Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đề cập vấn đề thảo luận trong đại hội đảng nói chung và thảo luận Điều lệ Đảng nói riêng. Tháng 9-1960, Đại hội đại biểu lần thứ III của Đảng mới diễn ra, vậy mà từ cách đó 5 tháng, với bút danh T.L Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết bài “Một cách thảo luận dự thảo Điều lệ Đảng” đăng trên Báo Nhân Dân ngày 3-4-1960. Bài báo có đoạn viết: Đại hội đảng “là một dịp rèn luyện chính trị rất quan trọng và rất rộng khắp cho toàn Đảng. Cho nên tất cả các đảng viên cần phải hăng hái tham gia thảo luận”. “Đại hội đảng rất quan hệ đến tương lai cách mạng của Đảng ta và nhân dân ta. Đại hội sẽ làm cho Đảng ta đã đoàn kết càng đoàn kết hơn nữa, tư tưởng và hành động đã nhất trí, càng nhất trí hơn nữa. Cho nên, toàn thể đồng chí ta phải thảo luận kỹ càng các đề án và đóng góp ý kiến dồi dào, để đảm bảo đại hội thành công thật tốt đẹp…”(1).

Phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí từ gốc tức là loại trừ “căn nguyên” sinh ra các tệ nạn này. Sinh thời, Hồ Chí Minh rất quan tâm đến việc phòng, chống các tệ nạn quan liêu, tham nhũng, lãng phí, đặc biệt là việc “phòng” - tức loại trừ ngay từ căn nguyên sinh ra chúng, trong điều kiện khi Đảng đã trở thành đảng cầm quyền.

Chủ tịch Hồ Chí Minh là người nêu một tấm gương mẫu mực về thực hành đạo đức cách mạng để toàn Đảng, toàn dân noi theo. Suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, lãnh tụ Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm tới giáo dục, rèn luyện đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Ngày 27/2/1955, Bác Hồ đã gửi thư cho hội nghị cán bộ y tế với những lời căn dặn về tình đoàn kết, thương yêu người bệnh và xây dựng nền y học nước nhà. Từ đó đến nay, cùng với cả nước, ngành Y tế Hà Tĩnh đã không ngừng vượt khó, nỗ lực đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân trong từng thời kỳ. Đặc biệt, trong giai đoạn hiện nay, ngành đã tạo được bước đột phá tích cực, không ngừng đổi mới để phát triển và hội nhập, đáp ứng niềm tin và sự hài lòng của người dân.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho chúng ta một bản Di chúc thiêng liêng. Di chúc là nguồn sức mạnh tinh thần to lớn dẫn dắt nhân dân ta trên con đường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong Di chúc Người đặc biệt quan tâm đến vấn đề xây dựng và củng cố đoàn kết, thống nhất trong Đảng bằng việc thực hiện nguyên tắc tự phê bình và phê bình.

Năm 2015 là năm diễn ra đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, năm có nhiều nhiệm vụ lớn, quan trọng đặt ra cho toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta. Tiếp nối kết quả học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch 03-KH/TW của Ban Bí thư khóa XI và các chuyên đề của những năm trước, năm nay, Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành và tổ chức học tập chuyên đề Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về "Trung thực, trách nhiệm; Gắn bó với nhân dân; Đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh". Việc ban hành, tổ chức học tập chuyên đề nhằm giúp mỗi cán bộ, đảng viên phát huy tính trung thực, trách nhiệm, đoàn kết thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ cách mạng, vừa đề ra các giải pháp, kiến nghị đổi mới hình thức, phương pháp đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách của chủ tịch Hồ Chí Minh trong những năm tiếp theo.

Khắc ghi lời Bác dạy:“Non xanh nước biếc trùng trùng, giữ gìn Tổ quốc ta không ngại ngùng gian lao...”, cán bộ, chiến sỹ Hải đội 2, Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh luôn nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, có mặt kịp thời tại các vùng biển “nóng” để bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc, trở thành điểm tựa cho bà con ngư dân...

Với nhiều giải pháp cụ thể, thời gian qua, Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh đã đạt được những kết quả quan trọng trong việc học tập và làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh, tạo động lực thúc đẩy doanh nghiệp phát triển bền vững...

Thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị (khóa XI); Kế hoạch số 27-KH/TU, ngày 05/9/2011 và Chỉ thị số 33-CT/TU ngày 14/11/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, hoạt động sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí được các cấp ủy quan tâm chỉ đạo. Năm 2013, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tham mưu chỉ đạo trao Giải thưởng đợt I, giai đoạn 2011 - 2013 về sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Năm 1947, trong tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc”, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “Mỗi cán bộ, mỗi đảng viên, cần phải có tính đảng mới làm được việc. Kém tính đảng, thì việc gì cũng không làm nên”[1]. Theo Hồ Chí Minh, "tính đảng" trong mỗi cán bộ, đảng viên biểu hiện ở: Luôn đặt lợi ích của Đảng, của dân tộc lên trên hết; gương mẫu, nói đi đôi với làm...

