Chủ tịch Hồ Chí Minh- Lãnh tụ thiên tài của dân tộc Việt Nam, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới. Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho dân tộc ta, nhân dân ta và nhân loại kho tàng di sản lý luận quý báu; trong đó, có tư tưởng quân sự của Người. Tư tưởng về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, chiến tranh nhân dân là một bộ phận trọng yếu, gắn bó hữu cơ, hợp thành tư tưởng quân sự của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời là định hướng xuyên suốt cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đây cũng chính là cơ sở lý luận quan trọng để Đảng ta vận dụng sáng tạo và đề ra những giải pháp chiến lược cho sự nghiệp củng cố quốc phòng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ mới.

Ngày 17-12, tại Trụ sở Trung ương Đảng, dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ban Bí thư đã tiến hành xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về những sai phạm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2010-2015 và cá nhân đồng chí Phạm Văn Vọng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2010-2015, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2011-2016.

Tháng 9-1963, nhân dịp Quốc khánh, trong phiên họp Hội đồng Chính phủ, Bác Hồ mang đến một hộp bút và nói: “Hôm nay tôi xin tặng các vị, các chú mỗi người một cây bút để làm việc ”. Bác đưa tận tay từng bộ trưởng, từng uỷ viên. Mọi người nhìn lên nắp bút thấy dòng chữ Bác cho khắc “ Bút chống quan liêu. 2-9-63”. Đây chỉ là một chi tiết trong thái độ cương quyết chống căn bệnh quan liêu của Bác.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016, về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đây là chủ trương lớn của Đảng nhằm tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong quá trình thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW của Ban Bí thư khóa IX, Chỉ thị số 06-CT/TW của Bộ Chính trị khóa X và Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI, góp phần tạo chuyển biến mạnh mẽ và sâu rộng hơn nữa ý thức tự giác, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Về xã Cẩm Lạc (Cẩm Xuyên), ai cũng biết đến ông Nguyễn Duy Họa, Chủ tịch Hội Cựu thanh niên xung phong xã, người gương mẫu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh vừa tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2017 và Nghị quyết số 02-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở” cho 200 cán bộ cốt cán của Đảng bộ Khối.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa tổ chức Hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, vinh danh 60 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến. Trong số các cá nhân điển hình, Bí thư Chi bộ La Xá (Đảng bộ xã Thạch Lâm, huyện Thạch Hà) Dương Thị Thìn là người phụ nữ cao tuổi nhất được vinh danh.

Thời gian qua, có nhiều tổ chức, cá nhân ở huyện Đức Thọ tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đã xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực, ở mọi lứa tuổi, ngành nghề, từ những cụ già đến những em thiếu nhi tích cực làm theo lời Bác dạy. Xin giới thiệu hai trong số những tấm gương tiêu biểu học tập và làm theo Bác trên quê hương Đức Thọ.

Sáng ngày 13/6/2017, Ban Thường vụ Thị ủy Hồng Lĩnh tổ chức Hội nghị triển khai chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017 và thông báo kết quả Hội nghị Trung ương 5 khóa XII cho đội ngũ cán bộ cốt cán của Thị xã.

Chủ tịch Hồ Chí Minh - người sáng lập, rèn luyện Đảng ta cũng là người sáng lập, rèn luyện tổ chức Đoàn thanh niên và luôn chăm lo, giáo dục thế trẻ của nước nhà.

Sáng 27/5, BTV Tỉnh ủy Hà Tĩnh tổ chức hội nghị triển khai chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; báo cáo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 5 BCH Trung ương Đảng khóa XII và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.

Hội thi tuyên truyền tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh do Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh phát động vừa khép lại vòng thứ nhất với phần thi của các đội đến từ Khối các cơ quan Đảng. Tinh thần sôi nổi và những ấn tượng sâu sắc của hội thi đang lan tỏa mạnh mẽ trong cán bộ, đảng viên toàn khối.

Ngày 21/5, tại Trung tâm Văn hoá - Điện ảnh tỉnh đã diễn ra Hội thi tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của Khối Văn hoá - Xã hội thuộc Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh.

Phong cách tư duy Hồ Chí Minh gồm nhiều nội dung, trong đó phong cách tư duy hài hòa, uyển chuyển, có lý có tình là nét đặc sắc về phong cách tư duy của Người. Phong cách tư duy đặc sắc này có ý nghĩa chỉ đạo hiện thực to lớn đối với các cấp lãnh đạo và đối với mỗi cá nhân chúng ta trong giải quyết các vấn đề thực tiễn của cuộc sống hôm nay.

Sáng 18/5, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Cách đây một năm, ngày 15-5-2016, Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Một trong những phong cách nổi bật của Chủ tịch Hồ Chí Minh mà Đảng ta yêu cầu cán bộ, đảng viên cần phải học tập và làm theo, đó là phong cách quần chúng, gần dân, sát dân, lắng nghe dân, yêu thương dân hết mực, làm việc gì cũng phải nghĩ đến lợi ích của nhân dân, lợi ích của đất nước.

Nhân kỷ niệm 127 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2017), 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh (15/6/1957-15/6/2017), chiều ngày 12/5/2017, Khối Nội chính đã tổ chức thành công Hội thi Tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Phong cách Hồ Chí Minh và công tác xây dựng đảng có mối liên hệ, gắn kết chặt chẽ với nhau. Học tập và làm theo phong cách Hồ Chí Minh cũng có nghĩa là chúng ta đang thực hiện công tác xây dựng đảng thiết thực nhất, khoa học nhất.

Phong cách sống là lối sống, nếp sống, cách sống trong sinh hoạt đời thường của một con người: từ ăn, mặc, ở, lao động, học tập, cho đến nghỉ ngơi, vui chơi, giải trí…. Phong cách sống phản ánh một cách chân thực đạo đức của mỗi người. Để hiểu được giá trị của tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh không thể không tìm hiểu phong cách sinh hoạt trong đời thường của Bác.

Triển khai thực hiện chủ trương của Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp và Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, thời gian qua, Đảng ủy Sở Tư pháp đã chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng nhiều hoạt động thiết thực.