Ứng dụng CNTT góp phần đơn giản hóa thủ tục trong các cơ quan Nhà nước
EmailPrintAa
08:22 15/08/2012

Ngày 14/8, tại TP Hà Tĩnh, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với UBND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Nghị định số 64/2007/NĐ- CP của Chính phủ về ứng dụng CNTT trong hoạt động cơ quan nhà nước và Tập huấn Quản lý đầu tư ứng dụng CNTT khu vực miền trung. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo 12 tỉnh, thành khu vực Miền trung và Tây Nguyên. Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Minh Hồng cùng Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thiện chủ trì hội nghị.

Sau 5 năm triển khai Nghị định 64/2007/NĐ- CP của Chính phủ về ứng dụng CNTT trong hoạt động cơ quan nhà nước và các Chương trình, Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, công tác ứng dụng CNTT đã nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của Lãnh đạo Chính phủ, các cấp, các ngành. Các cơ quan nhà nước đã đẩy mạnh triển khai ứng dụng CNTT trong công tác chỉ đạo, điều hành, thúc đẩy cải cách hành chính và bước đầu đã đạt được những kết quả quan trọng tạo tiền đề phát triển Chính phủ điện tử trong các giai đoạn tiếp theo.

Chỉ tính riêng Hà Tĩnh, sau 5 năm triển khai thực hiện, Nghị định 64/2007/NĐ- CP của Chính phủ đã có những tác động tích cực, góp phần quan trọng thúc đẩy kinh tế, xã hội tỉnh nhà ngày càng phát triển. Cơ sở hạ tầng CNTT có sự phát triển rõ rệt, mạng truyền dẫn cáp quang đã kết nối 262/262 xã, phường, thị trấn trên địa bàn. Tính đến tháng 6/2012, Hà Tĩnh có 1.595 trạm BTS, số thuê bao điện thoại cố định 92.273 thuê bao, số thuê bao Internet đạt 29.172 thuê bao...

Hà Tĩnh đã triển khai xong giai đoạn 2 và tổ chức khai trương mạng chuyên dụng của các cơ quan đảng, nhà nước; mạng 3G đã kết nối đến 100% trung tâm các xã. Tất cả các cơ quan Đảng, đoàn thể và Chính quyền từ cấp tỉnh đến phường, xã được trang bị máy tính, kết nối Internet. Các Sở, ban ngành đã xây dựng được hệ thống máy chủ và kết nối mạng LAN. Một số Sở, ngành đã đầu tư có chiều sâu trong việc ứng dụng CNTT phục vụ có hiệu quả các hoạt động chuyên ngành.

Hệ thống cơ sở dữ liệu trên địa bàn tỉnh được xây dựng và tổ chức tuân thủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đảm bảo an toàn dữ liệu và phù hợp vơi cơ sở dữ liệu quốc gia. Đến nay, 100% các Sở, ban ngành cấp tỉnh và UBND cấp huyện đã có trang/cổng thông tin điện tử. Các quy trình công việc của các cơ quan nhà nước trên địa bàn từng bước được tin học hóa, Hà Tĩnh có 30 đơn vị áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001:2008 trong công tác chuyên môn, chỉ đạo điều hành...

 Đào tạo tin học cho cán bộ các xã xây dựng NTM trên địa bàn

Cũng tại hội nghị, các đại biểu tham dự được lãnh đạo Cục Ứng dụng CNTT, Trung tâm Internet Việt Nam trình bày các nội dung liên quan đến một số định hướng sửa đổi nghị định số 102/2009/NĐ –CP; công tác lập kế hoạch, quản lý đầu đầu tư ứng dụng CNTT; công tác quản lý và sử dụng kinh phí chi thường xuyên cho ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước và chia sẽ kinh nghiệm về quản lý đầu tư ứng dụng CNTT của các địa phương.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Minh Hồng và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thiện đều đánh giá cao những kết quả mà các tỉnh, thành đạt được sau 5 năm triển khai thực hiện Nghị định 64/2007/NĐ-CP của chính phủ. Công tác quản lý nhà nước đối với lĩnh vực CNTT đã có nhiều chuyển biến tích cực, cơ quan chuyên trách ngày càng thể hiện rõ vai trò, vị trí trong quá trình thúc đẩy ứng dụng và phát triển CNTT; tạo môi trường thuận lợi cho việc ứng dụng sâu rộng các tiến bộ khoa học công nghệ trong đời sống xã hội, góp phần thực hiện tốt quá trình công khai, minh bạch hóa quy trình thủ tục hành chính nhà nước, cũng cố niềm tin và mối liên hệ gắn bó giữa các cấp chính quyền với người dân...

 


    Ý kiến bạn đọc