TÌM KIẾM VĂN BẢN

Văn bản điện tử
Số/Ký hiệu Trích yếu Đính kèm
884-TB/TU Thông báo số 884-TB/TU: Bổ sung Chương trình công tác tháng 5/2019 của Tỉnh ủy
1528-CĐ/TU Công điện số 1528-CĐ/TU: của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tập trung chỉ đạo phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi và chỉ đạo sản xuất vụ Hè Thu - Mùa năm 2019
725-MH/TU Mời họp số 725-MH/TU: Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị phó bí thư thường trực các huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc nghe đánh giá về công tác xây dựng Đảng ở cơ sở.
874-TB/TU Thông báo số 874-TB/TU: Thay đổi thời gian tổ chức Lễ Báo công với Bác Hồ
723-GM/TU Giấy mời số 723-GM/TU: Nhân dịp kỷ niệm 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2019), hướng tới kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Người, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tổ chức Lễ Báo công với Bác Hồ.
868-TB/TU Thông báo số 868-TB/TU: Điều chỉnh Chương trình công tác tháng 5/2019 của Tỉnh ủy
720-MH/TU Mời họp số 720-MH/TU: Thường trực Tỉnh ủy nghe Đoàn công tác của tỉnh báo cáo kết quả tìm hiểu thực tế một số nhà máy xử lý rác sản xuất điện năng và cơ sở sản xuất thiết bị sử dụng cho nhà máy điện rác tại Nhật Bản và Trung Quốc
714-MH/TU Mời họp số 714-MH/TU: Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp nghe và cho ý kiến Phương án sáp nhập xã của các huyện, thành phố, thị xã theo Nghị quyết 37-NQ/TW, ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14, ngày 12/3/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
711-MH/TU Mời họp số 711-MH/TU: Thường trực Tỉnh ủy công bố các quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ; làm việc với đại diện lãnh đạo Tổng Cục Thi hành án dân sự và giao ban tuần.
710-GM/TU Giấy mời số 710-GM/TU: Đồng chí Lê Đình Sơn, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đi kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng Dự án thủy lợi Ngàn Trươi - Cẩm Trang tại các huyện Đức Thọ, Can Lộc
709-MH/TU Mời họp số 709-MH/TU: Đồng chí Lê Đình Sơn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh nghe báo cáo công tác bảo vệ môi trường của huyện Hương Khê.
CTCT Chương trình công tác tháng 5 năm 2019
167-KH/TU Kế hoạch số 167-KH/TU: Đón tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Trung ương về khảo sát kết quả sau 10 năm thực hiện Quyết định số 221-QĐ/TW, ngày 27/4/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa X
707-MH/TU Mời họp số 707-MH: Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tổ chức phiên tiếp công dân định kỳ tháng 4/2019
706-MH/TU Mời họp số 706-MH/TU: Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức Hội nghị lần thứ 33 bầu bổ sung Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2015 -2020.
857-TB/TU Thông báo số 857-TB/TU: Về việc thay đổi thời gian họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy
704-MH/TU Mời họp số 704-MH/TU: Ban Chỉ đạo Chương trình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; giảm nghèo bền vững và mỗi xã một sản phẩm tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2015 – 2020 họp đánh giá tình hình thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững, xây dựng đô thị văn minh từ đầu nhiệm kỳ đến nay và triển khai nhiệm vụ thời gian tới.
703-MH/TU Mời họp số 703-MH/TU: Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp nghe và cho ý kiến Phương án tổng thể sáp nhập xã theo Nghị quyết 37-NQ/TW, ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14, ngày 12/3/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
702-MH/TU Mời họp số 702-MH/TU: Thường trực Tỉnh uỷ làm việc với bí thư cấp ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã để nghe tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ 4 tháng đầu năm 2019 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.
165-KH/TU Kế hoạch số 165-KH/TU: Sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và triển khai một số nhiệm vụ năm 2019
699-MH/TU Mời họp số 699-MH/TU: Ban Chỉ đạo đổi mới và phát triển kinh tế tập thể tỉnh họp đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ thời gian qua, triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.
850 - TB/TU Thông báo số 850-TB/TU: Về việc điều chỉnh lịch công tác
96/TB-UBND Thông báo số 96/TB-UBND: Về thời gian làm việc mua hè, nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, Ngày Chiến thắng 30/4 và Ngày Quốc tế lao động 1/5
698-MH/TU Mời họp số 698-MH/TU: Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp nghe và cho ý kiến nội dung Đề án “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các đoàn thể chính trị - xã hội trong tình hình mới”.
697-MH/TU Mời họp số 697-MH/TU: Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Đoàn công tác của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và giao ban tuần.