Thị ủy Hồng Lĩnh tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ thôn, tổ dân phố
EmailPrintAa
23:01 04/10/2022

Đảng bộ Thị xã Hồng Lĩnh hiện có 27 tổ chức cơ sở đảng, với 3.485 đảng viên, trong đó có 52 chi bộ thôn, tổ dân phố với 2.100 đảng viên thuộc 06 đảng bộ phường, xã. Thời gian qua, Thị ủy Hồng Lĩnh đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, trong đó chú trọng chi bộ thôn, tổ dân phố.

Chi bộ Phúc Sơn, phường Trung Lương tổ chức sinh hoạt

Từ đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ban Thường vụ Thị ủy đã thành lập Đoàn công tác của Ban Thường vụ tại các đảng bộ cơ sở và xây dựng Quy chế hoạt động quy định rõ các đồng chí trưởng, phó và thành viên Đoàn thường xuyên bám sát địa bàn, lĩnh vực phụ trách, dự sinh hoạt với các chi bộ được phân công ít nhất 01 quý/lần để kịp thời động viên, giải đáp những kiến nghị, đề xuất, đồng thời nắm chắc tình hình, tư tưởng của cán bộ, đảng viên, phát hiện và có giải pháp giải quyết những vấn đề phức tạp ngay từ cơ sở; hướng dẫn chi ủy và đồng chí bí thư chi bộ về công tác chuẩn bị nội dung sinh hoạt thường kỳ, định hướng các nội dung trong sinh hoạt chi bộ phù hợp với đặc điểm, chức năng, nhiệm vụ chính trị của địa phương trong từng giai đoạn.

Ban Tuyên giáo Thị ủy hằng tháng biên tập tài liệu sinh hoạt chi bộ gửi các chi bộ để định hướng các nội dung sinh hoạt, bao gồm: Các hoạt động nổi bật của thị xã và của tỉnh; tình hình thời sự trong nước và quốc tế; thông tin ngắn gọn về các văn bản mới được ban hành và chia sẻ những mô hình hay trong tổ chức sinh hoạt chi bộ.

Tháng 11/2021, Ban Thường vụ Thị ủy đã tổ chức Hội thảo “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ thôn, tổ dân phố” để thảo luận, đánh giá thực trạng sinh hoạt tại các chi bộ, chia sẻ kinh nghiệm và các giải pháp để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong thời gian tới. Sau hội thảo, Ban Thường vụ Thị ủy đã ban hành Kết luận số 33-KL/ThU, ngày 20/01/2022 về tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ thôn, tổ dân phố. Trên cơ sở đó, đảng ủy các phường, xã đã chỉ đạo xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện nghiêm túc các nội dung Kết luận; tổ chức sinh hoạt điểm tại một số chi bộ thôn, tổ dân phố để nhân rộng trong toàn Đảng bộ.

Từ đó, hoạt động của các chi bộ được duy trì nền nếp, điều hành của đồng chí bí thư chi bộ đã dần linh hoạt và hiệu quả hơn; nội dung sinh hoạt được chuẩn bị kỹ lưỡng, cụ thể và có nhiều đổi mới theo hướng thiết thực, gắn nội dung sinh hoạt chi bộ với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Trong sinh hoạt chi bộ, thường xuyên thực hiện tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với học tập, làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh; trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Một số chi bộ đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề để thảo luận tìm ra giải pháp trong việc xây dựng nếp sống văn minh đô thị, huy động đóng góp chỉnh trang đô thị, xây dựng phường đạt chuẩn, tạo nguồn phát triển đảng viên… Kết quả lãnh đạo của chi bộ đã tạo nhiều chuyển biến rõ nét, đặc biệt đã tạo phong trào sâu rộng trong Nhân dân về xây dựng đô thị văn minh, thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị hàng năm của đơn vị.

Tuy vậy, vẫn còn một số chi bộ thôn, tổ dân phố thực hiện các nội dung sinh hoạt chưa nghiêm túc theo hướng dẫn của cấp trên, nội dung sinh hoạt chưa bám sát tài liệu sinh hoạt chi bộ hằng tháng của Ban Tuyên giáo Thị ủy; tinh thần tự phê bình và phê bình vẫn còn hạn chế, chưa chủ động phát hiện, đấu tranh với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của đảng viên. Vẫn còn một số đảng viên thiếu gương mẫu trong sinh hoạt và đời sống, làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng. Công tác phát triển đảng viên còn nhiều khó khăn; việc quản lý đảng viên sinh hoạt thiếu chặt chẽ; công tác kiểm tra, giám sát đảng viên chưa được thực hiện thường xuyên.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ thôn, tổ dân dân phố, trong thời gian tới, các cấp ủy đảng cần tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả Kết luận số 33-KL/ThU, ngày 20/01/2022 của Ban Thường vụ Thị ủy; tập trung chỉ đạo tổ chức tốt đợt sinh hoạt chuyên đề "Tự soi, tự sửa" và chuyên đề về nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Các đoàn công tác của Ban Thường vụ Thị ủy và các đồng chí đảng ủy viên các phường, xã theo lĩnh vực, địa bàn được phân công phụ trách tiếp tục thường xuyên dự sinh hoạt chi bộ tại thôn, tổ dân phố và báo cáo kết quả thực hiện về Ban Thường vụ Thị ủy. Tăng cường tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng, kinh nghiệm thực tiễn và cập nhật kiến thức mới, kỹ năng điều hành cho đội ngũ cấp ủy, đặc biệt là đồng chí bí thư, tạo tính chủ động, sáng tạo, linh hoạt trong tổ chức sinh hoạt chi bộ. Đảng ủy, ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ tại các thôn, tổ dân phố; quan tâm tạo nguồn phát triển Đảng và quản lý chặt chẽ đảng viên, xây dựng chi bộ thôn, tổ dân phố thực sự là hạt nhân lãnh đạo trực tiếp và toàn diện các hoạt động ở cơ sở, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Nguyễn Thị Thu Phương (Ủy ban Kiêm tra Thị ủy Hồng Lĩnh)


    Ý kiến bạn đọc