TÌM KIẾM VĂN BẢN

Văn bản điện tử
Số/Ký hiệu Trích yếu Đính kèm
636-MH/TU Mời họp số 636-MH/TU: Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức Hội nghị thực hiện quy trình kiện toàn chức danh Phó Bí thứ Thường trực Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015 – 2020
635-MH/TU Mời họp số 635-MH/TU: Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị thực hiện quy trình kiện toàn chức danh Phó Bí thứ Thường trực Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015 – 2020
634-MH/TU Mời họp số 634-MH/TU: Thường trực Tỉnh ủy họp giao ban để triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.
779-TB/TU Thông báo số 779-TB/TU: Về việc điều chỉnh Chương trình công tác của cấp ủy
Số 633-MH/TU Mời họp số 633-MH/TU: Thường trực Tỉnh ủy họp giao ban để triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới
632-MH/TU Mời họp số 632-MH/TU: Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nội chính, cải cách tư pháp, phòng chống tham nhũng, lãng phí năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019
630-GM/TU Mời họp số 630-GM/TU: Thực hiện chương trình công tác, Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh tổ chức Hội nghị Tổng kết xây dựng nộng thôn mới năm 2018, triển khai kế hoạch năm 2019; trao Bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới; Phát động phong trào thi đua "Cả tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới gắn với đô thị văn minh" năm 2019
629-MH/TU Mời họp số 629-MH/TU: Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy làm việc với lãnh đạo các cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc Tỉnh ủy để triển khai một số nội dung về thực hiện Đề án Văn phòng Tỉnh ủy phục vụ chung cấp ủy và các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy.
628-MH/TU Mời họp số 628-MH/TU: Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức Hội nghị lần thứ 28 để lấy phiếu đánh giá, nhận xét các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2018 theo quy định.
627-MH/TU Mời họp số 627-MH/TU: Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp nghe Đoàn Kiểm tra 666 báo cáo kết quả kiểm tra đối với Ban Thường vụ Huyện ủy và các đồng chí: Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện: Thạch Hà, Kỳ Anh; Đảng ủy và đồng chí Giám đốc, các phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; xem xét kỷ luật cán bộ; triển khai quy trình lấy phiếu đánh giá, nhận xét Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo quy định và một số nhiệm vụ quan trọng khác.
771-TB/TU Thông báo số 771-TB/TU: Về việc đảm nhiệm nhiệm vụ của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy
625-MH/TU Mời họp số 625-MH/TU: Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2018, triển khai nhiệm vụ, kế hoạch năm 2019
623-MH/TU Mời họp số 623-MH/TU: Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tối cao làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh
424/TB-UBND Thông báo số 424/TB-UBND: Về thời gian nghỉ Tết Dương lịch năm 2019
CTCT Chương trình công tháng 01 năm 2019
622-MH/TU Mời họp số 622-MH/TU: Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo xây dựng cơ sở tỉnh tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả công tác xây dựng cơ sở xã, phường, thị trấn vững mạnh toàn diện, cụm an toàn làm chủ - sẵn sáng chiến đấu và kết quả phối hợp thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng giữa Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh với các sở, ngành, đoàn thể liên quan năm 2018.
768-TB/TU Thông báo số 768-TB/TU: về điều chỉnh thời gian họp
616-MH/TU Mời họp số 616-MH/TU: Thường trực Tỉnh ủy Họp giao ban để triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.
617-MH/TU Mời họp số 617-MH/TU: Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp nghe và cho ý kiến các Đề án thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII và các nội dung liên quan đến công tác cán bộ, kiểm điểm, đánh giá tổ chức đảng, đảng viên cuối năm 2018.
620-GM/TU Mời họp số 620-GM/TU: Nhân kỷ niệm 74 năm Ngày thành lập Quân dội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2018) và 29 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2018), Thường trực Tỉnh ủy tổ chức chúc mừng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.
764-TB/TU Thông báo số 764-TB/TU: Về việc điều chỉnh Chương trình công tác tháng 12 năm 2018
615-MH/TU Mời họp số 615-MH/TU: Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập chuyên đề năm 2019 "Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"
614-MH/TU Mời họp số 614-MH/TU: Thường trực Tỉnh ủy họp giao ban nghe công tác chuẩn bị Lễ kỷ niệm 240 năm sinh Danh nhân Nguyễn Công Trứ, Lễ công bố quyết định huyện Nghi Xuân đạt chuẩn nông thôn mới, Gặp mặt sỹ quan cấp tướng là con em, dâu, rể quê hương Hà Tĩnh, Lễ hội Cam năm 2018 và bàn một số nhiệm vụ quan trọng khác.
103-TB/HĐ Thông báo số 103-TB/HĐ: Về triệu tập thí sinh dự thi nâng ngạch lên chuyên viên và chuyên viên chính năm 2018
613-MH/TU Mời họp số 613-MH/TU: Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh tổ chức họp đánh gián tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới tháng 12 năm 2018, triển khai nhiệm vụ thời gian tới.