TÌM KIẾM VĂN BẢN

Văn bản điện tử
Số/Ký hiệu Trích yếu Đính kèm
923-MH/TU Mời họp số 923-MH/TU: Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đánh giá việc triển khai thực hiện nhiệm vụ thời gian qua và một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.
1081-TB/TU Thông báo số 1081-TB/TU: Về việc hoãn họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy
921-MH/TU Mời họp số 921-MH/TU: Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác bảo vệ sức khỏe cán bộ năm 2020 và Quyết định số 215-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương; dự thảo Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe tỉnh, thành phố.
919-MH/TU Mời họp số 919-MH/TU: Thường trực Tỉnh ủy tổ chức họp nghe báo cáo đánh giá tình hình, kết quả đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở, nhiệm kỳ 2020 - 2023 và nghe báo cáo tình hình các xã khó khăn trước đại hội Đảng.
916-MH/TU Mời họp số 916-MH/TU: Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp nghe báo cáo việc thực hiện Thông báo số 677-TB/TU, ngày 20/7/2018 về sắp xếp các tổ chức hội quần chúng đặc thù hoạt động trên địa bàn tỉnh.
917-MH/TU Mời họp số 917-MH/TU: Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động của Ban Chỉ đạo năm 2019 và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.
914-MH/TU Mời họp số 914-MH/TU: Đồng chí Lê Đình Sơn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị văn kiện đại hội đảng bộ cấp xã tại huyện Thạch Hà.
913-MH/TU Mời họp số 913-MH/TU: Đồng chí Lê Đình Sơn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị văn kiện đại hội đảng bộ cấp xã tại huyện Hương Sơn.
1079-TB/TU Thông báo số 1079-TB/TU: Tiếp dân định kỳ tháng 02 năm 2020 của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh và đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
911-GM/TU Giấy mời số 911-GM/TU: Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh và đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức phiên tiếp dân định kỳ tháng 02/2020.
229-KH/TU Kế hoạch số 229-KH/TU: Ứng dụng Công nghệ thông tin phục vụ đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025
1074-TB/TU Thông báo số 1074-TB/TU: Về bổ sung Chương trình công tác tháng 2 năm 2020 của Tỉnh ủy
909-MH/TU Mời họp số 909-MH/TU: Đồng chí Lê Đình Sơn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị văn kiện đại hội đảng bộ cấp xã tại huyện Can Lộc.
127-QĐ/TW Quy định số 127-QĐ/TW: Chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của đảng bộ, chi bộ cơ sở xã, phường, thị trấn
907-MH/TU Mời họp số 907-MH/TU: Thường trực Tỉnh ủy giao ban tuần để triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới và bàn một số chủ trương về công tác cán bộ theo kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại cuộc họp giao ban ngày 30/01/2020.
905-MH/TU Mời họp số 905-MH/TU: Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp cho ý kiến đối với Đề án bố trí công an chính quy về các xã và thống nhất một số nội dung về công tác cán bộ.
2005-CĐ/TU Công điện số 2005-CĐ/TU: khẩn cấp của Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới vi rút Corona
12-BS/VP Sao thông báo kết luận của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Kết luận số 62-KL/TW
11-BS/VP Sao công văn V/v thực hành tiết kiệm trong việc tặng hoa chúc mừng
904-MH/TU Mời họp số 904-MH/TU: Thường trực Tỉnh ủy họp giao ban nghe báo cáo tình hình kết quả tổ chức Tết nguyên đán Canh Tý và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới
CTrCT Chương trình công tác tháng 02 năm 2020
102-TB/VPTU Thông báo số 102-TB/VPTU: Phân công cán bộ trực Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020
903-GM/TU Giấy mời số 903-GM/TU: Nhân dịp kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020); 90 năm thành lập Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh (3/1930 - 3/2020), Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Lễ dâng hương tại một số di tích lịch sử.
902-GM/TU Giấy mời số 902-GM/TU: Ban Chấp hành đảng bộ tỉnh tổ chức Lễ Mít tinh kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020); 90 năm thành lập Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh (3/1930 - 3/2020).
1235-QĐ/TU Quyết định số 1235-QĐ/TU: Công nhận kết quả xét thăng hạng viên chức hạng II trong cơ quan, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2019