Ban Chỉ đạoTrung ương về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vừa ban hành hướng dẫn chuyên đề Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ năm 2015 là: "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh".

Là đảng viên, cán bộ công tác tại Kho K19 thuộc Phòng Kỹ thuật - Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, đại úy Đậu Bá Xuân thường xuyên học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, có nhiều đóng góp trong thành tích chung của đơn vị.

Đoàn kết là một truyền thống cực kỳ quý báu của Đảng và của nhân dân ta. Các đồng chí từ Trung ương đến các chi bộ cần phải giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình - Hồ Chí Minh.

Sinh thời Bác Hồ rất quan tâm đến công tác giáo dục thế hệ trẻ nói chung, công tác dạy học nói riêng. Người đã dạy rằng: một dân tộc dốt là một dân tộc yếu, muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội trước hết cần có con người xã hội chủ nghĩa.

Trở về với cuộc sống đời thường, những người cựu chiến binh một thời xông pha khói lửa lại có những việc làm tiên phong, gương mẫu thể hiện phẩm chất người lính cụ Hồ, góp phần xây dựng quê hương Cẩm Thành (Cẩm Xuyên) đổi mới.

Hồ Chí Minh đã nhiều lần khẳng định: nghề giáo là nghề rất cao quý, rất vẻ vang. Người nói: "Nhiệm vụ giáo dục rất quan trọng và vẻ vang, vì nếu không có thầy giáo thì không có giáo dục… Không có giáo dục, không có cán bộ thì cũng không nói gì đến kinh tế văn hóa”1. Đặc biệt, Người đã khẳng định: "Người thầy giáo tốt- thầy giáo xứng đáng là thầy giáo- là người vẻ vang nhất. Dù là tên tuổi không đăng trên báo, không được thưởng huân chương, song những người thầy giáo tốt là những anh hùng vô danh”2.

Là ngư­ời sáng lập và rèn luyện Đảng ta, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm tới việc giáo dục, rèn luyện, nâng cao chất l­ượng đội ngũ đảng viên. Trong tình hình hiện nay như Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) đã nêu: “Một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trong đó có những đảng viên giữ vị trí lãnh đạo, quản lý, kể cả một số cán bộ cao cấp, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống với những biểu hiện khác nhau về sự phai nhạt lý tưởng, sa vào chủ nghĩa cá nhân ích kỷ, cơ hội, thực dụng, chạy theo danh lợi, tiền tài, kèn cựa địa vị, cục bộ, tham nhũng, lãng phí, tùy tiện, vô nguyên tắc…”, thì yêu cầu giáo dục, rèn luyện, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên càng trở nên cấp thiết.  

Những ngày này, các tổ chức đảng, chính quyền, mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội đang triển khai đợt sinh hoạt chính trị kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong Di chúc, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định “Đảng ta là Đảng cầm quyền”, do đó để đáp ứng được nhiệm vụ lãnh đạo xã hội, Đảng phải luôn vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và gắn bó máu thịt với nhân dân. Người khẳng định: Vấn đề đoàn kết có tầm quan trọng hàng đầu của công tác xây dựng đảng, đoàn kết là nguyên nhân thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Bởi vậy, Người căn dặn  "Trong Đảng thực hành dân chủ rộng rãi, thường xuyên và nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình". Theo Người, đó là cách tốt nhất để củng cố và phát triển sự đoàn kết và thống nhất của Đảng. 

Hoàn cảnh gia đình khó khăn, không được học hành nhiều như bạn bè cùng trang lứa nhưng anh Đặng Khánh Trình, hiện là Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Hương Điền, huyện Vũ Quang đã phấn đấu vươn lên, luôn gương mẫu đi đầu trong các phong trào, trở thành 1 trong 2 cá nhân điển hình của huyện Vũ Quang được vinh danh tại Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh toàn tỉnh.

Là đội tiên phong chiến đấu, lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đảng phải là một tổ chức trong sạch, vững mạnh. Chủ tịch Hồ Chí Minh coi: “Sức mạnh vô địch của Đảng là ở tinh thần kỷ luật tự giác, ý thức tổ chức nghiêm chỉnh của cán bộ đảng viên”[1]. Người cho rằng, nếu kỷ luật của Đảng lỏng lẻo thì những kẻ cơ hội, những phần tử phản động dễ dàng chui vào hàng ngũ để phá hoại Đảng. Kỷ luật Đảng rõ ràng, chặt chẽ, nghiêm minh là điều kiện quan trọng bảo đảm cho Đảng thật sự là một khối đoàn kết, thống nhất trên tất cả các mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức; bảo đảm cho đường lối, chủ trương của Đảng được chấp hành nghiêm chỉnh, thực hiện thắng lợi.