TÌM KIẾM VĂN BẢN

Giấy mời : 528-GM/TU
Loại văn bản Giấy mời
Số/ Ký hiệu 528-GM/TU
Trích yếu Giấy mời số 528-GM/TU: Thực hiện Kế hoạch của Đảng ủy Công an Trung ương về tổ chức Hội nghị quán triệt Chỉ thị số 23-CT/TW, ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới; Ban Thường vụ Tỉnh ủy thông báo mời dự Hội nghị, cụ thể như sau.
Ngày ban hành 04/07/2023 Ngày hết hạn 06/07/2023
Người ký Hồ Đức Diệu Chức vụ Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy
Cơ quan ban hành Tỉnh ủy Hà Tĩnh
Đính kèm

Văn bản cùng loại