Công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa quyết định đến sự thành bại của cách mạng. Nhận thức rõ cán bộ là cái gốc của mọi công việc, thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém, mỗi người phải tự rèn luyện để có đức, có tâm, đủ tầm đáp ứng yêu cầu đổi mới toàn diện của đất nước.

Vẫn còn tình trạng tư duy nhiệm kỳ, lợi ích nhóm chi phối việc đánh giá cán bộ nên chưa phản ánh đúng, chính xác về năng lực của cán bộ

Chiều 1-8-2016, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức giao ban trực tuyến định kỳ. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì Hội nghị. Tham dự có đồng chí ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Thanh Bình, Phó Trưởng ban Thường trực, đồng chí Mai Văn Chính, Phó Trưởng ban, đồng chí Hà Ban, Phó Trưởng ban, cùng lãnh đạo các vụ, đơn vị trong Ban ở 3 khu vực Hà Nội, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh.

Từ trước đến nay, nhất là trong thời kỳ đổi mới, Đảng ta luôn quan tâm đến công tác xây dựng Đảng, coi đây là nhiệm vụ then chốt, nhiệm vụ có ý nghĩa sống còn đối với Đảng ta, chế độ ta. Từ Đại hội VI của Đảng đến nay, không có nhiệm kỳ nào Trung ương Đảng không có nghị quyết về xây dựng Đảng. Cụ thể là: Nghị quyết Trung ương 5 (khoá VI): “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng, bảo đảm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội VI”; Nghị quyết Trung ương 3 (khoá VII) về “Một số nhiệm vụ đổi mới và chỉnh đốn Đảng”; Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2 - khoá VIII) về “Một số vấn đề cơ bản và cấp bách trong công tác xây dựng Đảng hiện nay”; Kết luận Hội nghị Trung ương 4 (khoá IX) về “Tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn và đẩy lùi tệ tham nhũng, lãng phí”; Nghị quyết Trung ương 3 (khoá X): “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí”…

Ngày 4-6-2016, tại Hà Nội, Đà Nẵng và TP. Hồ Chí Minh, Ban Tổ chức Trung ương đã tổ chức các hội nghị góp ý kiến dự thảo Quy định thi hành Điều lệ Đảng (khóa XII). Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị tại Hà Nội; đồng chí Hà Ban, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị tại Đà Nẵng; đồng chí Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị tại TP. Hồ Chí Minh.

Ngày 19-5-2016, tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế, 11 Lê Hồng Phong, Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương, Tạp chí Cộng sản, Đài Truyền hình Việt Nam chủ trì phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Họp báo công bố Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (mang tên Giải Búa liềm vàng). Đồng chí Phạm Minh Chính, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo giải chủ trì họp báo.

Thực hiện Hướng dẫn số 27-HD/BTCTW, ngày 25 tháng 9 năm 2014 của Ban Tổ chức Trung ương về kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên, năm 2015, các cấp ủy đảng quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện một cách chặt chẽ và nghiêm túc.

Sáng 4-5-2016, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức giao ban trực tuyến định kỳ, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì Hội nghị. Tham dự có đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực, đồng chí Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban cùng lãnh đạo các vụ, đơn vị trong Ban ở 3 khu vực Hà Nội, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh.

Chiều ngày 13/4/2016, Đoàn công tác của Ban Tổ chức Trung ương Đảng do đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Điều lệ làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Huyện ủy Cẩm Xuyên để khảo sát, lấy ý kiến xây dựng Quy định thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương và Hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng của Ban Bí thư khóa XII.

Sáng 11-4-2016, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức giao ban trực tuyến định kỳ, đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị. Đồng chí Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban cùng lãnh đạo các vụ, đơn vị trong Ban ở 3 khu vực Hà Nội, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh tham dự.

Ngày 28-3, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã có công văn về việc chấn chỉnh công tác đề bạt, bổ nhiệm cán bộ.

