Giao ban công tác tổ chức xây dựng Đảng 8 tỉnh, thành phố khu vực miền Trung
EmailPrintAa
20:10 24/06/2022

Chiều 22-6, tại Thanh Hoá, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị giao ban công tác tổ chức xây dựng Đảng 8 tỉnh, thành phố khu vực miền Trung. Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Hoàng Đăng Quang, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương và Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hoá đồng chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh MH.

Dự hội nghị có lãnh đạo các cục, vụ, đơn vị của Ban Tổ chức Trung ương, lãnh đạo ban tổ chức các tỉnh ủy, thành ủy khu vực miền Trung: Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đề nghị các đồng chí dự hội nghị cần đánh giá sát thực những kết quả đạt được, làm rõ những hạn chế, khó khăn, vướng mắc, những bài học kinh nghiệm và đề xuất, kiến nghị giải pháp trong thời gian tới.

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hoá phát biểu chào mừng hội nghị. Ảnh MH.

Phát biểu chào mừng hội nghị, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hoá gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến các đại biểu về dự hội nghị giao ban công tác tổ chức xây dựng Đảng 8 tỉnh, thành phố khu vực miền Trung. Đồng thời thông tin đến các đại biểu những kết quả nổi bật về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, những kết quả trong công tác xây dựng Đảng của tỉnh Thanh Hóa trong 6 tháng đầu năm 2022. Trong đó đặc biệt là công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được đổi mới và đạt nhiều kết quả tích cực; năng lực lãnh đạo của cấp uỷ đảng, chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp được nâng lên. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thanh Hoá đang nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp để hiện thực hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX nhằm xây dựng Thanh Hóa trở thành cực tăng trưởng mới ở phía Bắc của Tổ quốc.

Đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Vụ trưởng Vụ Địa phương I trình bày báo cáo công tác tổ chức xây dựng Đảng 3 tỉnh: Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh. Ảnh MH.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Vụ trưởng Vụ Địa phương I và đồng chí Cao Hoàng Sơn, Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương II đã báo cáo tình hình công tác 6 tháng đầu năm 2022 của các tỉnh khu vực miền Trung. Theo đó, 6 tháng đầu năm 2022, ban tổ chức các tỉnh ủy, thành ủy khu vực miền Trung đã bám sát sự chỉ đạo của Trung ương và cấp ủy các cấp tham mưu cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch phù hợp với tình hình, đặc điểm của cơ quan, địa phương mình; đồng thời tổ chức triển khai thực hiện và hoàn thành khối lượng công việc lớn với chất lượng ngày càng được nâng lên, góp phần quan trọng vào những kết quả đạt được của toàn Ngành Tổ chức xây dựng Đảng.

Đồng chí Cao Hoàng Sơn, Vụ trưởng Vụ Địa phương II trình bày báo cáo công tác tổ chức xây dựng Đảng 5 tỉnh: Quảng Bình, Quảng trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam. Ảnh MH.

Trong đó, ban tổ chức cấp ủy các cấp đã tập trung chỉ đạo tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và Kết luận số 06-KL/BTCTW ngày 20-1-2022 của Ban Tổ chức Trung ương về triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2022 gắn với nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị; nhiều địa phương đã ban hành các đề án, kế hoạch triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ thường xuyên về công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, trong đó tập trung triển khai thực hiện đồng bộ các nghị quyết, kết luận, quy định mới của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, công tác cán bộ như: Kết luận số 21-KL/TW của BCH Trung ương Đảng khoá XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá”; Quy định số 37-QĐ/TW của BCH Trung ương Đảng về những điều đảng viên không được làm; Quy định số 65-QĐ/TW của Bộ Chính trị về luân chuyển cán bộ; Quy định số 50-QĐ/TW của Bộ Chính trị về công tác quy hoạch cán bộ; Quy định số 57-QĐ/T của Ban Bí thư về đối tượng, tiêu chuẩn và phân cấp đào tạo lý luận chính trị; Quy định số số 58-QĐ/TW của Bộ Chính trị “Một số vấn đề bảo vệ chính trị nội bộ Đảng” . .. Tham gia góp ý vào các dự thảo báo cáo, đề án trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư của Ban Tổ chức Trung ương bảo đảm chất lượng và tiến độ, như: Tổng kết công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên phục vụ Hội nghị Trung ương 5 (khóa XIII); tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị; sơ kết 5 năm thực hiện Quy định 105-QĐ/TW của Bộ Chính trị về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; báo cáo sơ kết công tác luân chuyển cán bộ theo Quy định số 98-QĐ/TW của Bộ Chính trị... Đồng thời, các địa phương đã chủ động sơ kết, tổng kết, sửa đổi, bổ sung và ban hành mới một số quy định theo phân cấp quản lý cán bộ phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Triển khai thực hiện tốt chương trình kiểm tra, giám sát về các nội dung liên quan đến công tác tổ chức xây dựng Đảng.

