TÌM KIẾM VĂN BẢN

Văn bản điện tử
Số/Ký hiệu Trích yếu Đính kèm
689-GM/TU Giấy mời số 689-GM/TU: Tham dự phiên tiếp công dân định kỳ tháng 3/2019 của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy
683-GM/TU Giấy mời số 683-GM/TU: Thường trực Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh họp, cho ý kiến về kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020; phương án kiện toàn Ban Chỉ đạo nông thôn mới, đô thị văn minh các cấp gắn với Chương trình giảm nghèo bền vững, Chương trình Mỗi xã một sản phẩm; bộ máy tham mưu thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm các cấp.
82-TB/VPTU Thông báo số 82-TB/VPTU: Về việc tạm ngừng hoạt động hệ thống mạng công nghệ thông tin của Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh hoạt động trên Internet.
682-MH/TU Mời họp số 682-MH/TU: Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp, nghe báo cáo quy hoạch xây dựng và chủ trương đầu tư dự án Khu du lịch Thiên Cầm
681-MH/TU Mời họp số 681-MH/TU: Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 22/9/2008 của Bộ Chính trị khóa X.
679-MH/TU Mời họp số 679-MH/TU: Ban Chỉ đạo Phong trào thi đua "Dân vận khéo", Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở tỉnh, Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo tỉnh họp đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ thời gian qua, triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.
678-MH/TU Mời họp số 678-MH/TU: Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức Hội nghị thực hiện quy trình kiện toàn, bổ sung Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020 (Bước 5).
677-MH/TU Mời họp số 677-MH/TU: Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn tỉnh thực hiện quy trình kiện toàn, bổ sung Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020 (Bước 4).
676-MH/TU Mời họp số 676-MH/TU: Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị thực hiện quy trình kiện toàn, bổ sung Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020 (Bước 3).
675-MH/TU Mời họp số 675-MH/TU: Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức Hội nghị thực hiện quy trình kiện toàn, bổ sung Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020 (Bước 2).
674-MH/TU Mời họp số 674-MH/TU: Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị thực hiện quy trình kiện toàn, bổ sung Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020 (Bước 1).
673-MH/TU Mời họp số 673-MH/TU: Thường trực Tỉnh ủy tổ chức họp bàn một số nội dung về công tác cán bộ.
672-MH/TU Mời họp số 672-MH/TU: Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức họp bàn một số nội dung về công tác cán bộ.
671-MH/TU Mời họp số 671-MH/TU: Thường trực Tỉnh ủy tổ chức họp bàn một số nội dung về công tác cán bộ.
670-GM/TU Giấy mời số 670-GM/TU: Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đi kiểm tra Dự án Nhà ở xã hội và Đường ven biển
819-TB/TU Thông báo số 819-TB/TU: Về việc điều chỉnh Chương trình công tác tháng 3 năm 2019.
669-GM/TU Giấy mời số 669-MH/TU: Nhân kỷ niệm 109 năm Ngày Quốc tế phụ nữ (8/3/1910 - 8/3/2019), Thường trực Tỉnh ủy tổ chức đoàn chúc mừng Ban Thường vụ Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh
668-MH/TU Mời họp số 668-MH/TU: Ban Thường vụ Tỉnh ủy bàn một số nội dung về công tác cán bộ và một số nhiệm vụ trọng tâm khác
667-MH/TU Mời họp số 667-MH/TU: Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc chuẩn y Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh, nhiệm kỳ 2015 - 2020
666-MH/TU Mời họp số 666-MH/TU: Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh và giao ban tuần.
56-CV/VPTU Công văn số 56-CV/VPTU: Về phân công thành phần dự Lễ công bố các Quyết định của Bộ Công an về công tác cán bộ
113-TB/BTUTU Thông báo số 113-TB/BTCTU: Về việc công bố kết quả điểm thi kỳ thi nâng ngạch công chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội năm 2018
Thông báo số 810-TB/TU: Về giới thiệu chức danh và chữ ký đồng chí Hoàng Trung Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh
1407-CĐ/TU Công điện số 1407-CĐ/TU: của Ban Thường vụ Tỉnh ủy điện về Tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện một số nội dung liên quan đến Bệnh dịch tả Lợn Châu Phi
664-MH/TU Mời họp số 664-MH/TU: Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị về một số chủ trương sát nhập đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã Quy định số 11-QĐi/TW, ngày 18/2/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân; Quy định của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và người đứng đầu các cấp