Chiều 10-10, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến toàn quốc đánh giá kết quả công tác quý III, triển khai nhiệm vụ quý IV-2022. Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì Hội nghị.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh Trần Thế Dũng đề nghị, các cấp ủy, tổ chức đảng cần quán triệt sâu sắc và nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, nhất là cấp ủy, thường vụ cấp ủy và người đứng đầu về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình mới.

Đảng bộ Thị xã Hồng Lĩnh hiện có 27 tổ chức cơ sở đảng, với 3.485 đảng viên, trong đó có 52 chi bộ thôn, tổ dân phố với 2.100 đảng viên thuộc 06 đảng bộ phường, xã. Thời gian qua, Thị ủy Hồng Lĩnh đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, trong đó chú trọng chi bộ thôn, tổ dân phố.

Thực hiện Kết luận số 39-KL/TW ngày 18-7-2022 của Bộ Chính trị về chủ trương bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước; Quyết định số 81-QĐ/TW, ngày 6-9-2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Kết luận số 39-KL/TW, chiều 21-9, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo thực hiện Kết luận số 39-KL/TW tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Kết luận số 39-KL/TW (Phiên họp lần thứ nhất). Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trị Hội nghị.

Từ khi ra đời, Đảng Cộng sản Việt Nam – người lãnh đạo, tổ chức mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam sớm thấy được nhiệm vụ bảo vệ Đảng là cực kỳ quan trọng, quan hệ trực tiếp đến sự sống còn của Đảng, của chế độ. Mỗi khi cách mạng nước ta chuyển qua thời kỳ mới, Đảng đều kịp thời đề ra chủ trương, biện pháp bảo vệ Đảng phù hợp, làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động phá hoại của kẻ thù, bảo vệ cương lĩnh, điều lệ, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên; lãnh đạo cách mạng nước ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Sáng 11-8, tại trụ sở Ban Tổ chức Trung ương đã diễn ra Hội nghị quán triệt, triển khai các văn bản mới của Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì Hội nghị.

Thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng vừa ký Kết luận số 40-KL/TW ngày 18/7/2022 của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả công tác quản lý biên chế của hệ thống chính trị giai đoạn 2022 - 2026. Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng giới thiệu toàn văn Kết luận với bạn đọc.

Thực hiện Kế hoạch số 31-KH/VKHTCCB ngày 18-5-2022, chiều 20-7 Viện Khoa học tổ chức, cán bộ, Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Hội đồng khoa học các cơ quan đảng Trung ương tổ chức Hội thảo khoa học “Những vấn đề lý luận và thực tiễn về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước”. GS, TS. Phùng Hữu Phú, Chủ tịch Hội đồng khoa học các ban đảng Trung ương và đồng chí Phạm Trọng Cường, Vụ trưởng, Thư ký Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đồng chủ trì Hội thảo.

Với 517 em được đứng vào hàng ngũ của Đảng, năm học 2021 - 2022 là năm học có số lượng học sinh THPT được kết nạp Đảng đông nhất từ trước đến nay ở Hà Tĩnh. Đây là tín hiệu đáng mừng trong tạo nguồn, phát triển đảng viên, tuy nhiên, quá trình thực hiện vẫn còn nhiều vướng mắc cần tháo gỡ.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai kỳ vọng các cơ quan báo chí thời gian tới sẽ có nhiều bài viết thiết thực, sâu sắc, góp phần tích cực cho công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng nói chung và cho Giải Búa liềm Vàng nói riêng.

Thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đề án tổng kết Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) trình Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, sáng 13-7, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Ban Nội chính Trung ương tổ chức Tọa đàm “Tăng cường kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực - Giải pháp đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng”.

Chiều 22-6, tại Thanh Hoá, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị giao ban công tác tổ chức xây dựng Đảng 8 tỉnh, thành phố khu vực miền Trung. Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Hoàng Đăng Quang, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương và Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hoá đồng chủ trì hội nghị.

Sáng 28-5, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Quy định số 65-QĐ/TW ngày 28-4-2022 của Bộ Chính trị “Về luân chuyển cán bộ” (sau đây gọi tắt là Quy định 65) theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 63 điểm cầu tại các tỉnh, thành phố. Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; đồng chí Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương đồng chủ trì Hội nghị.

Chiều 19-5, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị góp ý dự thảo báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Quy định số 105-QĐ/TW ngày 19-12-2017 của Bộ Chính trị về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử. Hội nghị được tổ chức trực tuyến kết nối với 68 điểm cầu các tỉnh, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Trung ương trên cả nước.

Vừa qua, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ban hành Kết luận số 23-KL/TW “Về tiếp tục đẩy mạnh công tác luân chuyền cán bộ kiểm tra các cấp sang công tác ở các ngành, các cấp và luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý các ngành, các cấp làm công tác kiểm tra, giám sát của Đảng”. Kết luận của Ban Bí thư được ban hành vào đúng vào dịp các cấp ủy đảng, Ban Tổ chức Trung ương sơ kết 5 năm thực hiện Quy định số 98-QĐ/TW ngày 7-10-2017 của Bộ Chính trị “Về luân chuyển cán bộ”.

Sáng 21-4, tại trụ sở Ban Tổ chức Trung ương đã diễn ra Phiên họp lần thứ hai Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án “Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khoá X) về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị” trình Hội nghị Trung ương 6 (khoá XIII) (gọi tắt là Ban Chỉ đạo Đề án Trung ương 6).

Chiều 19-4 tại trụ sở cơ quan Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương long trọng tổ chức Lễ giới thiệu, trưng bày Tủ sách bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và ra mắt Tủ sách chi bộ điện tử. Đến dự buổi Lễ, về phía Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương có các đồng chí: Huỳnh Tấn Việt, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương; Đỗ Việt Hà, Phó Bí thư Đảng ủy Khối. Về phía Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật có các đồng chí Phó Giám đốc - Phó Tổng Biên tập Phạm Thị Thinh, Nguyễn Hoài Anh.

Xuất phát từ mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của sinh hoạt chi bộ, thời gian qua, Đảng ủy Trường Chính trị Trần Phú đã tập trung chỉ đạo thực hiện nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Chiều ngày 4-4-2022, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến đánh giá kết quả công tác tổ chức xây dựng Đảng quý I; triển khai nhiệm vụ công tác quý II-2022. Đồng chí Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương chủ trì Hội nghị. Hội nghị được tổ chức trực tuyến kết nối với 67 điểm cầu các tỉnh uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Trung ương.

Phát triển đảng viên (PTĐV) là một trong những nội dung quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, là biện pháp tích cực để nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng. Xuất phát từ thực trạng phát triển đảng viên là sinh viên trong bối cảnh tự chủ giáo dục đại học và hội nhập quốc tế thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0, đặc biệt là ảnh hưởng của dịch bệnh Covid hiện nay, để góp phần hiện thực hóa chủ trương “Chú trọng phát hiện, bồi dưỡng kết nạp vào Đảng những đoàn viên ưu tú” theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, việc nghiên cứu đưa ra những giải pháp PTĐV nói chung và đối với sinh viên ở các trường đại học, cao đẳng nói riêng là hết sức cần thiết. Từ đó đề xuất tới cấp có thẩm quyền quan tâm đến một số nội dung nhằm tăng cường xây dựng đội ngũ đảng viên trẻ về tuổi đời, có trình độ trí tuệ cao, phẩm chất tốt, dồi dào về thể lực, trong sáng về đạo đức, góp phần lớn tạo nguồn cán bộ kế cận quan trọng bổ sung vào đội ngũ trí thức của đất nước, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng.