Đảng bộ huyện Đức Thọ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
EmailPrintAa
16:05 31/05/2021

Sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng bộ huyện Đức Thọ đã đạt nhiều kết quả quan trọng, khá toàn diện trên các lĩnh vực.

Huyện Đức Thọ vinh danh các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2016 - 2021

Ban Thường vụ Huyện ủy đã xây dựng kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt trong toàn Đảng bộ, đồng thời ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; lựa chọn nội dung phù hợp, sát với tình hình thực tế, trọng tâm là nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ; giải quyết kịp thời những vấn đề nổi cộm, bức xúc, nhất là những vấn đề liên quan đến đời sống người dân, những vấn đề dư luận Nhân dân quan tâm…

Cấp ủy, chính quyền các cấp đã vận dụng sáng tạo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người về phát huy tinh thần gương mẫu của mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu; tập hợp vận động Nhân dân đoàn kết cùng cấp ủy, chính quyền vượt qua khó khăn, thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra.

Đã có nhiều gương điển hình trên các lĩnh vực, nhất là trong phong trào xây dựng nông thôn mới, tiêu biểu là: Ông Bùi Xuân Đại, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Đức Đồng, đã dành số tiền tiết kiệm 300 triệu đồng để xây cầu dân sinh; đồng chí Đào Xuân Toàn, Bí thư Chi bộ Thịnh Kim, xã Tùng Châu, đã vận động con em xa quê đóng góp 320 triệu đồng để cùng Nhân dân xây dựng nhà văn hóa thôn đạt chuẩn; anh Cao Đức Trâm, xã Yên Hồ với 27 lần hiến máu cứu người… Trong 5 năm, huyện đã vinh danh, khen thưởng 150 gương điển hình, cấp cơ sở vinh danh gần 500 tập thể và cá nhân điển hình.

Việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã góp phần quan trọng vào công tác xây dựng Đảng và thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Huyện. Kinh tế đạt kết quả khá toàn diện, thu ngân sách trên địa bàn huyện luôn đạt và vượt mức kế hoạch tỉnh giao, đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân từng bước được nâng lên. Thực hiện chủ trương sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã và các tổ chức trong hệ thống chính trị, đã giảm 12 xã, thị trấn, 07 đơn vị sự nghiệp cấp huyện, 26 trường học, 37 cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp huyện, trường học; 62 cán bộ, 40 công chức và 172 người hoạt động không chuyên trách cấp xã. Năm 2020, huyện Đức Thọ được Chủ tịch Nước tặng Huân chương lao động hạng Ba, Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới và tặng Bằng khen trong phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa giai đoạn 2000 - 2020.

Bên cạnh kết quả đạt được, vẫn còn một số hạn chế, như: Kế hoạch làm theo Bác gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII của một số tập thể và cá nhân còn mang tính hình thức, hiệu quả chưa cao; trách nhiệm nêu gương của một số cán bộ, đảng viên chưa rõ nét; việc đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt chi bộ tại một số đảng bộ chưa thường xuyên; tinh thần đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch có liên quan đến tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên vẫn còn hạn chế. Việc tuyên truyền các gương người tốt, việc tốt chưa tạo được sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng…

Để việc học tập và làm theo Bác trong thời gian tới đạt được hiệu quả cao hơn, cấp ủy các cấp huyện Đức Thọ cần tập trung chỉ đạo quán triệt, thực hiện hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII "về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" gắn với tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XXX và nghị quyết đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Chú trọng việc phát hiện, xây dựng và nhân rộng gương điển hình tiên tiến. Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình công tác hằng năm, hằng tháng của các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, tạo chuyển biến mạnh mẽ về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu các cấp; lấy kết quả thực hiện làm một trong những tiêu chí đánh giá, phân loại tập thể, cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng hằng năm.

Trần Quốc Dũng (Ban Tuyên Huyện ủy Đức Thọ)


    Ý kiến bạn đọc