TÌM KIẾM VĂN BẢN

Công văn : 1871-CV/TU
Loại văn bản Công văn
Số/ Ký hiệu 1871-CV/TU
Trích yếu Công văn số 1871-CV/TU: Thực hiện Cuộc vận động "Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực"
Ngày ban hành 04/11/2019 Ngày hết hạn
Người ký Hoàng Trung Dũng Chức vụ Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy
Cơ quan ban hành Tỉnh ủy Hà Tĩnh
Đính kèm