Thủ tướng yêu cầu quyết liệt triển khai đẩy mạnh phát triển CNTT
EmailPrintAa
17:38 03/07/2014

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng - Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) - vừa ra thông báo số 249 yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương cần thực hiện quyết liệt, triển khai các giải pháp đẩy mạnh phát triển CNTT.
 

Trong thông báo số 249 Thủ tướng nhấn mạnh cần coi CNTT là phương thức phát triển mới để nâng cao năng suất lao động, hiệu quả công việc, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, của quốc gia.

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cần trực tiếp chỉ đạo tin học hóa xử lý hồ sơ công việc, xây dựng Cổng thông tin điện tử của Bộ, ngành, địa phương kết nối với Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, đẩy mạnh cung cấp các dịch vụ công trực tuyến đến người dân và doanh nghiệp.

Thông báo cho thấy Thủ tướng kiên quyết đẩy mạnh triển khai ứng dụng CNTT trong tất cả các lĩnh vực nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của các cơ quan nhà nước, cải thiện môi trường kinh doanh, đồng thời tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp. Đặc biệt, Thủ tướng nhấn mạnh, đối với các lĩnh vực liên quan tới doanh nghiệp, người dân như y tế, giáo dục, xây dựng, thuế… cần tập trung chỉ đạo nhanh tiến độ và nâng cao hiệu quả ứng dụng CNTT.

Ngoài ra, Thủ tướng đã đồng ý các cơ quan nhà nước thuê dịch vụ CNTT để tạo ra thị trường cạnh tranh, khuyến khích các doanh nghiệp phát triển, cung cấp các dịch vụ CNTT, giảm đầu tư hạ tầng từ ngân sách nhà nước và nâng cao hiệu quả ứng dụng CNTT. Đối với những lĩnh vực, dự án cần đầu tư từ ngân sách nhà nước cần tập trung đầu tư dứt điểm.

Thủ tướng giao Bộ Thông tin & Truyền thông chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư soạn thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ để cụ thể hóa cơ chế thuê dịch vụ CNTT trong các cơ quan nhà nước; trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30/7.

Một yêu cầu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu các cơ quan chức năng cần tập trung chỉ đạo sớm xây dựng các cơ sở dữ liệu quốc gia dùng chung, trước hết là cơ sở dữ liệu quốc gia dân cư, khắc phục tình trạng manh mún, cục bộ.

Thông báo số 249 giao Văn phòng Chính phủ báo cáo đưa nội dung này vào Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6/2014.

(TTCNTT: Theo dantri.com.vn)


    Ý kiến bạn đọc