TÌM KIẾM VĂN BẢN

Văn bản điện tử
Số/Ký hiệu Trích yếu Đính kèm
879-MH/TU Mời họp số 879-MH/TU: Đồng chí Lê Đình Sơn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh họp nghe báo cáo Chuyên đề “Đổi mới, tái cơ cấu lại ngành nông nghiệp, nâng cao chất lượng, hiệu quả sản xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới gắn với phát triển đô thị, giảm nghèo bền vững, phấn đấu đến năm 2025 tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới”; cho ý kiến về dự thảo Đề án “Chỉ định cán bộ đồn biên phòng tham gia cấp ủy huyện, thị xã và tăng cường cán bộ biên phòng làm phó bí thư đảng ủy các xã biên giới nhiệm kỳ 2020 - 2025”.
878-MH/TU Mời họp số 878-MH/TU: Ban Chỉ đạo Đổi mới và phát triển kinh tế tập thể tỉnh họp đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020.
CTr Chương trình công tác tháng 01 năm 2020
876-MH/TU Mời họp số 876-MH/TU: Ban Chỉ đạo Xây dựng cơ sở tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai công tác xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, cụm an toàn làm chủ và ký kết phối hợp thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng năm 2020.
874-MH/TU Mời họp số 874-MH/TU: Ban Nội chính Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác Nội chính Đảng năm 2019, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020; Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tại điểm cầu của tỉnh như sau:
875-MH/TU Mời họp số 875-MH/TU: Thường trực Tỉnh ủy giao ban tuần; Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới
872-MH/TU Mời họp số 872-MH/TU: Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường về công tác quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản, môi trường và các nội dung liên quan đến tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong lĩnh vực đất đai, thúc đẩy thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh và giao ban tuần.
1042-TB/TU Thông báo số 1042-TB/TU: Về điều chỉnh, bổ sung Chương trình công tác tháng 12 năm 2019 của Tỉnh ủy
868-MH/TU Mời họp số 868-MH/TU: Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh” theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
1040-TB/TU Thông báo số 1040-TB/TU: Tiếp dân định kỳ tháng 12 năm 2019 của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh và lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh
867-GM/TU Giấy mời số 867-GM/TU: Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh và đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức phiên tiếp dân định kỳ tháng 12/2019.
866-MH/TU Mời họp số 866-MH/TU: Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghe và cho ý kiến Dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, một số nội dung về công tác cán bộ; bổ cứu các vấn đề khi thực hiện quy trình và vướng mắc trong quá trình thực hiện Kết luận 144-KL/TU và Nghị quyết 164/NQ-HĐND về thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã.
865-MH/TU Mời họp số 865-MH/TU: Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 họp nghe và cho ý kiến về Dự thảo lần thứ nhất Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.
862-MH/TU Mời họp số 862-MH/TU: Tổ nghiên cứu Đề án "Xây dựng, phát triển văn hóa và con người Hà Tĩnh trong giai đoạn mới" họp thảo luận về Đề án
861-MH/TU Mời họp số 861-MH/TU: Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Đảng ủy, Ban Giám hiệu Trường Đại học Hà Tĩnh cho ý kiến về Đề án Đổi mới toàn diện Trường Đại học Hà Tĩnh và giao ban tuần.
859-MH/TU Mời họp số 859-MH/TU: Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 họp nghe và cho ý kiến về Dự thảo lần 1 Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII trình Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XIX.
857-MH/TU Mời họp số 857-MH/TU: Thường trực Tỉnh ủy nghe Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh báo cáo Đề án bố trí cán bộ Bộ đội Biên phòng làm chủ trì các xã ở địa bàn khó khăn.
1655-CV/BTGTU Công văn số 1655-CV/BTGTU: Gửi đề cương tuyên truyền 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam
855-MH/TU Mời họp số 855-MH/TU: Thường trực Tỉnh uỷ nghe định hướng chiến lược phát triển hạ tầng giao thông chủ yếu của tỉnh giai đoạn 2020 - 2025 và những năm tiếp theo và giao ban tuần.
CTrCT Chương trình công tác tháng 12 năm 2019
854-MH/TU Mời họp số 854-MH/TU: Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức Hội nghị lần thứ 42 đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ năm 2020; nghe và cho ý kiến về một số nội dung trình Kỳ họp thứ 12 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII.
853-MH/TU Mời họp số 853-MH/TU: Đồng chí Lê Đình Sơn, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đi kiểm tra, khảo sát tình hình, tiến độ triển khai thực hiện một số dự án giao thông quan trọng trên địa bàn tỉnh.
852-MH/TU Mời họp số 852-MH/TU: Đồng chí Lê Đình Sơn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đi kiểm tra tình hình hoạt động tại Khu Kinh tế Vũng Áng.
1025-TB/TU Thông báo số 1025-TB/TU: điều chỉnh Chương trình công tác tháng 11 năm 2019
851-MH/TU Mời họp số 851-MH/TU: Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp nghe và cho ý kiến về một số nội dung trình Kỳ họp thứ 12 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII: Báo cáo đánh giá tình hình kinh tế - xã hội năm 2019, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; dự thảo Nghị quyết quy định tặng “Huy hiệu vì sự phát triển tỉnh Hà Tĩnh”; Nghị quyết hỗ trợ một phần từ ngân sách cho các đối tượng hộ nghèo thiếu hụt về nhà ở và thu nhập của đối tượng hộ nghèo thuộc nhóm bảo trợ xã hội; Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ đối với người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020 - 2025; Nghị quyết về chính sách hỗ trợ huyện Cẩm Xuyên, huyện Hương Sơn đạt chuẩn Nông thôn mới.