TÌM KIẾM VĂN BẢN

Văn bản điện tử
Số/Ký hiệu Trích yếu Đính kèm
46-CT/TU Chỉ thị số 46-CT/TU: về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
1111-MH/TU Mời họp số 1111-MH/TU: Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh họp nghe tình hình, diễn biến và triển khai nhiệm vụ ứng phó với dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn trong thời gian tới; nghe công tác chuẩn bị tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm học 2020.
1112-MH/TU Mời họp số 1112-MH/TU: Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức các hội nghị thực hiện quy trình công tác nhân sự dự kiến lần đầu tham gia Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025.
1110-MH/TU Mời họp số 1110-MH/TU: Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức các hội nghị thực hiện quy trình công tác nhân sự Đại hội Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và bàn một số nội dung về công tác cán bộ.
1108-MH/TU Mời họp số 1108-MH/TU: Thường trực Tỉnh ủy giao ban tuần và Tiểu ban Nhân sự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX họp thống nhất một số nội dung để thực hiện quy trình nhân sự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.
1106-MH/TU Mời họp số 1106-MH/TU: Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp soát xét các các nội dung chuẩn bị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thức XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
1323-TB/TU Thông báo số 1323-TB/TU: Điều chỉnh Chương trình công tác Tỉnh ủy chiều ngày 01/8/2020
1105-MH/TU Mời họp số 1105-MH/TU: Thường trực Tỉnh ủy họp nghe, cho ý kiến định hướng về công tác chuẩn bị nội dung tham luận phát biểu tại Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.
2388-CĐ/TU Công điện số 2388-CĐ/TU: Về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới
1104-MH/TU Mời họp số 1104-MH/TU: Tiểu ban Nhân sự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX họp thống nhất một số nội dung để thực hiện quy trình nhân sự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.
1103-MH/TU Mời họp số 1103-MH/TU: Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp bàn các nội dung thực hiện quy trình công tác nhân sự lần đầu tham gia cấp ủy tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025.
1101-MH/TU Mời họp số 1101-MH/TU: Thường trực Tỉnh ủy giao ban tuần và Tiểu ban Nhân sự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX họp thống nhất một số nội dung để thực hiện quy trình nhân sự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.
1320-TB/TU Thông báo số 1320-TB/TU: Hoãn duyệt nội dung Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Lộc Hà nhiệm kỳ 2020 - 2025
CTrCT Chương trình công tác tháng 8 năm 2020
1100-MH/TU Mời họp số 1100-MH/TU: Ban Thường vụ Tỉnh ủy duyệt nội dung Đại hội Đảng bộ huyện Hương Sơn, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
1099-MH/TU Mời họp số 1099-MH/TU: Ban Thường vụ Tỉnh ủy duyệt nội dung Đại hội Đảng bộ huyện Kỳ Anh, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
1098-MH/TU Mời họp số 1098-MH/TU: Ban Chỉ đạo tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 255 năm Ngày sinh, tưởng niệm 200 năm Ngày mất Đại thi hào Nguyễn Du họp nghe tình hình, kết quả hoạt động thời gian qua và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.
1097-MH/TU Mời họp số 1097-MH/TU: Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh họp nghe kế hoạch, kịch bản ứng phó với dịch bệnh Covid-19 trong thời gian tới.
26-CV/BCĐ Công văn số 26-CV/BCĐ: Chỉ đạo thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trước diễn biến mới
1094-MH/TU Mời họp số 1094-MH/TU: Ban Thường vụ Tỉnh ủy duyệt nội dung Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Lộc Hà lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
1091-MH/TU Mời họp số 1091-MH/TU: Ban Thường vụ Tỉnh ủy duyệt nội dung Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Đức Thọ nhiệm kỳ 2020 - 2025.
1092-MH/TU Mời họp số 1092-MH/TU: Thường trực Tỉnh ủy họp nghe báo cáo công tác chuẩn bị Lễ kỷ niệm 52 năm Chiến thắng Đồng Lộc, tưởng niệm 52 năm Ngày hy sinh của 10 liệt sỹ thanh niên xung phong tại Ngã ba Đồng Lộc.
1090-MH/TU Mời họp số 1090-MH/TU: Ban Thường vụ Tỉnh ủy duyệt nội dung Đại hội Đảng bộ huyện Hương Sơn, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
1089-MH/TU Mời họp số 1089-MH/TU: Ban Thường vụ Tỉnh ủy duyệt nội dung Đại hội Đảng bộ huyện Kỳ Anh, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
1088-MH/TU Mời họp số 1088-MH/TU: Tiểu ban Nhân sự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX họp thảo luận về cơ cấu, cách làm công tác nhân sự lần đầu tham gia cấp ủy tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025.