Xây dựng Khu công nghệ thông tin tập trung
EmailPrintAa
08:37 14/06/2013

Bước đột phá mới của công nghệ thông tin Hà Tĩnh

Những năm gần đây, công nghiệp công nghệ thông tin (CNTT) Việt nam là ngành kinh tế có tốc độ phát triển nhanh và được xem là một ngành có nhiều tiềm năng, đóng góp lớn vào GDP của đất nước... Ở Hà Tĩnh, cùng với quá trình xây dựng nền kinh tế phát triển nhanh, bền vững thì việc hình thành và phát triển ngành công nghiệp CNTT đang là một nhu cầu của thực tiễn và phù hợp với xu thế chung.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Chỉ thị 60- CT/TU của BTV Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo ứng dụng và phát triển CNTT giai đoạn 2006-2010 và những năm tiếp theo, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Tĩnh đã thực hiện “Đề án phát triển Công nghiệp công nghệ thông tin trên địa bàn Hà Tĩnh, giai đoạn 2011-2015, tầm nhìn đến năm 2025”. Đề án đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 391/QĐ-UBND ngày 17/2/2011.

Đề án xác định những nội dung quan trọng, lộ trình triển khai đầu tư để từ 2015 hình thành và phát triển ngành công nghiệp CNTT trên địa bàn với hai hình thức tập trung và không tập trung, sớm đưa công nghiệp CNTT trở thành một ngành kinh tế quan trọng.

Về phát triển công nghiệp CNTT theo hình thức tập trung, ngày 20/3/2013, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 714/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu CNTT tập trung Hà Tĩnh. Đây là khu công nghiệp đầu tiên thuộc Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Chính phủ phê duyệt.

Khu CNTT tập trung Hà Tĩnh do Sở Thông tin và Truyền thông làm chủ đầu tư là khu công nghệ cao, hiện đại, xây dựng đồng bộ và quản lý đảm bảo tốt yêu cầu về môi trường và phát triển bền vững với quy mô 10 ha được xây dựng trên địa bàn xã Thạch Hạ (TP Hà Tĩnh).

Mục tiêu mà Khu CNTT tập trung hướng tới là tạo ra các sản phẩm công nghiệp CNTT (gồm phần mềm, nội dung số, dịch vụ CNTT); đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao phục vụ nhu cầu phát triển ngành CNTT của Hà Tĩnh, các tỉnh trong khu vực và các tỉnh kết nghĩa với Hà Tĩnh thuộc các nước bạn Lào, Thái Lan.

Theo cơ cấu sử dụng đất, khu CNTT tập trung tỉnh Hà Tĩnh gồm bảy phân khu: Khu trung tâm; Khu nghiên cứu sản xuất (sản xuất, gia công phần mềm, lắp ráp, sản xuất phần cứng); Khu đào tạo và chuyển giao công nghệ; Khu ở chuyên gia và CBCNV; Khu TDTT, giải trí đa phương tiện; Khu hạ tầng kỹ thuật và Khu công viên chung.

Khu CNTT tập trung Hà Tĩnh do Sở Thông tin và Truyền thông làm chủ đầu tư với quy mô 10 ha sẽ được xây dựng trên địa bàn xã Thạch Hạ (TP Hà Tĩnh).

Theo Đề án đã được phê duyệt, lộ trình phát triển công nghiệp CNTT Hà Tĩnh sẽ được thực hiện theo 4 nội dung bản: 

Thứ nhất, thành lập Trung tâm hỗ trợ và phát triển Công nghiệp CNTT theo Thông báo số 189/TB-VPCP ngày 12/7/2010 của Văn phòng Chính phủ về việc Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh.

Thứ hai, thực hiện xây dựng hạ tầng Khu công nghiệp CNTT đảm bảo tiến độ, thời gian, yêu cầu theo Quy hoạch chi tiết Khu công nghiệp CNTT đã được phê duyệt

Thứ ba, xây dựng các cơ chế, chính sách ưu tiên trong Khu công nghiệp CNTT gồm: chính sách về đất, đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật và phúc lợi xã hội; ưu đãi về nguồn điện và thông tin liên lạc; hỗ trợ vồn đầu tư với lãi suất ưu đãi cho các dự án về hoạt động động nghiên cứu triển khai, đào tạo nhân lực, phát triển sản phẩm mới trong Khu công nghiệp; thu hút nhân lực, nhân tài và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; chính sách thuế, chính sách phát triển thị trường; đẩy mạnh cải cách hành, đơn giản hóa các thủ tục, giảm thiểu thời gian trong quản lý xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh …

Thứ tư, xây dựng các dự án và kêu gọi, xúc tiến đầu tư vào Khu CNTT tập trung, gồm các nhóm dự án: phát triển phần mềm, nội dung số và dịch vụ CNTT; phát triển công nghiệp phần cứng, công nghiệp điện tử và các doanh nghiệp trong lĩnh vực lắp ráp, gia công phần cứng; đào tạo và phát triển nguồn nhân lực CNTT, đảm bảo nhu cầu trên địa bàn và sẵn sàng đáp ứng xuất khẩu nhân lực; xúc tiến và phát triển thị trường; phát triển vành đai Khu CNTT tập trung và hỗ trợ phục vụ, dịch vụ cho Khu công nghiệp này; phát triển hạ tầng công nghiệp CNTT.

Tin rằng, với quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh, sự vào cuộc của các cấp các ngành, Khu CNTT tập trung Hà Tĩnh sẽ sớm hình thành và phát triển theo đúng lộ trình, để đến năm 2020, công nghiệp CNTT Hà Tĩnh trở thành một ngành kinh tế mũi nhọn (chiếm từ 8- 10% GDP của tỉnh), góp phần đưa Hà Tĩnh sớm trở thành một tỉnh có công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ phát triển.


    Ý kiến bạn đọc