TÌM KIẾM VĂN BẢN

Văn bản điện tử
Số/Ký hiệu Trích yếu Đính kèm
748-TB/TU Thông báo số 748-TB/TU: Thay đổi thành phần tại các điểm cầu ở tỉnh dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 8 khóa XII
747-TB/TU Thông báo số 747-TB/TU: Về việc điều chỉnh Chương trình công tác của cấp ủy
603-GM/TU Giấy mời số 603-GM/TU: Nhân kỷ niệm 72 năm Ngày truyền thống Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (23/11/1946 - 23/11/2018), Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Đoàn chúc mừng Hội Chữ thập đỏ tỉnh
602-MH/TU Mời họp số 602-MH/TU: Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8 khóa XII.
145-KH/TU Kế hoạch số 145-KH/TU: Học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng
143-KH/TU Kế hoạch số 143-KH/TU: Chúc mừng kỷ niệm 36 năm Ngày nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2018)
600-GM/TU Giấy mời số 600-GM/TU: Nhân kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2018), Thường trực Tỉnh ủy đi chúc mừng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh
1263-Cv/TU Công văn số 1263-CV/TU: Thực hiện phong trào "Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam/dioxin"
743-TB/TU Thông báo số 743-TB/TU: Về điều chỉnh Chương trình công tác tháng 11/2018 của Tỉnh ủy
02-HD/BTCTU Hướng dẫn số 02 - HD/BTCTU: Về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức Đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp hằng năm.
138-KH/TU Kế hoạch số 138-KH/TU: Tổ chức thi nâng ngạch công chức và xét thăng hạng viên chức hạng II trong cơ quan, đơn vị khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh Hà Tĩnh năm 2018.
599-MH/TU Mời họp số 599-MH/TU: Thường trực Tỉnh ủy họp giao ban để triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.
598-MH/TU Mời họp số 598-MH/TU: Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức Hội nghị lần thứ 25 để đánh giá tình hình, kết quả giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020
596-MH/TU Mời họp số 596-MH/TU: Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh họp đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới tháng 10 năm 2018; nghe đề án 3 huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020; thống nhất sửa đổi một số nội dung Bộ Tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2017 - 2020 và triển khai nhiệm vụ thời gian tới.
595-MH/TU Mời họp số 595-MH/TU: Thường trực Tỉnh ủy họp giao ban với bí thư cấp ủy, chủ tịch ủy nhân dân các huyện, thành phố, thị xã để nghe tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ 10 tháng đầu năm 2018 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.
LCT Chương trình công tác tháng 11 năm 2018
594-GM/TU Giấy mời số 594-GM/TU: Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Thị ủy Kỳ Anh về tình hình, kết quả xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; kết quả giải quyết vụ việc tồn đọng và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII
592-MH/TU Mời họp số 592-MH/TU: Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Thường vụ Đảng ủy Bộ đội Biên phòng về một số nội dung công tác cán bộ
593-MH/TU Mời họp số 593-MH/TU: Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa X về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng và Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 26/3/2008 của Bộ Chính trị khóa X về tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới.
730-TB/TU Thông báo số 730-TB/TU: Về việc điều chỉnh Chương trình công tác tháng 10 năm 2018
590-MH/TU Mời họp số 590-MH/TU: Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh tổ chức họp đề nghị xét, công nhận huyện Nghi Xuân đạt chuẩn Huyện nông thôn mới
589-MH/TU Mời họp số 589-MH/TU: Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp đánh giá tình hình, kết quả thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và một số nội dung khác.
326/TB-UBND Thông báo số 326/TB-UBND: Về thời gian làm việc mùa đông
67-TB/VPTU Thông báo số 67-TB/VPTU: Về việc phân công nhiệm vụ của lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy
66-TB/VPTU Thông báo số 66-TB/VPTU: Về việc giới thiệu chức danh và chữ ký của đồng chí Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Hà Tĩnh