TÌM KIẾM VĂN BẢN

Giấy mời : 495-GM/TU
Loại văn bản Giấy mời
Số/ Ký hiệu 495-GM/TU
Trích yếu Giấy mời số 495-GM/TU: Thực hiện Quy chế tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền các cấp với Nhân dân trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh ban hành kèm theo Quyết định số 657-QĐ/TU, ngày 04/4/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tiếp xúc, đối thoại với cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên năm 2018
Ngày ban hành 14/05/2018 Ngày hết hạn
Người ký Trần Đình Thuyên Chức vụ PHó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy
Cơ quan ban hành Tỉnh ủy Hà Tĩnh
Đính kèm

Văn bản cùng loại