TÌM KIẾM VĂN BẢN

Giấy mời : 498-GM/TU
Loại văn bản Giấy mời
Số/ Ký hiệu 498-GM/TU
Trích yếu Giấy mời số 498-GM/TU: Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh và đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức tiếp dân định kỳ tháng 4 năm 2023.
Ngày ban hành 12/04/2023 Ngày hết hạn 17/04/2023
Người ký Hồ Đức DIệu Chức vụ Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy
Cơ quan ban hành Tỉnh ủy Hà Tĩnh
Đính kèm

Văn bản cùng loại