TÌM KIẾM VĂN BẢN

Công văn : 1691-CV/BTCTU
Loại văn bản Công văn
Số/ Ký hiệu 1691-CV/BTCTU
Trích yếu Công văn số 1691 - CV/BTCTU : Về việc đăng ký cán bộ tham gia lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quản lý, năm 2018
Ngày ban hành 21/09/2018 Ngày hết hạn
Người ký Nguyễn Minh Đức Chức vụ Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy
Cơ quan ban hành Tỉnh ủy Hà Tĩnh
Đính kèm