TÌM KIẾM VĂN BẢN

Văn bản điện tử
Số/Ký hiệu Trích yếu Đính kèm
1302-TB/TU Thông báo số 1302-TB/TU: Điều chỉnh thời gian phiên tiếp dân tháng 7/2020 của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh và đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
1067-MH/TU Mời họp số 1067-MH/TU: Ngày 15/7/2020, Ban Kinh tế Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư khóa XI “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội”. Ban Thường vụ Tỉnh ủy thông báo chương trình và thành phần tham dự Hội nghị ở điểm cầu của tỉnh như sau:
1068-MH/TU Mời họp số 1068-MH/TU: Ban Dân vận Trung ương phối hợp với Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban Cán sự đảng Tòa án nhân dân tối cao và Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc về “Công tác dân vận trong hoạt động hòa giải”.
1301-TB/TU Thông báo số 1301-TB/TU: Hoãn duyệt nội dung Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Đức Thọ nhiệm kỳ 2020 - 2025
1066-MH/TU Mời họp số 1066-MH/TU: Ban Thường vụ Tỉnh ủy duyệt nội dung Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Hương Khê nhiệm kỳ 2020 - 2025.
1065-MH/TU: Mời họp số 1065-MH/TU: Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức Hội nghị góp ý dự thảo Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020.
1064-MH/TU Mời họp số 1064-MH/TU: Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức các Hội nghị thực hiện quy trình công tác nhân sự tái cử cấp ủy tỉnh và Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025.
2322-CV/TU Công văn số 2322-CV/TU: Tuyên truyền, lấy ý kiến góp ý của cán bộ, đảng viên và Nhân dân vào dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX
1063-MH/TU Mời họp số 1063-MH/TU: Tiểu ban Nhân sự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX họp thống nhất các nội dung để thực hiện quy trình nhân sự lần đầu tham gia cấp ủy tỉnh và các chức danh liên quan nhiệm kỳ 2020 - 2025.
1297-TB/TU Thông báo số 1297-TB/TU: Về thay đổi thời gian Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy
1058-MH/TU Mời họp số 1058-MH/TU: Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh họp đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020; bỏ phiếu tín nhiệm đối với các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020 tái cử nhiệm kỳ 2020 - 2025.
1059-MH/TU Mời họp số 1059-MH/TU: Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp bàn về các nội dung thực hiện quy trình tái cử cấp ủy tỉnh, các chức danh liên quan nhiệm kỳ 2020 - 2025 và thảo luận dự thảo Báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
1057-MH/TU Mời họp số 1057-MH/TU: Ban Thường vụ Tỉnh ủy duyệt nội dung Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hà Tĩnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
1055-MH/TU Mời họp số 1055-MH/TU: Ban Thường vụ Tỉnh ủy duyệt nội dung Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
1054-MH-TU Mời họp số 1054-MH/TU: Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh nghe và cho ý kiến về việc thực hiện sắp xếp hệ thống trường học.
1053-MH/TU Mời họp số 1053-MH/TU: Tiểu ban Nhân sự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX họp rà soát phương án nhân sự tái cử cấp ủy tỉnh và các chức danh liên quan nhiệm kỳ 2020 - 2025.
CTr Chương trình công tác tháng 7 năm 2020
1049-MH/TU Mời họp số 1049-MH/TU: Ban Thường vụ Tỉnh ủy duyệt nội dung Đại hội đại biểu Đảng bộ Thị xã Hồng Lĩnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
  1048-MH/TU Mời họp số 1048-MH/TU: Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt thực hiện quy trình lấy phiếu các đồng chí Tỉnh ủy viên nhiệm kỳ 2015 - 2020 tái cử nhiệm kỳ 2020 - 2025.
  45-CT/TU Chỉ thị số 45-CT/TU: Về việc tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2020
  1047-MH/TU Mời họp số 1047-MH/TU: Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững và mỗi xã một sản phẩm tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2020, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.
  1051-GM/TU Giấy mời số 1051-GM/TU: Theo kế hoạch ngày 26, 27/6/2020, Bộ Công an tổ chức Lễ công bố quyết định giám đốc công an tỉnh Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An.
  02-TB/BCĐ Thông báo số 02-TB/BCĐ: Phân công nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo tổ chức kỷ niệm 255 năm Ngày sinh, tưởng niệm 200 năm Ngày mất Danh nhân văn hóa thế giới Đại thi hào dân tộc Nguyễn Du
  01-KH/BCĐ Kế hoạch số 01-KH/BCĐ: Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 255 năm Ngày sinh (1765-2020), tưởng niệm 200 năm Ngày mất (1820-2020) Danh nhân văn hóa thế giới - Đại thi hào dân tộc Nguyễn Du
  1045-MH/TU Mời họp số 1045-MH/TU: Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nhân sự nhiệm kỳ 2015-2020, thông qua Kết luận phương hướng công tác nhân sự nhiệm kỳ 2020-2025; góp ý dự thảo Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII.