TÌM KIẾM VĂN BẢN

Chỉ thị : 42-CT/TW
Loại văn bản Chỉ thị
Số/ Ký hiệu 42-CT/TW
Trích yếu Chỉ thị của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước
Ngày ban hành 16/04/2010 Ngày hết hạn
Người ký Chức vụ
Cơ quan ban hành Ban Chấp hành Trung ương Đảng
Đính kèm