TÌM KIẾM VĂN BẢN

Công văn
Số/Ký hiệu Trích yếu Đính kèm
694-CV/TU Công văn: Về việc khen thưởng trong việc giữ gìn tình đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào
690 -CV/TU Công văn: Về việc tăng bức trướng cho Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh
687 - CV/TU Công văn: Về việc tặng bức trướng cho Huyện ủy Thạch Hà
688 - CV/TU Công văn: Về việc tăng bức trướng cho Huyện ủy Nghi Xuân
689 - CV/TU Công văn: Về việc tặng bức trướng cho Huyện ủy Hương Sơn
676-CV/TU Công văn: Về việc làm việc với Ban Biên tập Báo Nhà báo và Công luận
675 - CV/TU Công văn: Về việc cho ý kiến về đề xuất của Hội Người mù tỉnh
674 - CV/TU Công văn: Về việc xuất khẩu sản phẩm đá xây dựng
668 - CV/TU Công văn: Về việc tham mưu xây dựng báo cáo
665-CV/TU Công văn: Về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI
666 - CV/TU Công văn: Về việc xử lý nội dung Báo Infonet phản ánh
662-CV/TU Công văn:Vê việc chi trả kinh phí hỗ trợ sản xuất vụ Đông 2016 sau lũ lụt
663-CV/TU Công văn: Về việc báo cáo kết quả 6 tháng đầu năm
661-CV/TU Công văn: Về việc báo cáo kết quả giải quyết đơn của công dân
648-CV/TU Công văn: Về việc mời và bố trí đón tiếp các gương điển hình
533-CV/TU Công văn: Về việc đề nghị sử dụng phương tiện khi tham gia Lễ Kỷ niệm
647-CV/TU Công văn: Về việc triển khai một số nhiệm vụ
628-CV/TU Công văn: Về việc tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị
05-CV/HĐTT Công văn: Về việc ôn thi công chức, viên chức
03 - CV/HĐTT Công văn: Về việc đề nghị thông báo số lượng hồ sơ đăng ký thi tuyển công chức, viên chức
610 - CV/TU Công văn: Về việc chỉ đạo giải quyết đơn thư
605 -CV/TU Công văn: Về việc đánh giá tình hình dịch bệnh trên cây lúa vụ Xuân 2017
585- TTr/TU Tờ trình: về việc ban hành Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trong thời gian tới”
581 - CV/TU Công văn: V/v phê bình thành phần không dự họp
582-CV/TU Công việc: Về việc báo cáo tình hình, kết quả hoạt động