TÌM KIẾM VĂN BẢN

Công điện : 314-CĐ/TU
Loại văn bản Công điện
Số/ Ký hiệu 314-CĐ/TU
Trích yếu Công điện số 314-CĐ/TU: Về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Ngày ban hành 29/04/2021 Ngày hết hạn
Người ký Trần Thế Dũng Chức vụ Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy
Cơ quan ban hành Tỉnh ủy Hà Tĩnh
Đính kèm