TÌM KIẾM VĂN BẢN

Quyết định : 668-QĐ/TU
Loại văn bản Quyết định
Số/ Ký hiệu 668-QĐ/TU
Trích yếu Quyết định số 668-QĐ/TU: Phê duyệt chỉ tiêu tuyển dụng công chức, viên chức theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP của Chính phủ vào các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện năm 2023
Ngày ban hành 08/09/2023 Ngày hết hạn
Người ký Trần Thế Dũng Chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy
Cơ quan ban hành Tỉnh ủy Hà Tĩnh
Đính kèm