Chiều 27-6-2016, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức giao ban trực tuyến định kỳ, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì Hội nghị. Tham dự có đồng chí ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Thanh Bình, Phó Trưởng ban Thường trực, đồng chí Mai Văn Chính, Phó Trưởng ban, đồng chí Hà Ban, Phó Trưởng ban, cùng lãnh đạo các vụ, đơn vị trong Ban ở 3 khu vực Hà Nội, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh.

Ngày 26-3-2016, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc Ngành Tổ chức xây dựng Đảng, tổng kết công tác năm 2015 và nhiệm kỳ vừa qua; bàn phương hướng, nhiệm vụ năm 2016. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự, phát biểu ý kiến chỉ đạo. Dưới đây là toàn văn bài phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư tại Hội nghị.

Kỳ Thượng là xã miền núi, nằm ở phía tây của huyện Kỳ Anh. Đảng bộ xã Kỳ Thượng có 184 đảng viên, sinh hoạt tại 16 chi bộ (12 chi bộ nông thôn, 3 chi bộ trường học và 01 Chi bộ trạm y tế). Năm 2015, Đảng bộ xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ chính trị, đạt được kết quả đáng phấn khởi trên nhiều lĩnh vực.

Chi bộ cơ sở là hạt nhân chính trị của Đảng, là nơi trực tiếp lãnh đạo cơ sở thực hiện đường lối chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước; tham gia xây dựng và thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch công tác của chi bộ và của cấp ủy cấp trên. Đồng thời, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động trong phạm vi lãnh đạo của chi bộ. Thông qua sinh hoạt chi bộ hằng tháng đảng viên nhận thức sâu sắc về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của chi bộ góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên.

Chiều ngày 10/3/2016, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Lộc Hà phối hợp với các ban xây dựng Đảng huyện tổ chức Lễ bế giảng Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho quần chúng ưu tú khóa 2 năm 2016.

Chiều ngày 14/3/2016, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Can Lộc tổ chức gặp mặt nhân kỷ niệm 20 năm ngày thành lập (15/03/1996 - 15/3/2016). Dự buổi gặp mặt có đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trường Chính trị Trần Phú, Thường trực Huyện ủy, Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện, các ban, ngành, đoàn thể cấp huyện.

Chi bộ Hội Nông dân tỉnh hiện có 30 đảng viên (29 đảng viên chính thức, 01 đảng viên dự bị), 100% đảng viên có trình độ chuyên môn đại học, cao đẳng, trong đó 04 đảng viên có trình độ cao học. Về lý luận chính trị, có 08 đảng viên có trình độ chính trị cao cấp và cử nhân, chiếm 26,7%, 02 đảng viên có trình độ trung cấp chính trị.

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng, tạo nguồn, trong năm 2015, Ban Thường vụ Huyện ủy Can Lộc đã ra quyết định kết nạp 231 quần chúng ưu tú vào Đảng (vượt chỉ tiêu 15%), nâng tổng số đảng viên toàn huyện lên 8.220. Trong số đảng viên mới kết nạp có 148 đảng viên nữ, 01 đảng viên gốc giáo. Về chuyên môn nghiệp vụ, có 05 đảng viên trình độ thạc sỹ, 90 đảng viên có trình độ đại học, 23 đảng viên có trình độ cao đẳng và 44 có trình độ trung cấp. Nhìn chung, các đảng viên mới đều phát huy tốt vai trò, trách nhiệm, tích cực đóng góp vào phong trào của các cơ quan, đơn vị.

Gia Hanh là xã miền núi, thuộc vùng Trà Sơn của huyện Can Lộc với 50% dân số là đồng bào có đạo. Đảng bộ có 279 đảng viên sinh hoạt ở 11 chi bộ, trong đó 01 chi bộ vùng giáo với 27 đảng viên (15 đảng viên là giáo dân). Trong những năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp, cùng với việc phát huy nội lực, Đảng bộ và nhân dân địa phương đã đạt được nhiều kết quả trên các lĩnh vực, đặc biệt Đảng bộ luôn quan tâm đến công tác phát triển đảng viên, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ cốt cán vùng giáo, tạo điều kiện cho các đảng viên là người có đạo vừa tham gia các hoạt động tại địa phương vừa hoạt động tín ngưỡng tôn giáo.