TÌM KIẾM VĂN BẢN

Công văn : 1767-CV/TU
Loại văn bản Công văn
Số/ Ký hiệu 1767-CV/TU
Trích yếu Công văn số 1767-CV/TU: Chỉ đạo sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 21-CT/TW về công tác phụ nữ
Ngày ban hành 02/06/2023 Ngày hết hạn
Người ký Nguyễn Như Dũng Chức vụ Chánh Văn phòng Tỉnh ủy
Cơ quan ban hành Tỉnh ủy Hà Tĩnh
Đính kèm