TÌM KIẾM VĂN BẢN

Công văn : 1998-CV/TU
Loại văn bản Công văn
Số/ Ký hiệu 1998-CV/TU
Trích yếu Công văn số 1998-CV/TU: Về chỉ đạo Đại hội Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam các cấp
Ngày ban hành 18/09/2023 Ngày hết hạn
Người ký Trần Thế Dũng Chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy
Cơ quan ban hành Tỉnh ủy Hà Tĩnh
Đính kèm