Lựa chọn cán bộ đủ năng lực, đạo đức cho Đảng
EmailPrintAa
16:09 20/05/2022

Chiều 19-5, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị góp ý dự thảo báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Quy định số 105-QĐ/TW ngày 19-12-2017 của Bộ Chính trị về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử. Hội nghị được tổ chức trực tuyến kết nối với 68 điểm cầu các tỉnh, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Trung ương trên cả nước.

Toàn cảnh Hội nghị.

Đồng chí Trương Thị Mai, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương và đồng chí Mai Văn Chính, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận cho ý kiến về dự thảo Báo cáo sơ kết việc thực hiện Quy định 105-QĐ/TW (gọi tắt là Quy định 105) và dự thảo Quy định mới của Bộ Chính trị về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm giới thiệu cán bộ ứng cử.

Phát biểu gợi ý thảo luận tại Hội nghị, đồng chí Mai Văn Chính, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh, cán bộ và công tác cán bộ có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng, đây là công tác đối với con người nên rất hệ trọng và nhạy cảm. Xây dựng Đảng là xây dựng con người nhằm bảo đảm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ và đường lối chính trị trong mỗi giai đoạn cách mạng.

Với ý nghĩa tầm quan trọng như vậy, thực hiện nhiệm vụ được Bộ Chính trị giao, Ban Tổ chức Trung ương đã phối hợp với các cấp uỷ, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trực thuộc Trung ương hoàn thành sơ kết việc thực hiện Quy định 105 của Bộ Chính trị về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử.

Đồng chí Mai Văn Chính phát biểu gợi ý thảo luận tại Hội nghị.

Để hoàn thiện dự thảo báo cáo sơ kết và dự thảo Quy định mới, đồng chí Mai Văn Chính gợi ý thảo luận một số nội dung liên quan đến bố cục dự thảo Quy định, phần quy định chung, tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục, quy trình nhân sự và vấn đề phân cấp quản lý cán bộ.

Hội nghị đã tiếp nhận 16 ý kiến phát biểu của các tỉnh, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Trung ương. Các đại biểu thống nhất cao với các nội dung của báo cáo sơ kết, đồng thời nhấn mạnh, thời gian qua, việc thực hiện Quy định 105 đã khiến quy trình công tác cán bộ diễn ra công khai, minh bạch, giúp các địa phương, cấp uỷ chủ động trong công tác cán bộ. Dẫu vậy, trong thực tiễn triển khai Quy định 105 vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế chưa phù hợp với thực tiễn.

Các đại biểu cũng đánh giá dự thảo Quy định mới được Ban Tổ chức Trung ương xây dựng dựa trên việc tiếp thu đầy đủ ý kiến góp ý của các tỉnh, thành uỷ và có bước cải tiến lớn về cải cách thủ tục hành chính trong việc thực hiện quy trình của công tác cán bộ, phù hợp với thực tiễn và các quy định hiện hành của Đảng. Tuy nhiên, các đại biểu cũng đề xuất kiến nghị, góp nhiều ý kiến xác đáng, thẳng thắn, chi tiết để hoàn thiện dự thảo Quy định mới về về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm giới thiệu cán bộ ứng cử.

Kết luận tại Hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh, đối với công tác cán bộ và quản lý cán bộ nói chung, cho tới thời điểm này, về cơ bản, toàn bộ hệ thống văn bản liên quan đến công tác cán bộ các cấp do Bộ Chính trị ban hành đã đầy đủ, rõ ràng, cụ thể trong tổ chức thực hiện từ công tác quy hoạch cán bộ, luân chuyển cán bộ, tiêu chuẩn, đối tượng phân cấp đào tạo lý luận chính trị, quy định về kiểm điểm đánh giá xếp loại chất lượng cán bộ, quy định về miễn nhiệm, từ chức, quy định về kiểm tra, giám sát cán bộ, quy định về bảo vệ chính trị nội bộ… Nhiều văn bản đã được sửa đổi, bổ sung, ban hành mới từ cuối nhiệm kỳ Đại hội XII sang nhiệm kỳ Đại hội XIII.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương yêu cầu các cấp uỷ, tổ chức đảng quan tâm quán triệt thực hiện nghiêm túc các quy định về công tác cán bộ.

Đồng chí Trương Thị Mai phát biểu kết luận tại Hội nghị.

Đối với các dự thảo Quy định mới về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử, đồng chí Trương Thị Mai cho biết, Ban Tổ chức Trung ương đang xây dựng dựa trên quá trình triển khai thực hiện Quy định 105 để sửa đổi, bổ sung hoàn thiện, tháo gỡ giúp các địa phương, đơn vị.

Hiện nay, dự thảo Quy định mới có 6 chương, 34 điều và 3 phụ lục. Trong đó, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh tới Điều 4 về nguyên tắc tổ chức thực hiện của Quy định mới với hai điểm là Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cho biết, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Trung ương đều chung 1 mục tiêu làm sao quy định sẽ giúp chọn lựa được cán bộ đủ năng lực, có đạo đức, đảm bảo cho Đảng, đúng với vị trí chức danh được bổ nhiệm hoặc giới thiệu ứng cử, chống được chạy chức, chạy quyền, lạm dụng, tuỳ tiện trong công tác cán bộ.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương kỳ vọng Quy định mới sẽ đáp ứng được yêu cầu của Đảng trong việc lựa chọn, bổ nhiệm cán bộ.

Đồng chí Trương Thị Mai đánh giá rất cao ý kiến đóng góp của các cấp uỷ, tổ chức đảng. Ban Tổ chức Trung ương sẽ lắng nghe, tiếp thu tối đa các góp ý và tập trung nghiên cứu hoàn thiện dự thảo Quy định mới để trình Bộ Chính trị.

Nguồn: Đỗ Anh/xaydungdang.org.vn

( http://xaydungdang.org.vn/Home/thoisu/2022/16915/Lua-chon-can-bo-du-nang-luc-dao-duc-cho-Dang.aspx )


    Ý kiến bạn đọc