Các tỉnh ủy, thành ủy tiếp tục tập trung thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, đẩy mạnh cải cách hành chính trong từng đảng bộ, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, trong đó một số địa phương tiếp tục thực hiện hợp nhất, sáp nhập các cơ quan, đơn vị có chức năng, nhiệm vụ tương đồng từ tỉnh đến cơ sở; đồng thời không mở rộng thí điểm mô hình tổ chức mới và kiêm nhiệm chức danh. Tập trung tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá việc thực hiện thí điểm các mô hình và tổng hợp báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Công tác cán bộ thường xuyên được các địa phương thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình, quy định. Công tác luân chuyển, điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, hiệp y, giới thiệu ứng cử kịp thời, chặt chẽ, đúng nguyên tắc, bảo đảm đúng quy định, phù hợp với năng lực và khả năng chuyên môn của từng cán bộ nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ bảo đảm về số lượng, đồng bộ về cơ cấu.

Thực hiện Quy định số 50-QĐ/TW ngày 27-12-2021 của Bộ Chính trị về công tác quy hoạch cán bộ và Hướng dẫn số 16-HD/BTCTW ngày 15-2-2022 của Ban Tổ chức Trung ương về một số nội dung cụ thể về công tác quy hoạch cán bộ, các địa phương đã ban hành kế hoạch cụ thể để thực hiện, đến nay công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020-2025, 2021-2026 và xây dựng quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2025-2030, 2026-2031 đã hoàn thành xong cấp cơ sở, cơ bản hoàn thành cấp huyện, đang tập trung hoàn thành cấp tỉnh theo chỉ đạo của Trung ương. Công tác đào tạo, bồi dưỡng , cập nhật kiến thức mới cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị tiếp tục được đẩy mạnh thực hiện.

Công tác xây dựng, củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng tiếp tục được các cấp ủy đảng quan tâm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, coi đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng, được thực hiện thường xuyên.

Công tác tuyên truyền về công tác tổ chức xây dựng Đảng được các  tỉnh ủy, thành ủy trong khu vực tiếp tục quan tâm và đẩy mạnh, đã chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí triển khai kế hoạch thông tin, tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2022; ban hành Kế hoạch về triển khai, hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (mang tên Búa liềm vàng) lần thứ VII - năm 2022. Chú trọng bám sát thực tế cơ sở, kịp thời tuyên truyền, phản ánh kết quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng ở địa phương, đơn vị; tạo đồng thuận trong nhân dân và nâng cao quyết tâm thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị.

Nhiều mô hình mới, cách làm sáng tạo trong công tác cán bộ, sắp sếp tổ chức bộ máy, công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên được các địa phương nghiên cứu, tổ chức thực hiện.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác tổ chức xây dựng Đảng trong khu vực vẫn còn những hạn chế, khó khăn, vướng mắc cần khắc phục trong thời gian tới.

Đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Uỷ viên BTV, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Thanh Hoá phát biểu tại hội nghị. Ảnh MH.

