TÌM KIẾM VĂN BẢN

Văn bản điện tử
Số/Ký hiệu Trích yếu Đính kèm
784/NQ-UBTVQH14 Nghị quyết số 784/NQ-UBTVQH14: về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư trung hạn vốn nước ngoài giai đoạn 2016- 2020 cho các dự án đã có trong kế hoạch đầu tư công trung hạn
996-TB/TU Thông báo số 996-TB/TU: Về việc điều chỉnh, bổ sung lịch công tác tháng 10/2019 của Tỉnh ủy
831-MH/TU Mời họp số 831-MH/TU: Thường trực Tỉnh uỷ làm việc với Đoàn công tác liên ngành khảo sát, đánh giá tình hình hoạt động nhân đạo và phong trào chữ thập đỏ tại tỉnh Hà Tĩnh do lãnh đạo Trung ương Hội Chữ Thập đỏ Việt Nam làm Trưởng Đoàn.
832-MH/TU Mời họp số 832-MH/TU: Thường trực Tỉnh uỷ làm việc với Ban Giám hiệu trường Đại học Hà Tĩnh để nghe tình hình, kết quả hoạt động thời gian qua và định hướng nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.
830-MH/TU Mời họp số 830-MH/TU: Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Thường trực Hội Cựu chiến binh tỉnh; nghe Thường trực Huyện ủy Hương Khê báo cáo việc triển khai dự án khu xử lý rác thải tập trung huyện Hương Khê và giao ban tuần.
987-TB/TU Thông báo số 987-TB/TU: Bổ sung, điều chỉnh Chương trình công tác tháng 10 của Tỉnh ủy
829-MH/TU Mời họp số 829-MH/TU: Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp nghe báo cáo rà soát Quy hoạch kinh tế - xã hội tỉnh giai đoạn 2015 - 2020, lập Quy hoạch tỉnh 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và thống nhất một số nội dung về công tác cán bộ.
985-TB/TU Thông báo số 985-TB/TU: Tiếp dân định kỳ tháng 10 năm 2019 của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh và đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
827-MH/TU Mời họp số 827-MH/TU: Ban Dân vận Trung ương phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo trực tuyến 70 năm tác phẩm “Dân vận” của Hồ Chí Minh và trao giải Cuộc thi viết về tấm gương “Dân vận khéo” năm 2019.
344/TB-UBND Thông báo số 344/TB-UBND: Về thời gian làm việc mùa đông
826-MH/TU Mời họp số 826-MH/TU: Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Kỳ Anh về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị 9 tháng đầu năm và giao ban tuần.
976-TB/TU Thông báo số 976-TB/TU: Về việc thay đổi thời gian họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy
823-MH/TU Mời họp số 823-MH/TU: Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp nghe và cho ý kiến về một số dự án đầu tư tại thành phố Hà Tĩnh, về Đề cương sơ bộ Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII trình Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XIX và bàn công tác cán bộ.
822-MH/TU Mời họp số 822-MH/TU: Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ 05 xã thuộc huyện Thạch Hà thuộc diện sắp xếp (chọn làm điểm) và làm việc Ban Thường vụ Huyện ủy Thạch Hà về triển khai sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện.
CTrCT Chương trình công tác tháng 10 năm 2019
1572-CV/BTGTU Công văn số 1572-CV/BTGTU: Đôn đốc tuyên truyền, gửi các tác phẩm tham dự Giải Búa liềm vàng năm 2019
821-MH/TU Mời họp 821-MH/TU: Thường trực Tỉnh ủy làm việc với lãnh đạo Tổng Công ty Khoáng sản - Thương mại Hà Tĩnh - CTCP về tình hình hoạt động thời gian qua, một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới và giao ban tuần.
820-MH/TU Mời họp số 820-MH/TU: Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững và mỗi xã một sản phẩm tỉnh tổ chức họp bỏ phiếu đề nghị xét, công nhận huyện Can Lộc đạt chuẩn nông thôn mới và thành phố Hà Tĩnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.
968-TB/TU Thông báo số 968-TB/TU: về điều chỉnh thời gian gặp mặt cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý đến tuổi nghỉ hưu đợt 3 năm 2019.
818-MH/TU Mời họp số 818-MH/TU: Thường trực Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững, mỗi xã một sản phẩm tỉnh đi kiểm tra, làm việc với huyện Kỳ Anh và thị xã Kỳ Anh về tình hình, kết quả thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm.
816-GM/TU Giấy mời số 816-GM/TU: Thường trực Tỉnh ủy gặp mặt cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý đến tuổi nghỉ hưu đợt 3 năm 2019
817-MH/TU Mời họp số 817-MH/TU: Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh; nghe Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh báo cáo công tác thi đua khen thưởng tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và giao ban tuần. (Thay thế Giấy mời họp số 815-MH/TU ngày 17/9/2019 của Tỉnh ủy)
964-TB/TU Thông báo số 964-TB/TU: Về hoãn làm việc với Đoàn kiểm tra số 2 của Ban Chỉ đạo sơ kết Chỉ thị số 12-CT/TW của Bộ Chính trị
815-MH/TU Mời họp số 815-MH/TU: Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh và giao ban tuần
963-TB/TU Thông báo số 963-TB/TU: Về điều chỉnh thời gian họp