Chi bộ 4, xã Phú Phong học tập và làm theo gương Bác
EmailPrintAa
16:12 03/07/2019

Thôn 4 thuộc xã Phú Phong (huyện Hương Khê) có 165 hộ, 680 nhân khẩu. Chi bộ thôn (Chi bộ 4) gồm có 43 đảng viên. Thời gian qua, Chi bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo Bán cán sự, các đoàn thể và Nhân dân trong thôn triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể, phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương.

Cán bộ và Nhân dân san lấp, mở rộng lề đường

Chi bộ đã đưa nội dung học tập và làm theo Bác vào quy ước của thôn, gắn việc học tập và làm theo Bác với các phong trào thi đua, nhất là thi đua phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới.

Trong sản xuất nông nghiệp, Chi bộ đã chỉ đạo tuyên truyền và tranh thủ sự hướng dẫn, hỗ trợ của Ủy ban nhân dân xã và các phòng chuyên môn của huyện để chuyển đổi cơ cấu vật nuôi, cây trồng, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Đến nay, các hộ dân đã sử dụng các loại máy làm đất trên 80% diện tích đất canh tác; xây dựng được 04 mô hình kinh tế; trên 90% số hộ chỉnh trang vườn, có 03 vườn được công nhận vườn mẫu cấp tỉnh. Nhờ vậy, đời sống người dân từng bước được nâng lên, năm 2018 thu nhập bình quân đầu người đạt 38 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 4,6%, hộ cận nghèo 1,9%.

Thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới, với phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân đóng góp, dân hưởng lợi”, Chi bộ đã chỉ đạo vận động Nhân dân tham gia thực hiện các tiêu chí, đặc biệt là đóng góp ngày công lao động và kinh phí để nâng cấp nhà văn hóa, xây dựng các tuyến đường trong thôn và đường nội đồng. Nhiều đảng viên, hộ gia đình thấm nhuần lời dạy của Bác “luôn đặt lợi ích tập thể trên lợi ích cá nhân”, đã tự nguyện đóng góp tiền, ngày công, hiến hàng trăm m 2 đất. Cùng với sự hỗ trợ của Nhà nước, từ năm 2016 đến nay, người dân thôn 4 đã đóng góp 790 triệu đồng và trên 2.000 ngày công, làm được 01 km đường trục thôn và 0,6 km kênh mương bê tông, trồng 400m đường hoa, lắp hệ thống đường điện thắp sáng với chiều dài trên 02 km, ngõ vào nhà các hộ dân được bê tông hóa.

Đời sống văn hóa - xã hội có nhiều khởi sắc. Thôn tham gia đầy đủ các phong trào văn nghệ, thể thao, hội thi, hội diễn do xã tổ chức và đạt nhiều giải cao; hằng năm có nhiều em thi đỗ vào các trường đại học. Tình làng nghĩa xóm được thắt chặt, tình hình an ninh trật tự ổn định. Năm 2018, 95% hộ dân được công nhận Gia đình văn hóa; 56% được công nhận Gia đình thể thao. Thôn đề ra mục tiêu được công nhận khu dân cư nông thôn kiểu mẫu trong năm 2019, đến nay đã đạt 8/10 tiêu chí.

Đồng chí Phan Văn Trị, Bí thư Chi bộ cho biết: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ, chúng tôi đặc biệt đề cao vai trò của người đứng đầu và trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên. Lời nói, việc làm, sự gương mẫu của cán bộ, đảng viên đã tạo sự tin tưởng, đồng thuận để Nhân dân hưởng ứng làm theo”.

Với những biện pháp, cách làm nói trên, Chi bộ 4 đã phát huy được sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, thúc đẩy kinh tế - xã hội của thôn ngày càng phát triển. Trong 03 năm qua, Chi bộ được công nhận trong sạch vững mạnh tiêu biểu, được Ban Thường vụ Huyện ủy tặng giấy khen. Đặc biệt, năm 2017, cán bộ và nhân dân thôn 4 được Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc tặng bằng khen về thực hiện phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa. Kết quả đó đã khích lệ, động viên cán bộ, đảng viên và Nhân dân thôn 4 đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thời gian tới.

Phạm Thị Sâm - Ban Tuyên giáo Huyện ủy


    Ý kiến bạn đọc