TÌM KIẾM VĂN BẢN

Công văn : 2145-CV/TU
Loại văn bản Công văn
Số/ Ký hiệu 2145-CV/TU
Trích yếu Công văn số 2145-CV/TU: Về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống khai thác hải sản trái quy định
Ngày ban hành 28/03/2020 Ngày hết hạn
Người ký Hoàng Trung Dũng Chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy
Cơ quan ban hành Tỉnh ủy Hà Tĩnh
Đính kèm