Phát biểu tham luận tại hội nghị, đại diện Ban Tổ chức Tỉnh ủy các tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam đã phân tích làm rõ thêm những kết quả đạt được, bài học kinh nghiệm, những khó khăn, vướng mắc. Đồng thời đề xuất, kiến nghị các giải pháp thực hiện trong thời gian tới. Đặc biệt, các địa phương đã nêu những mô hình mới, cách làm hay như:

Thanh Hoá ban hành Quy chế làm việc mẫu của BCH đảng bộ huyện, thị xã, thành phố nhiệm kỳ 2020-2025 để thống nhất thực hiện trong toàn Đảng bộ tỉnh; Hoàn thành việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình, đánh giá, xếp loại tập thể và cá nhân năm 2021 với tinh thần nghiêm túc, chất lượng, bảo đảm các nội dung yêu cầu. Việc xem xét xếp loại hoàn thành xuất xắc nhiệm vụ đối với các Đảng bộ cấp huyện phải hoàn thành 100% (27/27) chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và xây dựng Đảng theo tiêu chí do BTV Tỉnh ủy ban hành; Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã ban hành Công văn số 1242-CV/BTCTU đề nghị Ban Thường vụ các huyện, thị, thành ủy và đảng ủy trực thuộc báo cáo tình hình sinh hoạt chi bộ ở khu dân cư và chuyển sinh hoạt đảng đối với cán bộ nghỉ hưu trên địa bàn toàn tỉnh, báo cáo phải làm rõ mặt ưu điểm và những tồn tại, hạn chế; Trên cơ sở báo cáo của các đơn vị và qua nắm tình hình cơ sở, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tham mưu cho BTV Tỉnh ủy ban hành văn bản chỉ đạo, yêu cầu ban thường vụ các huyện, thị, thành ủy và đảng ủy trực thuộc nghiêm túc khắc phục triệt để những tồn tại, hạn chế, bất cập trong việc sinh hoạt chi bộ ở khu dân cư; việc chuyển sinh hoạt đảng đối với cán bộ nghỉ hưu trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Lê Đức Cường, Uỷ viên BTV, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Nghệ An phát biểu tại hội nghị. Ảnh MH.

Nghệ An phát động cán bộ, đảng viên viết tin, bài về công tác xây dựng Đảng tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; toàn tỉnh đã duy trì và thực hiện việc đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ thông qua chấm điểm từng cuộc sinh hoạt (cả định kỳ và chuyên đề); Tiếp tục triển khai có hiệu quả Đề án về phát triển đảng viên tổ chức đảng trong các doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài: Trong 6 thánh đầu năm 2022 đã kết nạp được 6 quần chúng là người công giáo vào Đảng; 4 chủ doanh nghiệp vào đảng; thành lập 6 chi bộ trong doanh nghiệp; ban hành văn bản chỉ đạo ban tổ chức cấp uỷ cơ sở khắc phục những hạn chế về công tác phát triển đảng viên.

Đồng chí Nguyễn Minh Đức, tỉnh uỷ viên, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Hà Tĩnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: MH.

Hà Tĩnh xây dựng, ban hành bộ thủ tục hành chính ngành Tổ chức xây dựng Đảng, góp phần thực hiện cải cách hành chính trong Đảng theo chủ trương của Trung ương, của tỉnh; Triển khai thực hiện Chuyên đề cấp tỉnh về “Đổi mới nội dung sinh hoạt, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ đảng ở thôn, tổ dân phố”; Tham mưu Quy chế về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Hà Tĩnh; trong đó, có cụ thể hóa về đối tượng, tiêu chuẩn cử cán bộ tham gia học lý luận chính trị theo 3 cấp (sơ cấp, trung cấp, cao cấp).

Đồng chí Nguyễn Lê Mậu Cường, Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành uỷ Đà Nẵng phát biểu tại hội nghị. Ảnh MH.

