TÌM KIẾM VĂN BẢN

Văn bản điện tử
Số/Ký hiệu Trích yếu Đính kèm
1094-MH/TU Mời họp số 1094-MH/TU: Ban Thường vụ Tỉnh ủy duyệt nội dung Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Lộc Hà lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
1091-MH/TU Mời họp số 1091-MH/TU: Ban Thường vụ Tỉnh ủy duyệt nội dung Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Đức Thọ nhiệm kỳ 2020 - 2025.
1092-MH/TU Mời họp số 1092-MH/TU: Thường trực Tỉnh ủy họp nghe báo cáo công tác chuẩn bị Lễ kỷ niệm 52 năm Chiến thắng Đồng Lộc, tưởng niệm 52 năm Ngày hy sinh của 10 liệt sỹ thanh niên xung phong tại Ngã ba Đồng Lộc.
1090-MH/TU Mời họp số 1090-MH/TU: Ban Thường vụ Tỉnh ủy duyệt nội dung Đại hội Đảng bộ huyện Hương Sơn, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
1089-MH/TU Mời họp số 1089-MH/TU: Ban Thường vụ Tỉnh ủy duyệt nội dung Đại hội Đảng bộ huyện Kỳ Anh, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
1088-MH/TU Mời họp số 1088-MH/TU: Tiểu ban Nhân sự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX họp thảo luận về cơ cấu, cách làm công tác nhân sự lần đầu tham gia cấp ủy tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025.
317-TB/TU Thông báo số 1317-TB/TU: về bổ sung, điều chỉnh Chương trình công tác tháng 7 năm 2020 của Tỉnh ủy
1316-TB/TU Thông báo số 1316-TB/TU: Điều chỉnh thời gian tổ chức Hội nghị sơ kết Chỉ thị số 42-CT/TU, ngày 28/02/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
1086-MH/TU Mời họp số 1086-MH/TU: Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức các Hội nghị thực hiện quy trình công tác nhân sự tái cử: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
1085-GM/TU Mời họp số 1085-GM/TU: Đồng chí Lê Đình Sơn, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đi kiểm tra công tác chuẩn bị Kỳ thi Trung học phổ thông năm 2020.
1084-MH/TU Mời họp số 1084-MH/TU: Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức các Hội nghị thực hiện quy trình công tác nhân sự tái cử: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025.
1082-MH/TU Mời họp số 1082-MH/TU: Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị sơ kết Chỉ thị số 42-CT/TU, ngày 28/02/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức phong trào thi đua lập thành tích chào mừng đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng; triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.
1081-MH/TU Mời họp số 1081-MH/TU: Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức họp thảo luận cách thức thực hiện quy trình tái cử các chức danh: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2020 - 2025, thống nhất xây dựng Đề án Đoàn Đại biểu dự Đại hội lần thứ XIII của Đảng và thống nhất một số nội dung về công tác cán bộ.
1080-MH/TU: Mời họp số 1080-MH/TU: Tiểu ban Nhân sự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX họp thống nhất các nội dung để thực hiện quy trình nhân sự tái cử các chức danh: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và thống nhất xây dựng Đề án Đoàn Đại biểu dự Đại hội lần thứ XIII của Đảng.
1079-MH/TU Mời họp số 1079-MH/TU: Ngày 22/7/2020, Ban Kinh tế Trung ương và Chính phủ đồng chủ trì tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Nghị quyết số 55-NQ/TW, ngày 11/2/2020 của Bộ Chính trị về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Ban Thường vụ Tỉnh ủy thông báo chương trình và thành phần tham dự Hội nghị tại điểm cầu của tỉnh như sau:
1075-MH/TU Mời họp số 1075-MH/TU: Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Liên minh Hợp tác xã tỉnh và giao ban tuần.
1306-TB/TU Thông báo số 1306-TB/TU: Tiếp dân tháng 7 năm 2020 của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh và đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
1074-GM/TU Giấy mời số 1074-GM/TU: Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh và đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức phiên tiếp dân tháng 7/2020.
1305-TB/TU Thông báo số 1305-TB/TU: Điều chỉnh thời gian phiên tiếp dân tháng 7/2020 của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh và đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
1073-MH/TU Mời họp số 1073-MH/TU: Tiểu ban Nhân sự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX họp thống nhất các nội dung để thực hiện quy trình nhân sự lần đầu tham gia cấp ủy tỉnh, các chức danh liên quan nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Thường trực Tỉnh ủy họp giao ban bàn một số nội dung về công tác cán bộ.
257-KH/TU Kế hoạch số 257-KH/TU: đón và làm việc với Đoàn công tác Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương
1072-MH/TU Mời họp số 1072-MH/TU: Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh và giao ban tuần.
1069-GM/TU Giấy mời số 1069-GM/TU: Nhân kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh, Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2020), 52 năm Chiến thắng Đồng Lộc (24/7/1968 - 24/7/2020), Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam phối hợp Tỉnh ủy Hà Tĩnh tổ chức chương trình dâng hương tại Khu di tích Thanh niên Xung phong Ngã ba Đồng Lộc và trao Sổ tiết kiệm cho đại diện thân nhân gia đình 10 Nữ Liệt sĩ Thanh niên Xung phong tại Ngã ba Đồng Lộc, một số đối tượng chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn huyện Can Lộc.
1304-TB/TU Thông báo số 1304-TB/TU: về bổ sung, điều chỉnh Chương trình công tác tháng 7 năm 2020 của Tỉnh ủy
1303-TB/TU Thông báo số 1303-TB/TU: Thay đổi thời gian họp Tiểu ban Nhân sự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX