TÌM KIẾM VĂN BẢN

Báo cáo : 194 - BC/TU
Loại văn bản Báo cáo
Số/ Ký hiệu 194 - BC/TU
Trích yếu Báo cáo: Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TU, ngày 13/4/2006 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tăng cường lãnh đạo công tác tái định cư, giải phóng mặt bằng đến năm 2010 và những năm tiếp theo
Ngày ban hành 22/12/2017 Ngày hết hạn
Người ký Trần Nam Hồng Chức vụ Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy
Cơ quan ban hành Tỉnh ủy Hà Tĩnh
Đính kèm