Đà Nẵng xây dựng Đề án “Một số giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển thành phố nhanh, bền vững đến năm 2030 và những năm tiếp theo”; Thành lập Tổ công tác triển khai nhiệm vụ khảo sát, rà soát, tham mưu việc bố trí cán bộ đoàn các cấp (kể cả đối với các chức danh bí thư, phó bí thư thành đoàn) để chủ động xây dựng phương án, kế hoạch công tác cán bộ, nhất là đối với các trường hợp giữ vị trí lâu năm, hết tuổi hoặc sắp hết tuổi công tác đoàn; đồng thời rà soát, sắp xếp người lao động, đảm bảo tổng số lượng lãnh đạo cấp phó chuyên trách cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố theo Quy định số 212-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Tổ chức hội nghị tập huấn về công tác quy hoạch cán bộ đến 16 đảng bộ trực thuộc Thành ủy; ban hành văn bản hướng dẫn giải quyết vướng mắc của các cơ quan, địa phương, đơn vị trong quá trình thực hiện công tác quy hoạch cán bộ; Xây dựng Đề án “Một số cơ chế, chính sách về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý và thu hút, trọng dụng người có tài năng trong khu vực công của thành phố Đà Nẵng đến năm 2030”; Khảo sát nhu cầu đào tạo ngoại ngữ của cán bộ, công chức khối Đảng, Mặt trận, đoàn thể và đề xuất chỉ đạo việc tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng nhằm triển khai Quyết định số 1659/QĐ-TTg ngày 19/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án “Chương trình quốc gia về học tập ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2019-2030”;  Triển khai số hóa dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội.

Đồng chí Cao Thanh Hải, tỉnh uỷ viên, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Quảng Nam phát biểu tại hội nghị. Ảnh MH.

Quảng Nam tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 121-KH/TU về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công tác cán bộ và kiện toàn tổ chức bộ máy giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030; Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết số 21-NQ/TU về xây dựng đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số giai đoạn 2022 - 2025 và định hướng đến năm 2030; Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành văn bản chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện đồng bộ các khâu trong công tác cán bộ nhằm giảm thủ tục hành chính trong việc thực hiện quy trình tham mưu về công tác cán bộ như: khi thực hiện quy trình điều động, bổ nhiệm cán bộ thì đồng thời thực hiện quy trình chỉ định bổ sung cấp ủy; Kịp thời ban hành quy định, hướng dẫn và tổ chức quán triệt, chỉ đạo thực hiện hoàn thành công tác quy hoạch cán bộ. Đến nay, đã triển khai thực hiện hoàn thành công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020-2025, 2021-2026; xây dựng quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2025-2030, 2026-2031 đảm bảo mục đích, yêu cầu, nội dung, đúng trình tự, thủ tục quy định.

Đồng chí Phan Xuân Toàn, Uỷ viên BTV, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Thừa Thiên Huế phát biểu tại hội nghị. Ảnh MH.

Thừa Thiên Huế tham mưu Ban thường vụ Tỉnh uỷ ban hành Đề án tăng cường đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý là cán bộ trẻ, cán bộ nữ cấp phó các sở, ban, ngành, mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tương đương cấp tỉnh, cấp huyện giai đoạn 2021 – 2026 và định hướng đến năm 2030; Tham mưu BTV Tỉnh uỷ ban hành Đề án nâng cao chất lượng nhập, cập nhật, chuẩn hoá, quản lý, sử dụng và khai thác hệ thống cơ sở dữ liệu về đảng viên trong toàn đảng bộ tỉnh; Quy định về quản lý, sử dụng và khai thác hồ sơ đảng viên trong toàn đảng bộ tỉnh; tham mưu BTV Tỉnh uỷ xây dựng Đề án đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý của tỉnh giai đoạn 2022 – 2025; Quy chế phối hợp trong công tác đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao chất lượngcoong tác đào tạo, bồi dưỡng.

Đồng chí Trần Vũ Khiêm, Uỷ viên BTV, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Quảng Bình phát biểu tại hội nghị. Ảnh MH.

