe và cho ý kiến kế hoạch tham gia sự kiện Kỷ niệm 200 năm năm mất Đại thi hào Nguyễn Du tổ chức tại thủ đô Paris, Cộng hòa Pháp; làm việc với lãnh đạo Tập đoàn Big C và giao ban tuần.
798-MH/TU Mời họp số 798-MH/TU: Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Thị ủy Kỳ Anh về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị 8 tháng đầu năm, kết quả xây dựng thị xã Kỳ Anh đạt đô thị loại III, tình hình giải quyết các vụ việc tồn đọng và một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.
796-MH/TU Mời họp số 796-MH/TU: Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, vinh danh điển hình tiên tiến và Kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
797-MH/TU Mời họp số 797-MH/TU: Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Nghi Xuân về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị huyện trong 8 tháng đầu năm 2019 và nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.
793-MH/TU Mời họp số 793-MH/TU: Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững và mỗi xã một sản phẩm tỉnh tổ chức họp đánh giá tình hình, kết quả thực hiện tháng 8 và triển khai nhiệm vụ thời gian tới.
795-MH/TU Mời họp số 795-MH/TU: Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh nghe tình hình, kết quả hoạt động thời gian qua, định hướng nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.
792-MH/TU Mời họp số 792-MH/TU: Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp nghe tình hình hoạt động của Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh và các dự án đã có chủ trương đầu tư của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy
791-MH/TU Mời họp số 791-MH/TU: Thường trực Tỉnh ủy nghe báo cáo tình hình giải quyết các kiến nghị của người dân liên quan đến Dự án nuôi tôm của Công ty TNHH Growbest Hà Tĩnh; việc xử lý, khắc phục thiệt hại tuyến đê biển do bão, lụt năm 2017 gây ra và giao ban tuần.
789-MH/TU Mời họp số 789-MH/TU: Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
936-TB/TU Thông báo số 936-TB/TU: Về việc điều chỉnh, bổ sung Chương trình công tác tháng 8 của Tỉnh ủy
933-TB/TU Thông báo số 933-TB/TU: Về định hướng sửa đổi, bổ sung chính sách đối với cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, giai đoạn 2019 - 2021
934-TB/TU Thông báo số 934-TB/TU: Về việc tiếp công dân của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh
788-MH/TU Mời họp số 788-MH/TU: Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức phiên tiếp dân định kỳ tháng 8/2019
787-MH/TU Mời họp số 787-MH/TU: Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp thống nhất về nguyên tắc, điều kiện, tiêu chuẩn, cơ cấu, quy trình sắp xếp cán bộ, công chức cấp xã dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã.
786-MH/TU Mời họp số 786-MH/TU: Thường trực Tỉnh ủy duyệt nội dung Đại hội Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh lần thứ V, nhiệm kỳ 2019 - 2024 và giao ban tuần
785-MH/TU Mời họp số 785-MH/TU: Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức họp thảo luận về Phương án tổng thể, quy trình rà soát, đánh giá, bố trí cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã dôi dư khi thực hiện sắp xếp xã.