Thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đề án tổng kết Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) trình Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, sáng 13-7, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Ban Nội chính Trung ương tổ chức Tọa đàm “Tăng cường kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực - Giải pháp đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng”.

Chiều 22-6, tại Thanh Hoá, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị giao ban công tác tổ chức xây dựng Đảng 8 tỉnh, thành phố khu vực miền Trung. Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Hoàng Đăng Quang, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương và Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hoá đồng chủ trì hội nghị.

Sáng 28-5, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Quy định số 65-QĐ/TW ngày 28-4-2022 của Bộ Chính trị “Về luân chuyển cán bộ” (sau đây gọi tắt là Quy định 65) theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 63 điểm cầu tại các tỉnh, thành phố. Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; đồng chí Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương đồng chủ trì Hội nghị.

Chiều 19-5, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị góp ý dự thảo báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Quy định số 105-QĐ/TW ngày 19-12-2017 của Bộ Chính trị về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử. Hội nghị được tổ chức trực tuyến kết nối với 68 điểm cầu các tỉnh, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Trung ương trên cả nước.

Vừa qua, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ban hành Kết luận số 23-KL/TW “Về tiếp tục đẩy mạnh công tác luân chuyền cán bộ kiểm tra các cấp sang công tác ở các ngành, các cấp và luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý các ngành, các cấp làm công tác kiểm tra, giám sát của Đảng”. Kết luận của Ban Bí thư được ban hành vào đúng vào dịp các cấp ủy đảng, Ban Tổ chức Trung ương sơ kết 5 năm thực hiện Quy định số 98-QĐ/TW ngày 7-10-2017 của Bộ Chính trị “Về luân chuyển cán bộ”.

Sáng 21-4, tại trụ sở Ban Tổ chức Trung ương đã diễn ra Phiên họp lần thứ hai Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án “Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khoá X) về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị” trình Hội nghị Trung ương 6 (khoá XIII) (gọi tắt là Ban Chỉ đạo Đề án Trung ương 6).

Chiều 19-4 tại trụ sở cơ quan Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương long trọng tổ chức Lễ giới thiệu, trưng bày Tủ sách bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và ra mắt Tủ sách chi bộ điện tử. Đến dự buổi Lễ, về phía Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương có các đồng chí: Huỳnh Tấn Việt, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương; Đỗ Việt Hà, Phó Bí thư Đảng ủy Khối. Về phía Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật có các đồng chí Phó Giám đốc - Phó Tổng Biên tập Phạm Thị Thinh, Nguyễn Hoài Anh.

Xuất phát từ mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của sinh hoạt chi bộ, thời gian qua, Đảng ủy Trường Chính trị Trần Phú đã tập trung chỉ đạo thực hiện nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Chiều ngày 4-4-2022, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến đánh giá kết quả công tác tổ chức xây dựng Đảng quý I; triển khai nhiệm vụ công tác quý II-2022. Đồng chí Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương chủ trì Hội nghị. Hội nghị được tổ chức trực tuyến kết nối với 67 điểm cầu các tỉnh uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Trung ương.

Phát triển đảng viên (PTĐV) là một trong những nội dung quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, là biện pháp tích cực để nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng. Xuất phát từ thực trạng phát triển đảng viên là sinh viên trong bối cảnh tự chủ giáo dục đại học và hội nhập quốc tế thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0, đặc biệt là ảnh hưởng của dịch bệnh Covid hiện nay, để góp phần hiện thực hóa chủ trương “Chú trọng phát hiện, bồi dưỡng kết nạp vào Đảng những đoàn viên ưu tú” theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, việc nghiên cứu đưa ra những giải pháp PTĐV nói chung và đối với sinh viên ở các trường đại học, cao đẳng nói riêng là hết sức cần thiết. Từ đó đề xuất tới cấp có thẩm quyền quan tâm đến một số nội dung nhằm tăng cường xây dựng đội ngũ đảng viên trẻ về tuổi đời, có trình độ trí tuệ cao, phẩm chất tốt, dồi dào về thể lực, trong sáng về đạo đức, góp phần lớn tạo nguồn cán bộ kế cận quan trọng bổ sung vào đội ngũ trí thức của đất nước, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng.

Những năm qua, Đảng bộ Quân sự tỉnh Hà Tĩnh đã quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 184-CT/ĐU, ngày 23/3/2017 của Thường vụ Đảng ủy Quân khu IV về xây dựng chi bộ “3 tốt, 3 không”, góp phần xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh.

Vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách là một trong các biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân được Nghị quyết số 847-NQ/QUTW ngày 28-12-2021 của Quân ủy Trung ương về phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới chỉ ra rất rõ.

Sáng 14-3-2022, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Quy định số 58-QĐ/TW, ngày 8-2-2022 của Bộ Chính trị “Một số vấn đề bảo vệ chính trị nội bộ Đảng” và lấy ý kiến về dự thảo Hướng dẫn thực hiện Quy định. Hội nghị được tổ chức trực tuyến, kết nối với 63 điểm cầu ở các địa phương trên cả nước.

Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng nói chung và của tổ chức cơ sở đảng nói riêng phụ thuộc rất nhiều vào chất lượng sinh hoạt chi bộ. Chất lượng sinh chi bộ là thước đo quan trọng để đánh giá, phân loại tổ chức đảng và đảng viên.

Sau 5 năm thực hiện Quy định số 98-QĐ/TW, ngày 7/10/2017 của Bộ Chính trị về luân chuyển cán bộ, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các cấp ủy tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị đã luân chuyển 13.503 lượt cán bộ.

“Nghĩ mình phương diện quốc gia/ Quan trên trông xuống người ta trông vào...”. Tại cuộc họp Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực diễn ra ngày 18-11-2021, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng ban chỉ đạo, đã lẩy Kiều để nhắc nhở cán bộ phải tỉnh táo, giữ mình trong sạch.

Từ chủ trương của Đảng, việc thí điểm một số mô hình mới về tổ chức được bắt đầu từ năm 2018 ở nhiều địa phương. Các mô hình mới đi vào thực tiễn đã đạt được kết quả bước đầu quan trọng, tạo sự chuyển biến tích cực trong việc đổi mới tổ chức bộ máy, tăng cường hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị. Tuy nhiên, vì là mô hình mới, chưa có tiền lệ, chưa có văn bản quy định hướng dẫn cụ thể của cấp có thẩm quyền, các địa phương phải vừa làm vừa rút kinh nghiệm nên thực tiễn còn nhiều vướng mắc.

Quán triệt sâu sắc Quy định số 98-QĐ/TW và các quy định liên quan của Trung ương về công tác luân chuyển cán bộ, thời gian qua, với cách làm đồng bộ, quyết liệt, nghiêm túc, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cấp ủy, tổ chức đảng các cấp ở Hà Tĩnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả nội dung này.

Sáng 25-1, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai Quy định số 50-QĐ/TW ngày 27-12-2021 của Bộ Chính trị về công tác quy hoạch cán bộ. Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị.

Trong năm 2021, mặc dù khối lượng công việc nhiều, dịch Covid-19 ảnh hưởng đến việc tổ chức một số hoạt động, nhưng tập thể Lãnh đạo, cán bộ, công chức cơ quan Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã chủ động, đổi mới phương pháp công tác, lề lối làm việc, nỗ lực phấn đấu, tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai, thực hiện có hiệu quả công tác tổ chức, cán bộ.