Nhiều giải pháp được đề xuất nhằm đổi mới hoạt động của các tổ chức đảng thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh
EmailPrintAa
07:38 07/11/2023

Chiều ngày 03/11/2023, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tổ chức Hội thảo khoa học Chuyên đề “Đổi mới hoạt động của các tổ chức đảng thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh”.

Các đại biểu dự Hội thảo

Tham dự Hội thảo có đại diện lãnh đạo các ban xây dựng Đảng, Ủy ban Kiểm tra, Văn phòng Tỉnh ủy; Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Nội vụ, Trường Chính trị Trần Phú, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối và đại diện các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc. Đồng chí Đặng Ngọc Sơn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối và đồng chí Nguyễn Trọng Vân, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối chủ trì Hội thảo.

Đồng chí Nguyễn Trọng Vân, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối báo cáo tại Hội thảo

Theo báo cáo, Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh hiện có 94 tổ chức cơ sở đảng với tổng số đảng viên 7.595 đảng viên; các tổ chức cơ sở đảng hoạt động trong 08 loại hình khác nhau. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 xác định “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng ủy Khối, của các cấp ủy cơ sở phù hợp với từng loại hình tổ chức cơ sở đảng; nâng cao chất lượng sinh hoạt, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng; nâng cao chất lượng, hiệu quả cải cách hành chính, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học - công nghệ, xây dựng văn hóa công sở, văn hóa doanh nghiệp”. Những năm qua, Đảng ủy Khối đã có nhiều đổi mới, đề ra các giải pháp để lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức cơ sở đảng. Nhờ vậy đã đạt được một số kết quả tích cực về công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị, góp phần vào kết quả chung của tỉnh.

Quá trình chuẩn bị, Ban Tổ chức Hội thảo đã nhận được 14 tham luận. Tại Hội thảo, đại biểu đã tập trung trao đổi, phân tích, xác định vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức cơ sở đảng, thực hiện tự phê bình và phê bình, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, công tác kiểm tra, giám sát, thực hiện nhiệm vụ chính trị trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; chia sẻ một số kinh nghiệm trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, đề xuất các giải pháp liên quan đến thực hiện các quy định, cơ chế chính sách đối với tổ chức đảng và đảng viên để phát huy đúng chức năng, vai trò của tổ chức đảng cơ sở trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Đồng chí Đặng Ngọc Sơn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối kết luận Hội thảo

Kết luận Hội thảo, đồng chí Đặng Ngọc Sơn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối nhấn mạnh, đây là hoạt động ý nghĩa, góp phần tìm ra những giải pháp, đề xuất để đổi mới hoạt động của các tổ chức cơ sơ đảng ở các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, từ đó thực hiện tốt hơn chức năng, vai trò của tổ chức đảng trong giai đoạn mới. Đề nghị các ban Đảng, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối tập hợp các ý kiến tham luận để nghiên cứu, tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới phương thức hoạt động của các tổ chức đảng thuộc Đảng bộ Khối đúng quy định, phù hợp thực tiễn. Các tổ chức cơ sở đảng tiếp tục quan tâm đổi mới hoạt động, trong đó tập trung đổi mới công tác cán bộ; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, phát triển đảng viên; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; phối hợp với tổ chức đảng địa phương theo dõi, phát huy vai trò của đảng viên nơi cư trú; thực hiện nghiêm quy chế dân chủ cơ sở; nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức đoàn thể nhằm xây dựng các tổ chức cơ sở đảng ngày một vững mạnh toàn diện, góp phần thực hiện thành công nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Phan Xuân Bính (Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh)


    Ý kiến bạn đọc