Lỗi NTLDR trong Windows
EmailPrintAa
08:28 22/03/2012

Lỗi NTLDR is missing xảy ra khi khởi động máy bao gồm Windows XP, Windows 2000, Windows Server 2003, thông báo lỗi như sau:
NTLDR is Missing
Press any key to restart

Nguyên nhân:
1. Máy tính khởi động từ một nguồn không thể boot được.
2. Ổ đĩa cứng chưa được cài đặt đúng trong BIOS.
3. Tập tin NTLDR và/hoặc NTDETECT.COM bị hỏng.
4. Cấu hình sai trong tập tin boot.ini.
5. Cố gắng nâng cấp từ hệ điều hành Windows 95, 98 hoặc ME đang sử dụng FAT32.
6. Một ổ cứng mới vừa được gắn thêm.
7. Boot sector / master boot record bị hỏng.
8. Windows bị lỗi nghiêm trọng.
9. Cáp ổ đĩa cứng IDE/EIDE bị hỏng.
Trong đó nguyên nhân thứ 3 là thường xảy ra nhất. Cách khắc phục lỗi này như sau:
Khởi động từ đĩa CD Windows XP.
Ở menu setup của Windows XP, bấm R.
Chọn hệ điều hành bạn muốn sửa. Ví dụ ở đây bạn chỉ cài 1 hệ điều hành trên máy thì bấm số 1 từ bàn phím.
Nhập mật khẩu quản trị khi được hỏi.
Copy 2 file NTLDR và NTDETECT.COM từ CD vào thư mục gốc của ổ C bằng các lệnh sau:
copy e:\i386\ntldr c:\
copy e:\i386\ntdetect.com c:\
Gõ lệnh exit để khỏi động lại máy tính.
----------------------------------------------------
Ngoài ra, bạn có thể sử dụng giải pháp khác để khắc phục lỗi này nếu máy tính có ổ đĩa mềm. Khởi động máy bằng đĩa mềm khởi động của Windows 2000/XP và chép những tập tin khởi động vào thư mục của chúng:
- Tạo đĩa mềm khởi động (có thể tạo trên máy khác sử dụng Windows 2000/XP). Đưa đĩa mềm vào ổ đĩa, format lại nếu cần thiết trước khi chép các tập tin boot.ini, ntdetect.com, và ntldr vào đĩa mềm. Thông thường, các tập tin khởi động có thuộc tính ẩn (hide), để hiển thị những tập tin này, chọn Tools > Folder options trong Windows Explorer. Chọn tab View, chọn Show hidden files and folders và bỏ chọn Hide protected operating system files (Recommended) . Chọn Yes khi xuất hiện cảnh báo và nhấn OK.
- - Trên máy tính bị lỗi, thiết lập trong BIOS Setup cho phép khởi động từ đĩa mềm. Đưa đĩa này vào ổ và khởi động lại hệ thống. Trong Windows, sao chép các tập tin ntdetect.com, ntldr và boot.ini (nếu cần thiết) vào thư mục C:\. Lưu ý: - Để sử dụng RC bạn phải đăng nhập với tài khoản thuộc nhóm Administrators. - Thông tin hướng dẫn được thực hiện trên hệ thống Windows XP. Với Windows 2000, trong màn hình Welcome to setup, nhấn phím R (Repair) để sửa lỗi Windows và chọn C để khởi động RC. - Tham khảo một vài giải pháp khác để khắc phục lỗi NTLDR is missing tại http://support.microsoft.com/?kbid=318728.
---------------------------------------------------------------------------------
2. WINDOWS XP KHÔNG KHỞI ĐỘNG SAU KHI CÀI ĐẶT WINDOWS 2000
"Starting Windows... Windows 2000 could not start because the following file is missing or corrupt: \WINDOWS\SYSTEM32\CONFIG\SYSTEM. You can attempt to repair this file by starting Windows 2000 Setup using the original Setup floppy disk or CD-ROM..."
Để khắc phục lỗi này, bạn chỉ cần chép lại các tập tin ntdetect.com, ntldr và boot.ini (nếu cần thiết) từ đĩa cài đặt Windows XP. Tham khảo hướng dẫn thực hiện trong phần Ntldr is missing.

    Ý kiến bạn đọc