Quảng Bình xây dựng Đề án Sổ tay đảng viên điện tử Đảng bộ tỉnh Quảng Bình; Tham mưu sửa đổi, bổ sung Quy định của BTV Tỉnh ủy về trách nhiệm, xử lý trách nhiệm người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ được giao; trong đó, đã cập nhật các quy định mới của Trung ương, nhất là Quy định 41-QĐ/TW của Bộ Chính trị về miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ; Thống nhất với Văn phòng, Ủy ban Kiểm tra và các ban Tỉnh ủy để xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát chuyên ngành năm 2022 đối với tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên nhằm tránh sự chồng chéo, trùng lặp về đối tượng kiểm tra, giám sát; Ban hành kế hoạch thi đua của Ban Tổ chức Tỉnh ủy và chỉ đạo ban tổ chức cấp ủy trực thuộc triển khai kế hoạch thi đua với chủ đề: “Đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022 trong điều kiện cả nước chung tay chống dịch COVID-19”.

Tại hội nghị, đại diện các vụ, đơn vị của ban Tổ chức Trung ương đã trả lời, giải đáp những băn khoăn, kiến nghị, đề xuất của các địa phương về tổ chức bộ máy, biên chế; về công tác quy hoạch, về danh mục chức danh lãnh đạo và tương đương của hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở…

Đồng chí Hoàng Đăng Quang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh MH.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Hoàng Đăng Quang ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt trong công tác tổ chức xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2022 của 8 tỉnh miền Trung; ban tổ chức các tỉnh trong khu vực đã nỗ lực, chủ động hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, bảo đảm chất lượng, tiến độ; chúc mừng tỉnh Thanh Hoá đã đạt những kết quả tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị từ đầu nhiệm kỳ đến nay.

Bên cạnh phân tích, làm rõ thêm nguyên nhân kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế, đồng chí Phó Ban Tổ chức Trung ương Hoàng Đăng Quang nhấn mạnh: Thời gian từ nay đến cuối năm, trong bối cảnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tiếp tục được Đảng, Nhà nước tập trung chỉ đạo thực hiện, ban tổ chức các tỉnh ủy, thành ủy trong khu vực cần phát huy những kết quả đạt được, quyết tâm thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp.

Tiếp tục triển khai thực hiện các đề án, nhiệm vụ được Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp uỷ các cấp giao bảo đảm chất lượng và tiến độ. Tiếp tục cụ thể hoá  Kết luận số 21-KL/TW của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Tiếp tục triên khai kết luận số 28-KL/TW ngày 21-2-2022 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; tham gia cùng với Ban Tổ chức Trung ương sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp sếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tham mưu triển khai tốt các chủ trương, nghị quyết, kết luận, quy định, hướng dẫn của Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng; tiếp tục rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2020 - 2025, 2021-2026 và hoàn thành xây dựng quy hoạch cán bộ giai đoạn 2025 - 2030, 2026-2031; kịp thời bổ sung cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy, các chức danh lãnh đạo quản lý theo quy định; triển khai thực hiện Quy định số 65-QĐ/TW ngày 28-4-2022 của Bộ Chính trị về luân chuyển cán bộ; nâng cao chất lượng công tác đào tạo bồi dưỡng, tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ.

Tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên. Quan tâm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên trong tình hình mới theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 BCH Trung ương Đảng khóa XIII; tăng cường xây dựng hệ thống chính trị cơ sở. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về xây dựng Đảng, công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu khoa học về tổ chức xây dựng Đảng. Ban tổ chức các tỉnh ủy, thành ủy cần tiếp tục đổi mới lề lối, phương pháp làm việc, nâng cao chất lượng công tác tham mưu thực hiện các nhiệm vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng, bảo đảm tiến độ, chất lượng đề ra.

Ban Tổ chức Trung ương sẽ tiếp tục đổi mới, hỗ trợ, phối hợp với ban tổ chức các tỉnh ủy, thành ủy trong khu vực thực hiện tốt nhiệm vụ của ngành và công tác tổ chức xây dựng Đảng ở địa phương. Các đề xuất, kiến nghị của các địa phương sẽ được Ban Tổ chức Trung ương nghiên cứu, trả lời.

Nguồn: xaydungdang.org.vn

( http://xaydungdang.org.vn/Home/thoisu/2022/17102/Giao-ban-cong-tac-to-chuc-xay-dung-Dang-8-tinh-thanh.aspx )


    Ý kiến bạn đọc