Những chuyển biến trong sinh hoạt Đảng tại các đơn vị khối doanh nghiệp ở Đảng bộ thị xã Kỳ Anh
EmailPrintAa
08:16 12/07/2023

Thời gian qua, các tổ chức Đảng trong khối doanh nghiệp tại thị xã Kỳ Anh đã tập trung thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/ThU, ngày 03/02/2021 của Ban Thường vụ Thị ủy về nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ.

Thường trực Thị ủy Kỳ Anh làm việc với các đảng bộ, chi bộ cơ sở khối doanh nghiệp về công tác xây dựng Đảng

Điểm sáng từ cơ sở

Thực tiễn cho thấy, việc các tổ chức Đảng trong các doanh nghiệp tập hợp đảng viên, tổ chức sinh hoạt định kỳ và làm công tác Đảng cần phải rất linh hoạt về thời gian, cách thức tổ chức, nội dung sinh hoạt, để đảm bảo duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh doanh nghiệp.

Vượt qua các khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, đòi hỏi các đồng chí Bí thư các đảng bộ, chi bộ khối doanh nghiệp phải thật sự tâm huyết, trách nhiệm với công tác xây dựng Đảng. Trong số các đơn vị, Chi bộ Công ty môi trường đô thị thị xã Kỳ Anh là một điểm sáng.

Chi bộ đã thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt định kỳ mỗi tháng một lần theo quy định. Tỷ lệ đảng viên tham gia sinh hoạt đạt tỷ lệ 98% trở lên. Nội dung sinh hoạt phong phú trên tinh thần Nghị quyết 02-NQ/ThU, chi bộ đã kịp thời phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội dung chỉ đạo của cấp ủy cấp trên và tình hình hoạt động của Công ty. Đồng thời, tập trung thảo luận và giải quyết những vấn đề cụ thể, thiết thực, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Chi bộ, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của đảng viên. Chi bộ thường xuyên đánh giá tình hình triển khai và kết quả thực hiện các nhiệm vụ của Chi bộ; mở rộng và phát huy dân chủ, nhất là khi thảo luận, quyết định những vấn đề liên quan đến trách nhiệm, quyền lợi, nghĩa vụ của đảng viên; tạo được không khí cởi mở, chân thành để mọi đảng viên thể hiện chính kiến, tâm tư, nguyện vọng của mình; nâng cao ý thức tổ chức, kỷ luật, tinh thần tự phê bình và phê bình; tăng cường đoàn kết, thống nhất và tình thương yêu đồng chí trong Chi bộ.

Đặc biệt, thông qua việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua đã góp phần động viên đảng viên nêu cao tinh thần tự học, tự rèn luyện; gương mẫu về đạo đức, lối sống. Chi bộ lãnh đạo Công đoàn, Chi đoàn thanh niên, xây dựng các tổ chức vững mạnh, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo điều lệ của mỗi đoàn thể, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, tham gia xây dựng, bảo vệ và thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các nội quy, quy định của công ty. Với sự tập trung lãnh đạo của Chi ủy Công ty, sự năng động, linh hoạt của Ban Giám đốc, các chỉ tiêu, nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp cơ bản đảm bảo, đời sống của người lao động tương đối ổn định. Mức lương trung bình của công nhân 7 triệu đồng/ tháng.

Đối với Chi bộ Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản Nam Hà Tĩnh, mỗi cuộc sinh hoạt chi bộ ở đây luôn có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, đầy đủ nội dung, bố trí thời gian phù hợp, sát với tình hình của đơn vị. Các nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong tháng được triển khai ngay để mỗi đảng viên phát huy vai trò hạt nhân ở từng bộ phận tập trung thực hiện hiệu quả. Nhờ vậy, công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện các nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh của Công ty đạt hiệu quả cao.

Một số chi bộ đã gửi trước nội dung các cuộc sinh hoạt chi bộ để đảng viên chủ động nghiên cứu, trao đổi và cho ý kiến tại cuộc họp, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Trong mỗi kỳ sinh hoạt đều bố trí thời gian để đảng viên phát biểu, tạo không khí cởi mở, thân thiện, gần gũi trong sinh hoạt.

Một số khó khăn, hạn chế cần khắc phục

Đến nay, việc tổ chức sinh hoạt của các tổ chức Đảng trong doanh nghiệp trên địa bàn thị xã Kỳ Anh đã có những chuyển biến tích cực nhưng vẫn còn hạn chế nhất định. Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ những khó khăn vốn mang tính đặc thù như: Đảng viên làm việc phân tán, làm việc theo ca, công việc chuyên môn nhiều áp lực, lãnh đạo doanh nghiệp nhận thức chưa thực sự đầy đủ về hoạt động công tác Đảng trong doanh nghiệp... Do vậy, một số đơn vị chưa có sự lãnh đạo sâu sát, cụ thể nên sinh hoạt điểm chưa đạt về số lượng và chất lượng theo yêu cầu; vai trò một số chi ủy, chi bộ, bí thư chi bộ chưa được phát huy tốt nên chuẩn bị nội dung sinh hoạt chưa tốt, lựa chọn một số nội dung sinh hoạt chưa phù hợp, phân công đảng viên thiếu cụ thể, đánh giá đảng viên còn chung chung; một số chi bộ ít tổ chức sinh hoạt chuyên đề, hoặc tổ chức nhưng chưa lựa chọn được những nội dung thiết thực, chưa tạo được sức thu hút... Vì vậy, sinh hoạt chi bộ đôi khi còn hình thức, đảng viên chưa mặn mà với sinh hoạt chi bộ, phần nào làm giảm đi tính chiến đấu trong sinh hoạt Đảng.

thời gian tới, các tổ chức Đảng trong doanh nghiệp tại thị xã Kỳ Anh xác định phát huy kết quả đạt được, khắc phụ khó khăn, hạn chế, tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 02-NQ/ThU, ngày 03/02/2021 của Ban Thường vụ Thị ủy về nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ; góp phần xây dựng Đảng bộ Thị xã trong sạch, vững mạnh.

Trần Đức Thế (Ban Tổ chức Thị ủy Kỳ Anh)


    Ý kiến bạn đọc