TÌM KIẾM VĂN BẢN

Giấy mời : 777-GM/TU
Loại văn bản Giấy mời
Số/ Ký hiệu 777-GM/TU
Trích yếu Giấy mời số 777-GM/TU: Đồng chí Lê Đình Sơn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp dân chuyên đề tháng 7/2019
Ngày ban hành 26/07/2019 Ngày hết hạn 29/07/2019
Người ký Nguyễn Thanh Điện Chức vụ Chánh Văn phòng Tỉnh ủy
Cơ quan ban hành Tỉnh ủy Hà Tĩnh
Đính kèm

Văn bản cùng loại