TÌM KIẾM VĂN BẢN

Văn bản điện tử
Số/Ký hiệu Trích yếu Đính kèm
1015-MH/TU Mời họp số 1015-MH/TU: Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm về việc tổ chức đại hội điểm đảng bộ cấp huyện.
CTrCT Chương trình công tác tháng 6 năm 2020
1009-MH/TU Mời họp số 1009-MH/TU: Thường trực Tỉnh ủy giao ban triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.
1011-MH/TU Mời họp số 1011-MH/TU: Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo Kế hoạch số 235-KH/TU, ngày 18/3/2020, Kế hoạch số 238-KH/TU, ngày 10/4/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; báo cáo nhanh về kết quả Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng; bổ cứu công tác tổ chức đại hội đảng bộ cấp xã, cấp huyện.
1010-MH/TU Mời họp số 1010-MH/TU: Ban Chỉ đạo Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững và mỗi xã một sản phẩm tỉnh tổ chức họp đánh giá tình hình, kết quả thực hiện tháng 5 và triển khai nhiệm vụ thời gian tới; thảo luận, bỏ phiếu đề nghị xét, công nhận huyện Đức Thọ và huyện Thạch Hà đạt chuẩn nông thôn mới.
1008-MH/TU Mời họp số 1008-MH/TU: Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp bàn một số nội dung về công tác cán bộ.
1006-MH/TU Mời họp số 1006-MH/TU: Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 290-QĐ/TW của Bộ Chính trị Khóa X; Quyết định số 202-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị.
1264-TB/TU Thông báo số 1264-TB/TU: Thay đổi thời gian duyệt Đại hội Đảng bộ huyện Nghi Xuân
1366-CV/UBKTTU Công văn số 1366-CV/UBKTTU: Đề nghị đăng tải thông báo kết quả kỳ họp của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy
1002-GM/TU Giấy mời số 1002-GM/TU: Nhân kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020) và 63 năm ngày Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh (15/6/1957 - 15/6/2020), Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Lễ dâng hương tại Khu Lưu niệm Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh.
1003-MH/TU Mời họp số 1003-MH/TU: Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp nghe và cho ý kiến về Đề án, thống nhất ban hành Nghị quyết về tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh trong điều kiện phòng, chống dịch Covid-19.
04 - CV/HĐXT Công văn số 04 - CV/HĐXT: Về việc đăng tải đề cương ôn tập xét tuyển viên chức
1001-MH/TU Mời họp số 1001-MH/TU: Ban Thường vụ Tỉnh ủy duyệt nội dung Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Nghi Xuân lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
1000-GM/TU Giấy mời số 1000-GM/TU: Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh và đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức phiên tiếp dân định kỳ tháng 5/2020.
1259-TB/TU Thông báo số 1259-TB/TU: Phân công chuẩn bị nội dung quán triệt, học tập các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ban Thường vụ Tỉnh ủy
999-MH/TU Mời họp số 999-MH/TU: Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020), Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội thảo cấp quốc gia theo hình thức trực tuyến với chủ đề “Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp đổi mới, phát triển và bảo vệ Tổ quốc”.
998-MH/TU Mời họp số 998-MH/TU: Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp nghe và cho ý kiến Đề án xây dựng đội ngũ cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
997-GM/TU Giấy mời số 997-GM/TU: Chiều ngày 06/5/2020, Đồng chí Lê Đình Sơn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đi kiểm tra tình hình sản xuất nông nghiệp tại huyện Can Lộc và làm việc với lãnh đạo các huyện, thành phố, thị xã về kế hoạch sản xuất nông nghiệp trong điều kiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
996-MH/TU Mời họp số 996-MH/TU: Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức sơ kết công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong thời gian qua, kết quả đạt được, hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm; dự báo tình hình, nhiệm vụ, giải pháp, kiến nghị, đề xuất thời gian tới.
995-MH/TU Mời họp số 995-MH/TU: Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp nghe và cho ý kiến dự thảo Báo cáo tổng kết công tác nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020, phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 và thống nhất một số nội dung về công tác cán bộ.
994-MH/TU Mời họp số 994-MH/TU: Thường trực Tỉnh ủy giao ban triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.
993-MH/TU Mời họp số 993-MH/TU: Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám hiệu Trường Đại học Hà Tĩnh về công tác cán bộ.
CTr Chương trình công tác tháng 5 năm 2020
988-MH/TU Mời họp số 988-MH/TU: Ban Chỉ đạo tổ chức phong trào thi đua lập thành tích chào mừng đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng họp đánh giá tình hình, kết quả thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TU, ngày 28/02/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và triển khai một số nhiệm vụ trong thời gian tới; Thường trực Tỉnh ủy làm việc với lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy.
986-MH/TU Mời họp số 986-MH/TU: Thường trực Tỉnh ủy họp đánh giá toàn diện kết quả thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 thời gian qua và việc thực hiện ở cấp độ “nguy cơ thấp”, giải pháp đồng bộ thúc đẩy sản xuất trong điều kiện phòng, chống dịch; nghe báo cáo việc thực hiện Thông báo số 677-TB/TU, ngày 20/7/2018 về sắp xếp các tổ chức hội quần chúng đặc thù và giao ban tuần.